Saavutuksia hallitusohjelmasta

Uusi hallitusohjelma luo hyvät mahdollisuudet Suomen logistisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Myös moni SKALin tavoite meni hallitusohjelmaneuvotteluissa läpi. On kuitenkin selvää, että haasteita kuljetusalan puolustamisessa on jatkossakin. Lainsäädäntötyössä piru piilee yksityiskohdissa. Niitä seuraamme tarkasti.

Painopisteitämme hallitusohjelmavaikuttamisessa olivat muun muassa kuljetuskustannusten hillitseminen ja tiestön kunnon parantaminen.

SKAL esitti ennen vaaleja ja hallitusohjelmaneuvotteluiden aikana lukuisia toimenpiteitä erityisesti polttonesteiden hinnanmuodostukseen, tieverkon rahoitukseen ja logistiikkatoimialan merkityksen tunnustamiseen.

Merkittävimmät hallitusohjelmakirjaukset

Jakeluvelvoite pysyy maltillisena

Euromääräisesti merkittävin päätös on se, että hallitus kiinnitti huomiota jakeluvelvoitteen kustannusvaikutukseen. Jakeluvelvoitteella on merkittävä vaikutus raskaan tavaraliikenteen käyttämän dieselin hintaan ja sitä kautta logistiikkakustannuksiin. Linjaus hillitsee vaalikaudella polttonesteiden hintoja jopa kahdella miljardilla eurolla.

Polttoaineen hinta ei nouse

Hallitus linjasi myös, että liikennepolttoaineiden hinta ei nouse hallituksen toimenpiteiden takia. Tämä on historiallinen linjaus: hallitus sitoutuu olemaan nostamatta toimillaan polttonesteiden hintaa.

Linjaus luo ennakoitavuutta liikenteen ja logistiikan kustannuksiin seuraavan neljän vuoden ajaksi, mikä parantaa investointivarmuutta.

EU:n päästökauppa voi kuitenkin vaikuttaa hintoihin. Tämän lisäksi hallitus aikoo keventää polttoaineverotuksen CO2-komponenttia, vaikutus verotuottoihin -100 m€/a. Tiedossamme ei ole, että polttoaineveroa olisi aiemmin alennettu.

Vinjettimaksu raskaalle tavaraliikenteelle

Veroratkaisuissa linjattiin myös vinjetin käyttöönotto, jota SKAL on pitkään ajanut. Keskeistä linjauksen toimeenpanossa on vinjetin käyttöönoton tekeminen siten, että se ei lisää suomalaisen kuljetuskaluston kustannuksia.

Esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattu ajoneuvoveron perusveron alentaminen ei alenna kuorma- 13 autojen verorasitusta lainkaan, sillä kuorma-autoilta ei peritä tätä perusveroa. Nettomääräiseksi tuotoksi hallitusohjelmassa on arvioitu 15 miljoonaa euroa mikä indikoi sitä, että nettomääräiset tuotot kertyisivät lähes pelkästään ulkomaisilta ajoneuvoilta.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkostoa kehitetään

Tavaraliikenteelle välttämättömät taukopaikat ja vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko huomioidaan liikennejärjestelmän kehittämisessä ja maankäytön suunnittelussa. Yhdessä elinkeinoelämän kanssa laaditaan toimenpideohjelma vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon laajentamiselle pääväylillä. Tämä on SKALin esityksen mukainen erittäin tärkeä linjaus.

Korjausvelka kuriin ja panostuksia tiestöön

Väyläverkon kehittämiseen ja korjausvelan kasvun torjumiseen panostetaan yhteensä noin 1,6 miljardin euron investointipaketilla. SKAL suhtautuu kuitenkin varauksella 5 investointiohjelman kirjauksiin ennen kuin on täysin selvää, kuinka paljon tosiasiallisesti väylille tulee lisää varoja ja miten ne kohdistuvat tiestöön.

Joka tapauksessa SKAL pitää arvossa, että hallitus vaikeassa julkisen talouden tilanteessa päätti panostaa tiestöön. SKAL korosti tiestön korjausvelan hoitamista esittämällä erillistä korjausvelan vuosittaista määrärahaa. Nyt hallitus päätti juuri tuollaisesta: vaalikaudelle väylien reilun puolen miljardin korjausvelkapaketista osana investointipakettia.

12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys käynnistetään heti hallituskauden alussa. SKAL korostaa, että suunnitelmaa on päivitettävä siten, että tiestö ei enempää rapistu.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Tällä hetkellä jakeluvelvoitetta koskevan lain muutosesitys on lausunnolla eduskunnassa. SKAL lausuu esitykseen.

Lisäksi SKAL pyrkii pääsemään mukaan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämistä käsittelevään työryhmään.