Kuljetusyrittäjän johtamisvalmennus

Kuljetus- ja logistiikka-alan yrittäjien ja johtajien osaaminen on keskeinen yrityksen menestystekijä. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä yrityksen vahvuuksiksi korostuu rautainen ammattitaito, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen.

SKAL ja TTS yhteistyössä antavat loistavan tilaisuuden hankkia lisää tietoa ja taitoa yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen kehittämiseen. Koulutuksesta tarttuu taskuun käytännön tietopohja ja työkaluja kuljetusyrityksen kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Osallistuja saa koulutuksesta huikeat tiedot ja taidot kuljetusyrityksen johtamisesta ja yritystoiminnan kehittämisestä. Kurssin aikana perehdytään ASKI+ -palveluun, kuljetusyrityksen täydelliseen tietopankkiin, joka hallitsee yrityksesi keskeisimmät tiedot ja muistaa puolestasi umpeutuvat luvat ja kuljettajien koulutustarpeet. Osallistuja saa myös arvostetun DiSC®-henkilöprofiilin johtamisen tueksi.

Johtamisvalmennus pähkinänkuoressa

Kuljetusliikkeiden omistajayrittäjille, palkatuille johtajille ja sukupolvenvaihdosta suunnitteleville

Yrityksen talouden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen

Työkaluja laadukkaampaan ja systemaattisempaan johtamiseen

Lisätiedot

Koulutusohjelman sisällöt

Lähijaksojen ja koulutuksen sisällöt muodostuvat seuraavista osa-alueista:

1. Lähijakso: Strategiatyön johtaminen sekä projektityön johtaminen (2 pv)

 • Kuljetusalan nykytila ja alan kehitysnäkymät
 • Kannattava liiketoiminta ja kustannuslaskenta
 • Sukupolven- tai omistajanvaihdokset
 • Alan toimialakatsaus ja liiketoimintamahdollisuudet
 • Kustannuslaskenta ja kuljetustalous
 • Kannattavan liiketoiminnan elementit
 • ASKI:n hyödyntäminen toiminnan ohjauksessa
 • Sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteet

2. Lähijakso: Johtajana toimiminen sekä asiakkuuksien johtaminen (2 pv)

 • Henkilökohtainen kehittyminen yrittäjänä ja johtajana
 • Yrityksen kokonaisvaltainen johtaminen
 • DiSC® -työyhteisöprofiili johtamisen tukena
 • Minkälainen olen yrittäjänä ja esimiehenä – omat vahvuudet ja kehittämisen kohteet
 • Yrityksen kokonaisvaltainen johtaminen
 • Henkilöstöjohtamisen haasteet
 • Sukupolven- tai omistajanvaihdos: milloin siirtyy omistajuus, milloin johtajuus
 • Asiakkuuksien arviointi ja hankinta sekä asiakkuuksien kehittämisen suunnittelu ja johtaminen

3. Lähijakso: Talouden johtaminen (2 pv)

 • Talouden analysointi ja seuranta
 • Kuljetusliiketoiminnan analysointi talouden näkökulmasta
 • Kuljetusliikkeen talouden suunnittelu, ohjaus ja seuranta
 • Tilinpäätöksen tulkinta
 • Tunnuslukujen laskenta
 • Verosuunnittelu
 • Talous ja varallisuus sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteessa

4. Lähijakso: Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen (2 pv)

 • Juridiikka tutuksi
 • Työsuhdeasiat yrittäjän näkökulmasta
 • Työehtosopimukset
 • Palkkauskysymykset
 • Ajo- ja lepoaika-asetus
 • Kuljetusyrityksen riskien hallinta
 • Riskien hallinta sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteessa
 • Kuljetusyrityksen sopimukset ja vakuutukset
 • Sopimukset ja muut sitoumukset sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteessa

5. Lähijakso: Tuottavuuden johtaminen, henkilöstö ja työyhteisö (2 pv)

 • Mistä tuottavuus syntyy
 • Tuottavuuden kehittämisen mahdollisuuksien tunnistaminen yrityksessä
 • Kuinka tehokasta tuottava aika yrityksessä on
 • Kuinka tuottavuutta voidaan parantaa
 • Millä tavoin keskitytään arvoa lisäävään työhön
 • Yritys- ja työympäristön tehokas ajankäyttö
 • Tuottavan työympäristön osa-alueet
 • Yritys- ja työnjohdon keinot työympäristön kehittämiseksi
 • Kuljetusyrityksen HR-toiminnot, rekrytointi, perehdyttäminen ja kehityskeskustelut
 • Työturvallisuusasiat, työterveyshuolto, lakisääteiset asiat, eläkkeet, sairauspoissaolot
 • Oma jaksaminen ja hyvinvointi

Hinnat?

Kuljetusyrittäjän johtamisvalmennus toteutetaan valtionosuustuettuna henkilöstökoulutuksena, jossa osallistujan omarahoitusosuus on 1.495 euroa (alv 0 %). Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Valtionosuustuettu koulutus edellyttää tutkinnon suorittamista. Koulutukseen voi osallistua myös suorittamatta tutkintoa, jolloin koulutuksen hinta on 2.990 euroa (+ alv. 24 %). Valmennuspäivien aamu- ja iltapäivä-kahvit, lounas ja mahdolliset matka- ja majoituskulut ovat omakustanteisia.

Rahoitusmuodon valintaan vaikuttaa osallistujan tilanne, aiempi työkokemus ja koulutustausta. Eri rahoitusmuodoista voit kysyä yhteyshenkilöiltä.

Milloin?

Ilmoitamme seuraavista valmennuksista täällä.

Koulutuksen kesto on noin 12 kk. Lähipäiviä ohjelmassa on yhteensä 10 kpl.