Liikenne on tulevaisuuden ala

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalanuudistuksen hyväksymisen jälkeen Traficomissa on lähdetty vauhdilla liikkeelle. Henkilökunnan on täytettävä virastolle määritellyt monet odotukset. Traficom on kansalaisia ja yrityksiä palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvallisuusviranomainen. Se vastaa myös tutkintojen järjestämisestä.

– Nojaamme rohkeasti ja määrätietoisesti tulevaisuuteen. Tahdomme edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan innovaatioita ja kokeiluja. Suomi voi olla etunenässä jakamassa tietotaitoaan kansainvälisesti kaikille liikennemuodoille.

Paraisilta maailmalle lähtenyt Kirsi Karlamaa opiskeli diplomi-insinööriksi Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa radiotekniikan alalta, vahvana sivuaineena oli avaruustekniikka. Työura alkoi samassa paikassa tutkimusapulaisena ja tutkijana. Vuonna 2000 hän siirtyi Telehallintokeskukseen mielenkiintoiseen radioverkkoasiantuntijan työhön. Valinta Viestintävirastoon avasi useita erilaisia tehtäviä, kuten Radiotaajuushallinnon ja Kyberturvallisuuskeskusten johtamisen. Viimeiset kolme vuotta hän oli Viestintäviraston pääjohtaja.

– Olen saanut työskennellä samalla hallinnonalalla kaikkiaan 19 vuotta. Minulla on ollut myös onni päästä vaihtamaan 3–4 vuoden välein tehtävää. Olen hankkinut laajan kokemuksen erilaisista esimies- ja johtajatehtävistä sekä niihin kuuluvasta kansainvälisestä toiminnasta.

Uteliaisuus ja avarakatseisuus ovat Kirsi Karlamaan ominaisuuksia, joilla hän ottaa vastaan uuden tehtävän.

– Mielestäni yksi erinomainen puoli liikenteen ja viestinnän virastojen yhdistämisessä on se, että otamme hyödyt irti molempien jo kehittämistä hyvistä toimintatavoista. Meidän on oltava ketteriä ja joustavia huomioidessamme palveluissamme kansalaiset ja yrittäjät. Lisäksi opimme vuodenvaihteen tapauksesta, että viranomaisten on parannettava kansalaisten tietoisuutta siitä, miten hän voi esimerkiksi hallita tietojensa käsittelyä eri viranomaisten palveluissa.

Tietosuojalainsäädäntöön liittyvät asiat ovat monille kansalaisille vielä vieraita. Kirsi Karlamaa korostaa, että viranomaisen tehtävä on myös tasapanoilla yleensäkin tietojen avaamisen ja yritysten perinteisen liiketoiminnan välillä, jotta syntyisi tavoiteltuja uusi markkinoita. Traficomin tehtävä on mahdollistaa yrityselämän kehittyminen. Liikenne on Karlamaalle itselleen uusi sektori, johon perehtyminen on jo alkanut.

– Seuraavaksi ovat vuorossa liikenteen edusvalvontajärjestöjen edustajien tapaamiset. Tapaan SKAL:n johdon helmikuussa, vietettyäni ensin viime kesän vuosiloman. Odotan innolla tapaamista ja toivon hyvää ja rakentavaa yhteistyötä.

Kuljetusyrittäjille ja valvoville viranomaisille tärkeiden Traficomin sähköisten palveluiden kuntoon saattaminen on ykköstilalla viraston prioriteettilistalla.

Uuden liikennepalvelulain yhtenä keskeisenä lähtökohtana on uusien palveluiden mahdollistaminen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa asiakkaalla olisi halutessaan mahdollisuus hankkia eri toimijoiden palveluita yhdestä paikasta eli saada koko matkaketjunsa hankittua yhdellä kertaa.

– Tarvitsemme lisää kokeiluja ja pilotteja eri toimijoiden välillä, jotta matkaketjujen tarjoaminen ja eri palveluiden yhdistäminen olisi mahdollista. Meidän tulee pitää huoli myös siitä että, matkustajan palvelukokemus myös häiriötilanteissa olisi mahdollisimman sujuva.

Luonteeltaan positiivinen Kirsi Karlamaa kertoo olevansa luontoihminen. Erityisesti Suomen kaunis luonto on hänelle hyvin tärkeä. Siitä hän nauttii muun muassa avantouinnin parissa ja palvelukoiraharrastajana.