Erikoiskuljetusmääräykseen muutoksia

Teknisiä muutoksia Erikoiskuljetusajoneuvon käyttötarkoitusta täsmennettiin niin, että ajoneuvoa voi käyttää myös jakamattoman esineen kuljettamiseen. Ajoneuvonkuljetusauton, eli ns ritiläauton, kaksiakseliselle telille