Digitalisaatio kiinnostaa kuljetusyrityksiä, mutta sen tarpeet vaihtelevat

Digitalisaation mahdollisuudet ovat logistiikkasektorilla suuria. Mitä suuremmat ovat logistiikkakustannukset, sitä tärkeämpää saada kaikki teho irti logistiikasta. Digitalisaatio on silloin keskeinen apuväline, toteaa SKALin logistiikkajohtaja Pekka Aaltonen.

Tällä hetkellä isot yritykset johtavat kehitystä. Pienet yritykset kytkeytyvät usein isojen logistiikkayritysten tai asiakkaiden järjestelmiin, Aaltonen sanoo.

SKALin kesällä julkaisema kuljetusbarometri osoittaa, että kuljetusyrittäjät ovat kiinnostuneita digitalisaation mahdollisuuksista ja osa soveltaa jo niitä omassa toiminnassaan. Barometriin vastasi 545 kuljetusyrittäjää.

Barometrin mukaan yli kaksi kolmesta logistiikka- ja kuljetusyrityksestä käyttää asiakaan tai päähankkijan digitaalisia ratkaisuja (yli 70 prosenttia). Omia digitalisaatioon perustuvia ratkaisuja on 35 prosentilla.

– Asiakkaiden ja päähankkijoiden järjestelmillä on suuri merkitys logistiikka- ja kuljetusyrityksille. Näiden käyttöönotto on usein edellytys, jos halutaan toimia tiettyjen asiakkaiden ja suurempien logistiikkayritysten alihankkijana, sanoo Aaltonen.

Hän korostaa, että edelleen on monia yrityksiä, joilla ei ole käytössään omia digitaalisia ratkaisuja, joten kehitysmahdollisuuksia on.

-Ihannetapauksessa kaikki tiedonsiirto kuljetustilauksesta sähköiseen laskuun voi olla digitaalista. Lisäksi digitalisaatiosta on apua muun muassa erilaissa suunnittelu-, seuranta- ja raportointitarpeissa. Kyberturvallisuutta ei saa kuitenkaan sivuuttaa.

Hänen mukaansa keskeisin asia, mitä logistiikan digitalisaatiolla tavoitellaan, on tuottavuuden ja asiakaskokemuksen parantaminen. Tehokkuus samalla johtaa päästöjen vähenemiseen. SKALin vaikuttamistyön tavoitteena on edistää digitalisaation hyödyntämistä logistiikassa.

SKAL julkaisee joulukuussa logistiikan digitalisaation toimenpideohjelman. Raportissa esitämme muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

-Hyödynnetään täysimääräisesti digitalisaatio liikenne- ja erityisesti tieverkon suunnittelussa, kehittämisessä ja kunnossapidossa sekä liikenteen ohjaamisessa ja valvonnassa. Erityiskohteena on talvihoidon oikean tarpeen ja ajoituksen ennakointi.

-Lainsäädäntö ja muu viranomaistoiminta mahdollistavat digitalisaation hyödyntämisen yritysten välisessä toiminnassa, mutta perustuvat vapaaehtoisuuteen, jotta toimintamallit vastaavat yritysten todellisia tarpeita eri tilanteissa. Elinkeinoelämän tulee yhdessä hakea keinot, joilla digitalisaation avulla saavutetaan tehokkaat ja laadukkaat logistiikkapalvelut.

-Julkisen sektorin omaa digitalisoitumista toimintaa tulee kehittää siten, että digitaalinen asiointi on yritysten ensisijainen asiointitapa. Se on joustavaa, helppoa ja tieto kulkee eri viranomaisen välillä siten, että samojen tietojen välittäminen viranomaisille riittää tehtäväksi kerran.