Kuljettajan ammattipätevyys ja koemalli

Pitkäaikaisen yhteisen vaikuttamistyön jälkeen Suomessa saatiin vuoden 2020 alusta lakiin mahdollisuus hankkia kuorma ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyys kokeet suorittamalla. Täsmentävää asetusta piti odottaa tuosta melkein vuosi, ja se tuli voimaan 16.11.2020.

Miksi koemallia ei sitten alettu heti hyödyntää? - Meidän mielestämme kokeen järjestämisen edellytyksistä tehtiin laissa ja asetuksessa niin laajat, monimutkaiset ja vaativat, että kukaan ei lopulta ole ryhtynyt tarjoamaan kokeen suorittamista. Niinpä yhtään kokeen järjestäjää ei ole ilmaantunut eikä kokeita ole järjestetty, vaikka kaikki asiaa koskevat säädökset ovat olleet valmiina. SKAL esitti huolensa kokeen järjestämisestä jo säädösten valmisteluvaiheessa.

Olemme olleet yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriöön säädösten muuttamiseksi siten, että kokeen järjestäjiä ilmaantuisi ja päästäisiin oikeasti hyödyntämään mahdollisuutta hankkia ammattipätevyys koemallin kautta. Tämä mahdollisuus olisi erittäin tarpeellinen nyt, kun kuljettajien saatavuus on jälleen alkanut vaikeutua covid-19 pandemian hellittäessä.

Koemalli ja Puolustusvoimien kuljettajakoulutus

Koemallia koskevat säädökset ovat ongelma myös Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen kohdalla. Nyt puolustusvoimat antaa osalle koulutettavista 280 tunnin ammattipätevyyskoulutuksen ja osalle vain nopeutetun ammattipätevyyskoulutuksen.

Nopeutetusti hankittu ammattipätevyyskoulutus johtaa alle 21-vuotiaiden varusmiesten kohdalla tilanteeseen, jossa henkilö ei voi kotiutumisensa jälkeen kuljettaa kuin pientä kuorma-autoa ikärajasta johtuen, kunnes täyttää 21 vuotta. Pakollinen odotusaika johtaa monesti siihen, että henkilöt eivät jää kuljetusalalle, vaikka työvoimalle olisi tarvetta.

Jos ammattipätevyys hankittaisiin koemallilla, henkilöt olisivat heti kotiutuessaan valmiita kuljettajan tehtäviin myös isommalla kalustolla. Tällä tavoin helpotettaisiin kuljettajaksi koulutettujen varusmiesten työllistymistä kuljetusalalle, kun heillä on mahdollisuus ryhtyä myös isomman kuorma-auton tai yhdistelmän kuljettajaksi heti varusmiespalveluksen jälkeen ilman ikärajoja.

SKAL kannattaa kokeen suorittamisen järkevöittämistä ja koemallin ripeää käyttöönottoa