Komissio kiinnostui päästövähennyslaitteiden toimintahaasteista

Euroopan komissio alkaa selvittämään AdBlue-laitteiden toimintaan liittyviä haasteita. MEP Henna Virkkunen teki aiheesta kirjallisen kysymyksen, jossa hän viittasi SKALin selvitykseen.

80 % kertoo AdBlue-laitteiden toimintaan liittyvistä ongelmista

850 yritystä vastasi SKALin kyselyyn

Tulemme aloittamaan keskustelun komission kanssa ja esittelemme SKALin kyselyn tulokset.

Virkkuselta kirjallinen kysymys

Kuva: Mikko Mäntyniemi

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen teki Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen päästövähennyslaitteiden (AdBlue) toimintahaasteista.

Kyseessä on urealiuos, jota käytetään vähentämään typenoksidipäästöjä uusimmissa dieselmoottoreissa. Lisäainetta syötetään ajoneuvossa erilliseen AdBlue-tankkiin.

Kysymyksessä Virkkunen viittasi SKALin kyselyyn, jonka mukaan 80 prosentilla autoissa oli ilmennyt AdBlue-laitteiden toimintaan liittyviä ongelmia.

Komissio kiinnostui

SKAL ry:n jäsenyrittäjät kertoivat vuoden 2024 alussa päästövähennyslaitteiden toimimattomuudesta. Kyselyyn vastasi 850 yritystä.

Kyselyn mukaan 80 prosentilla autoissa oli ilmennyt normaalista poikkeavia ongelmia, jotka olivat liittyneet päästövähennyslaitteistojen (AdBlue) toimintaan. Tästä joukosta yli puolella ongelmat olivat olleet toistuvia.

Kuva: Kimmo Brandt

Tulokset viittaavat siihen, että autoille ja urealiuokselle asetetuissa teknisissä vaatimuksissa ei riittävästi oteta huomioon pohjoisen vaativia ilmasto-olosuhteita.

Viranomaisten ja säädösten laatijoiden tulisi nykyistä paremmin varmistaa, että tekniset vaatimukset ja standardit eivät johda tämänkaltaisiin kuljetusyritysten kuluja lisääviin ja kaluston toimintavarmuutta heikentäviin ongelmiin.

Vastauksessa komissio ilmaisi kiinnostuksensa kuulla lisää SKALin selvityksestä.

– Tulemme aloittamaan keskustelun komission kanssa ja esittelemme selvityksen tulokset, sanoo SKALin johtaja Petri Murto.