Ammattidiesel ─ pallo on pelattu kentälle

Yli kymmenen vuotta sitten, syyskuussa 2011 SKAL esitti eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle polttoaineveron palautusjärjestelmää ammattiliikenteelle, jotta viennille haitallista kuljetuskustannusten nousua voidaan ehkäistä. Nykyään puhumme ammattidieselistä, mutta perustelumme ovat samat. Kaikkien näiden vuosien jälkeen olemme ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa SKALin esittämään ammattidieseljärjestelmään liittyvä lakiluonnos on valmisteltu. Vaaditaan vahvaa pelisilmää seuraavalta hallitukselta viedä se maaliin. Pallo on nyt kentällä.

Kirjoittaja: Heini Polamo

Kuljetusyrittäjä 6/2022

Mikä on ammattidiesel?

Ammattidieseljärjestelmä tarkoittaa sitä, että ammattiliikenteeseen ostetun dieselin veroista osa palautetaan kuorma-auto- ja linja-autoliikenteelle. Tällä alennetaan kotimaisten kuljetusyritysten kustannuksia ja parannetaan kotimaisen kuljetus- ja logistiikka-alan kilpailukykyä.

Ammattidieseljärjestelmä on käytössä jo kahdeksassa EU-maassa. Dieselöljyn polttoaineverossa on keskimäärin 17 senttiä alentamisvaraa ammattidieselin kautta. Tällä palautusmäärällä alan kustannuksia voitaisiin alentaa yli 200 miljoonaa euroa vuositasolla.

Ammattidiesel on ollut mainintana kahdessa peräkkäisessä hallitusohjelmassa. Myös istuva hallitus otti sen SKALin esityksestä keinovalikoimaansa aloittaessaan työnsä vuonna 2019. Sen sijaan konkreettinen lainvalmistelu ei ottanut käynnistyäkseen SKALin patistelusta huolimatta – ei ennen viime kevättä, kun SKAL aloitti kampanjan näköpiirissä olevan dieselin kustannusnousun haittojen torjumiseksi.    ​

Tammikuu: polttoainekustannukset lähtivät käsistä

Vuosi käynnistyi rivakasti Ammattidiesel käyttöön -raportin julkistuksella tammikuussa 2022. Dieselin hinta oli noussut edellisen vuoden aikana 29 senttiä litralta ja tuonut kuljetusalalle noin 380 miljoonaa euron vuotuiset lisäkustannukset. SKAL Kuljetusbarometrin 1/2022 mukaan kannattavuus oli loppuvuonna 2021 heikentynyt 45 prosentilla kuljetusyrityksistä. 

Ennakoimme, että polttoaineen jakeluvelvoitteen kasvattaminen 18 prosentista 19,5 prosenttiin sekä parafiinisen dieselöljyn polttoaineveron nousu 2 sentillä litralta 1.1.2022 nostaisivat polttoaineen hintaa merkittävästi. Valmistelimme ammattidieselraportin laskelmineen. Esityksemme ammattidieselistä lähti valtiovarainministerille 4.1.2022.

Ennakointimme osoittautui todeksi. Yksistään jakeluvelvoitteen nousu toteutui pumppuhinnoissa yön yli 10 sentin korotuksena keskimääräiseen litrahintaan. Kun laskettiin yhteen edeltävien 12 kuukauden 29 senttiä, päästiin tammikuun alkupuolella jo yhteensä noin 40 sentin korotukseen dieselin litrahinnassa. Korotusten vaikutus kuljetusalan vuosikustannuksiin oli jo 500 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 lopun tilanteessa. Oli selvää, että hinnankorotus näkyi voimakkaasti kuljetusyritysten kannattavuuskehityksessä. 

Tämä kaikki tapahtui ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Helmikuu: päätös valmistelun aloittamisesta

Haimme ja saimme kumppaneita vaikuttamistyöhön. Kävimme läpi laajan joukon päättäjiä, jotta vuosikausien tavoite toteutuisi. Julkaisimme 16.2.2022 kannanoton ammattidieselin puolesta, jonka allekirjoitti lisäksemme 16 elinkeinoelämän järjestöä.

18.2.2022 hallitus tiedotti viimein ammattidieselverojärjestelmän valmistelun aloittamisesta osana energian hintojen nousun kompensointipakettia. Toteutustapaa oli määrä vielä arvioida. 

