Kaasukuorma-autojen hankintatuet loppuivat lakimuutoksen takia – näkyy yritysten investointiaikeissa

Ajoneuvohankintoja suunnittelevat yritykset aikovat hankkia entistä useammassa tapauksessa kaasukäyttöisen auton, käy ilmi SKALin vuoden ensimmäisestä kuljetusbarometrista. Kevään aikana investointiaikeissa korostuvat kuitenkin dieselajoneuvot. SKAL arvioi taustalla olevan kaasukuorma-autojen hankintatuen loppuminen ja hoputtaa uuden hankintatukilain valmistelussa, jotta kaasukuorma-autohankintoja voidaan tehdä.

Vuoden 2024 ensimmäisen barometrin vastauksissa näkyy selvää siirtymää dieselistä kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankintaan. Kuitenkin suurin osa (91 prosenttia) niistä kuljetusyrittäjistä, jotka suunnittelevat ajoneuvoinvestointeja tulevan kevään aikana, kertovat suunnittelevansa dieselkäyttöisen ajoneuvon hankkimista. Paineistettua tai nesteytettyä kaasua käyttäviä ajoneuvoja suunnittelee hankkivansa 9 prosenttia. Sähkökäyttöisen ajoneuvon hankkimista suunnittelevia oli 5 prosenttia.

SKALin edunvalvontajohtaja Ari Herralan mukaan taustalla saattaa olla kaasukuorma-autojen hankintatuen loppuminen.

– Ainakin hetkelliseksi ongelmaksi kaasuajoneuvojen hankintaan saattaa tulla kaasukuorma-autojen hankintatuen loppuminen hankintatukilainsäädäntöön tehtyjen muutosten vuoksi, Herrala sanoo.

– Toisaalta lakimuutos voi olla osasyy siihen, että kaasuajoneuvoja ollaan nyt hankkimassa, kun tukihakemus piti jättää vuoden vaihteeseen mennessä ja hankinta on toteutumassa mahdollisesti kevään aikana, hän jatkaa.

Lakimuutosten syynä oli EU:n valtiontukisäädösten muutokset. Lakimuutoksen mukaan kaasuautoille ei voi enää 31.12.20023 alkaen jakaa tukea aiemman perusteen mukaisesti, sillä aiemmin perusteena ollutta ryhmäpoikkeusasetusta on muutettu. Uudessa ryhmäpoikkeusasetuksessa ajoneuvojen hankintatuki on rajattu vain sähkö- ja vetykäyttöisille ajoneuvoille.

Jatkossa kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen tuki jaetaan vähämerkityksisenä tukena ns. de minimis -asetuksen perusteella. Tämän takia 31.12.2023 alkaen ei ole voinut jättää uusia kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukihakemuksia yrityksille maanteiden tavarakuljetuksiin, sillä lakimuutos rajaa ne tuen ulkopuolelle.

– Asetus on tosin muuttunut siten, että tukea voitaisiin myöntää jatkossa myös tieliikenteen tavarankuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan, Herrala sanoo.

SKAL: Lakimuutosta nopeutettava

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti aiemmin valmistelevansa kaasukuorma-autojen tuen rajaukset poistavan lakimuutoksen heti, kun uusi asetus on hyväksytty.

Herralan mukaan on tärkeää, että hankintatukilain muuttamisen valmistelua nopeutetaan.

– Nyt lakimuutos näyttäisi kuitenkin siirtyvän myöhäisemmäksi, jopa niin, että olisi menossa eduskuntaan vasta loppukeväästä, Herrala arvioi.

Lakimuutoksen valmistelua on välttämätöntä nopeuttaa, jotta kaasukuorma-autoja koskevien tukien hakemiseen tullut keskeytys jää mahdollisimman lyhyeksi, hän päättää.