Katse kilpailukykyyn

Kesäkuun EU-vaaleissa Suomelle valittiin 15 uutta meppiä. EU-tason päätökset ovat kuljetusalalle tärkeitä, sillä alan lainsäädännöstä jopa 80 prosenttia on lähtöistä unionista. 

Kustannuskilpailukykyä parannettava

Toimiva logistiikka vahvistaa sisämarkkinoita, mutta turvaa myös Suomen huoltovarmuuden ja saavutettavuuden. Suomen on parannettava logistiikan kustannuskilpailukykyä. 

Meriliikenteen toimivuus on Suomesta lähtevä viennin ja tuonnin edellytys. Vastaavasti tieliikenne on näiden kuljetusten Suomen sisällä tapahtuvien kuljetusten tärkein kulkumuoto.

Alkavalla kaudella sääntelyn sijaan on kiinnitettävä huomiota siihen, miten olemassa oleva lainsäädäntö vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn. 

Toimiva logistiikka vahvistaa sisämarkkinoita, mutta turvaa myös Suomen huoltovarmuuden ja saavutettavuuden. 

EU-rahoitusta tiestölle

Maantieliikenneyhteyksillä ja infrastruktuurilla on merkittävä rooli saavutettavuuden, huoltovarmuuden ja yritysten sijoittumisen kannalta.

Suomen geopoliittinen asema on hyödynnettävä TEN-T verkoston ja CEF-rahoituksen hakemisessa, erityisesti sotilaallisen liikkuvuuden hankkeet huomioitava vahvemmin.

On tärkeää, että EU-rahoituksella voidaan investoida myös suomalaisiin tiehankkeisiin. CEF-rahoituksen on oltava tasapuolista jäsenvaltioiden ja liikennemuotojen kesken. Sotilaallisen liikkuvuuden hankkeiden osuutta Suomen osalta nostettava.

Erityispiirteet huomioon

Logistiikka-alalla on paljon EU-lähtöistä regulaatiota ja tyypillistä on, että Suomen pitkät etäisyydet ja pohjoiset olosuhteet jäävät huomioimatta.

Suomen kilpailukyky syrjäisenä maana perustuu logistiikan ja kuljetusten tehokkuuteen. Siksi on tärkeää, että pohjoisen maan erityispiirteet huomioidaan vahvemmin.

Perusperiaatteen on oltava, että kaikkia kuljetusmuotoja kohdeltava tasavertaisesti. Suomen kannalta on tärkeää, että rahoituksen painopiste siirretään rautateiltä tieliikenteeseen.

SKAL lähestyi eduskuntapuolueita eurovaaliviesteillään ja kysyi niiden näkemyksiä liikenne- ja logistiikka-alaan. Kaikki puolueet vastasivat.

Tutustu vastauksiin Kuljetusyrittäjä-lehden verkkosivuilla.

SKAL kysyi EU-vaaleista, puolueet vastasivat