SKAL tiedotti:

Hallituksen linjaus ammattidieselistä osoittaa, että vallitseva kustannuskriisi ja sen vaikutukset elinkeinoelämään ja koko yhteiskuntaan tunnustetaan, sanoo puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Maaliskuu: hyökkäyssodasta uusi kustannuskriisi

Ammattidieselin lainvalmistelua ehdittiin hädin tuskin aloittaa, kun alle viikon kuluttua Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2.2022, ja kuljetuskustannukset kiihtyivät ennennäkemättömään nousuun. SKAL esitti neljää merkittävää keinoa kustannusten hillitsemiseksi:

  1. Jakeluvelvoitteen määräaikainen poistaminen tai alentaminen 
  2. Dieselin polttoaineveron alentaminen EU:n minimitasolle 
  3. Yleinen kustannustuki maanteiden tavaraliikennettä harjoittaville yrityksille 
  4. Ammattidieselin kiirehtiminen

Kutsuimme esimerkiksi kaikki kansanedustajat 15.3.2022 webinaariin, jossa kävimme läpi tilannetta. Saimme ymmärrystä ja tukea. Olimme myös voimakkaasti mediassa näinä kevään kuukausina, televisiota myöten. Kuljetusalan ahdinko nousi otsikoihin ennennäkemättömässä laajuudessa. 

Helsingin Sanomat kirjoittikin, että ”kuljetusalan lobbausta asiasta kuvaillaan erittäin voimakkaaksi ja laajalle levinneeksi.” (HS 31.3.2022).

Esittämistämme keinoista jakeluvelvoitteen määräaikainen alentaminen ja kustannustuki eli polttoainetuki etenivät varautumisen ministerityöryhmän linjauksilla lakiesityksiksi kustannuskriisin hillitsemiseksi huhtikuussa (ks. s. 26–27).

Kiirehtimisen aika

Hallituksen päätöksen tultua emme suinkaan jääneet lepäämään laakereillemme ammattidieselin suhteen. Teimme useita uusia ulostuloja mediaan yksin ja järjestökumppaneidemme kanssa, ja pidimme säännöllisesti yhteyttä työ- ja elinkeinoministeriin sekä valtiovarainministeriin valmistelusta. 

Elokuussa selvitimme työ- ja elinkeinoministeriön valmistelevalta virkamieheltä Markus Teräväiseltä lakiesityksen etenemistä. Tässä vaiheessa lakiesitys oli hallituksen lainsäädäntösuunnitelmassa, mutta siitä puuttui tärkeitä yksityiskohtia ja – jos näin voi sanoa – konkreettinen poliittinen työntö.

Ammattidieseliä koskeva esitys poistettiin 6.9.2022 hallituksen lainsäädäntösuunnitelmasta.  Aiheesta on tehty vuoden aikana useita kirjallisia kysymyksiä. Esimerkiksi kansanedustaja Matias Marttinen ja Heikki Autto (kok.) tekivät kirjallisen kysymyksen 19.10.2022 ammattidieselverojärjestelmän valmistelun edistymisestä.

Eduskunnassa käytiin kyselytunnilla 27.10. asiasta keskustelua Sheikki Laakson aloitteesta. SKALin hallitus otti kantaa 28.10. ja vaati eduskuntaryhmien puheenjohtajia koolle. 

Lähestyimme jälleen ministeri Annika Saarikkoa ja eduskuntaryhmien puheenjohtajia.

Vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen ministeri totesi, että asiaa on valmisteltu linjauksen mukaisesti valtiovarainministeriössä ja valmistelu pyritään saamaan mahdollisimman valmiiksi tällä hallituskaudella, mutta että helmikuinen linjaus ei sisältänyt päätöstä hallituksen esityksen antamisesta. 

Käytännössä näytti jo mahdottomalta, että hallituksen esitys ehtisi eduskunnan käsittelyyn määräaikaan 17.11. mennessä. Silti yritimme vielä, vetosimme puolueryhmiin ja lähetimme lisää tiedotteita. Olemme joulukuuhun mennessä lähettäneet yli 20 tiedotetta yksin ja kumppanijärjestöjen kanssa vaatien ammattidieselin käyttöönottoa. Lisäksi olemme esittäneet sitä lähes 10 lausunnossa. Päättäjiä on kontaktoitu todella paljon. 

– Meille on selkeä pettymys, että lakiesitystä ei vielä ole annettu. Olemme pettyneitä, vaikka sinänsä helmikuussa luvattiin vain valmistella. Nyt pitäisi kuitenkin tunnistaa se tosiasia, että Suomen kilpailukyky tarvitsee tämänkaltaista järjestelmää, sanoo toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Kujalan mukaan positiivista on, että ammattidieseliä koskeva laki on nyt ensimmäistä kertaa valmisteltuna. Vieläpä suhteellisen nopeasti, kun otetaan huomioon, että SKAL on ajanut lakia jo parikymmentä vuotta. 

– Siitä syystä rohkenen sanoa, että peli ei ole pelattu. Pallo on nyt vasta pelattu kentälle. Seuraavassa hallitusohjelmassa ollaan jo paljon lähempänä toteutumista, Kujala sanoo.