Tietotekninen tuki ja turva

Tehtävä: Järjestelmäasiantuntija Mika Anttilan päätehtävä on huolehtia SKALin tietotekniikasta eli siitä, että verkkoympäristö ja siihen integroidut sovellukset toimivat. Oleellista on