Hallittu sukupolvenvaihdos

Sami Svinhufvud, lakimies, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Ennen kuin varsinaisista toimista omistajanvaihdoksen toteuttamiseksi päästään edes keskustelemaan, tulisi yrittäjän itse mieltää omat toiveensa ja tarpeet vaihdoksen osalta.

Yrittäjän olisi pystyttävä hahmottamaan se, milloin omistajuuden ja yrityksen johtamisen tulisi hänen mielestään siirtyä seuraavalle polvelle, sekä ainakin se, onko luopumisessa tarvetta saada myös luopujalle rahallista vastiketta. Jos luopujan talous on valmiiksi turvattu eläkepäiviksi, luovutus tapahtuu perhepiirissä, eikä esimerkiksi muiden perillisten huomioiminen ole tarpeen luovutuksessa, vaihdos toteutetaan useimmiten puhtaana lahjana ja selvitettävät asiat  koskevat tällöin vähintään luovutuksen saajan lahja- ja perintöverotusta. Kun luopujan odotukset ovat tiedossa, selvitetään, millaiset edellytykset toivotulla jatkajalla on täyttää myös nämä toiveet ja odotukset. Jo lähtökohtien kirkastamiseen voidaan tarvita kes kustelukumppania tai konkreettisia laskelmia vaihtoehtojen merkityksen punnintaan.

Kun sukupolvenvaihdosta aletaan konkreettisesti toteuttamaan analysoidaan aluksi yrityksen talous ja liiketoimintakokonaisuus: mitä yritys omistaa, millaisia sopimuksia sillä on ja paljonko taloudellista arvoa kokonaisuuteen sisältyy. Tämän jälkeen päästään tutkailemaan, miten tähän kuvaan ovat sovitettavissa luopujan ja potentiaalisen jatkajan toiveet. Kaiken yritysvarallisuuden ei luonnollisesti tarvitse tässä vaiheessa siirtyä ja vielä tässäkin vaiheessa voidaan päätyä myös siihen, että esimerkiksi ulkopuolisen ostajan etsiminen olisi sittenkin paras vaihtoehto. Valitettavan usein pienyrityksissä konkreettiset vaihtoehdot rajoittuvat kuitenkin jatkajan löytymiseen perhepiiristä tai yritystoiminnan lopettamiseen.

Tärkeintä olisi ottaa asia yrityksissä mietintämyssyyn jo paljon ennen konkreettisia, omistukseen vaikuttavia toimenpiteitä. Onneksi useimmiten yrittäjät tosiasiassa miettivät ja varautuvat sukupolvenvaihdokseen jo vuosia etukäteen, vaikkeivat ehkä asiaa tällaiseksi itse miellä. Tarvittaessa sukupolvenvaihdos voidaan tehdä hyvinkin nopeasti, mutta pahimmillaan kaikkea potentiaalia ei saada tällöin hyödynnettyä.

Hätiköidyllä tai viivytellyllä sukupolvenvaihdoksella menettää pahimmillaan myös luopujalta, henkilöstöltä, asiakkailta sekä muilta sidosryhmiltä tarvittavan tuen, joka asianmukaisesti ja ajallaan hoidetussa luovutuksessa turvaa  yoimintaedellytysten jatkuvuuden myös omistusvaihdoksen jälkeen. Asiakas- ja henkilöstösuhteissa yrittäjän persoona on aina pelissä, ja se on etenkin pienelle yritykselle mittaamattoman arvokasta pääomaa. Hallitussa sukupolvenvaihdoksessa sekä luopujan että jatkajan veroseuraamukset on niin ikään huomioitu ja ne ovat sekä kohtuullisia että ennakoitavia.

SKAL ry:n jäsenet saavat myös sukupolvenvaihdoksiin liittyvää puhelinneuvontaa jäsenhintaan sisältyen. Maksullisilla toimeksiannoilla avustamme oikeudellisissa kysymyksissä sukupolvenvaihdoksen kaikissa vaiheissa ja tarvittaessa toteutamme sukupolvenvaihdoksen avaimet käteen -periaatteella, jolloin luopuja ja jatkaja voivat turvallisin mielin keskittyä tärkeämpiin asioihin elämässä.