Helppo ratkaisu päästöraportointiin

Ensi vuonna voimaan tuleva direktiivi muuttaa yritysten tiedonantovaatimuksia. Se merkitsee myös kuljetusyrityksille uusia raportointivelvoitteita. Ohjelmistoyritys LogiSystems on lanseerannut mittausmallin, jolla kuljetusyritys voi laskea kuljetustuotannosta aiheutuvat päästöt lähetys-, asiakas- ja kuormakohtaisesti. Samalla se tukee yritysten digitalisaatiokehitystä ja kannattavuutta.

KAUPALLINEN ARTIKKELI

Vuoden 2024 alusta voimaan tuleva kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) koskee tulevaisuudessa myös pieniä yrityksiä. LogiSystems tarjoaa KuljetusVelho -palvelussaan ratkaisua, jolla yrityksen on mahdollista seurata ajon aikana syntyneitä yksikkökohtaisia päästöjä.

Kyseessä on selaimessa toimiva ohjelmisto palvelu, jonka käyttäminen ei edellytä uutta sovellusta, laitetta – tai edes asennusta. Palvelulla voidaan kutsua kuljettajia kuljetustehtäviin ja kuljetusten eri vaiheiden reaaliaikainen seuranta mahdollistaa korkeat käyttö- ja täyttöasteet.

– Haluamme tarjota palvelun, jossa kaikki tieto on yhdessä paikassa. Raportointivelvoitteiden kasvaessa on tärkeää, että uudet palvelut ovat niin vaivattomia ja yksinkertaisia, että ne antavat kuljettajille mahdollisuuden keskittyä työhönsä, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Juha-Pekka Wahlström.

– Nyt yhdellä kuljettajalla voi olla samaan aikaan käytössään useita eri järjestelmiä. Tarjoamme ympäristön, jossa kaikki ajossa olevien lähetysten tiedot voidaan kerätä samaan järjestelmään. Tämä mahdollistaa päästöjen raportoinnin lisäksi luonnolliseesti myös kateraportoinnin myyntikatteen tasolla. Jos tiedot ovat pirstaloituneet useisiin eri järjestelmiin, ei automaattista raportointia voida käyttää.

Mutta kuinka se toimii?

Ennen ajon aloitusta kuljettaja kirjautuu selaimeen ja valitsee ajoneuvon. Kuljettaja näkee selaimesta rahtikirjan ja voi esimerkiksi aloittaa navigaation. Työaseman päässä voidaan kuorman päättämisen jälkeen nähdä tieto ajossa muodostuneista päästöistä. Järjestelmässä voidaan jopa samassa kuormassa ajettuna eri asiakkaiden päästöt eritellä asiakas- ja lähetyseräkohtaisesti. Samalla voidaan tunnistaa, paljonko auto tuottaa per kilometri. Ajanjaksoja vertailemalla voidaan päätellä, onko toiminta kannattavaa.

– Tieto syntyy siis perustekemisen ohessa. Se kuitenkin edellyttää, että järjestelmää käytetään. Jos keikkoja ei kirjata, myöskään tieto ei voi olla ajantasaista.


Wahlström myös korostaa, että tarve laskea ja raportoida toiminnasta syntyneitä päästöjä tulee kasvamaan yhä enemmän tulevaisuudessa. Kuljetusten tehokkuus käyttö- ja täyttöasteita kasvattamalla tarkoittaa pienempien päästöjen lisäksi myös kannattavuuden paranemista. Se on siis kaikkein yhteinen etu.

– Asiakkaat edellyttävät jatkossa yhä enemmän sitä, että kuljetuksista syntyneistä päästöistä saadaan mahdollisimman tarkat tiedot. Siihen kannattaa jo nyt varautua. On kuitenkin muistettava, että markkinoiden eri toimijoilla laskentatavat ovat tällä hetkellä erilaisia. Niitä olisi tärkeää yhdenmukaistaa.

Ohjelmistopalvelun avulla tuetaan myös pieniä yrityksiä digitalisaatiokehityksessä. Tiedot pysyvät tallessa, jos vaikkapa yrityksen omistuspohja vaihtuu.

– Tänä päivänä tieto ei voi olla vain korvien välissä.

Asiakkaat kiittävät

Moni asiakas on ottanut mallin käyttöön jo etupainotteisesti. Valintaan on vaikuttanut asiakkaan edellytykset vastuullisesta toiminnasta sekä yrityksen omat arvot.
Palaute on ollut Wahlströmin mukaan hyvää, mutta hän myös korostaa, että kaikki palaute on hyvin tervetullutta.

–Jyväskylän Kuljetusmessuilla viime keväänä moni kuljettaja tuli kiittämään ja kertomaan, että mobiilisovellusta on kätevä käyttää ja se on helpottanut heidän arkeaan merkittävästi papereiden ja puhelimen kanssa toimimiseen verrattuna.

Wahlström on toiminut 25 vuotta kuljetusalalla erilaisissa tehtävissä ja sen jälkeen ohjelmistojen kehitystehtävissä vuodesta 2007 alkaen. Hän on siis nähnyt, mitä kuljetusyrittäjät ohjelmistopalveluilta tarvitsevat .

– Omat asiakkaamme luonnollisesti koulutamme käyttöönoton osalta ja tarjoamme käyttötukea. Kauppaa tehdessä sanomme suoraan, jos jokin tarjoamamme palvelu ei ole kyseiselle yritykselle sopiva .

Lue lisää palvelusta: www.logisystems.fi

LogiSystems Oy

  • Ohjelmistoyritys, joka keskittyy kuljetusliikkeiden sekä kuljetuspalveluja ostavien yritysten toiminnan helpottamiseen ja tehokkuuden parantamiseen.
  • Perustettu vuonna 2016
  • Kahdeksan työntekijää
  • Päätuotteet: KuljetusVelho ja TilausVelho. Myös räätälöintejä asiakkaille
  • Kotipaikka: Turku