Yötä myöten

Öinen maantie on hiljainen, vain kuorma-auton valot pyyhkivät maisemaa. Siellä viedään täydennyksiä kauppiaille ja puutavarakuormia tuotantolaitoksille. Jos sattuu ajamaan kutostietä, voi kohdata vaikkapa taipalsaarelaisen Kuljetus V. Hulkkosen yhdistelmän vakioreitillään. Metsäteollisuustuotteita ja postia kuljettava Jussi Hulkkonen pitää Etelä-Karjalan tiestön kuntoa kohtuullisena. Sen sijaan yrittäjä harmittelee yöajan palveluiden niukkuutta. Ruokailumahdollisuudet ovat kutistuneet olemattomiin ja harvat levähdysalueetkin täyttyvät nopeasti. Hulkkonen kaipaa lisää rahoitusta tiestölle ja vinjetin käyttöönottoa: ”Kun maksan veroja, niin toivon, että rahoja käytetään vaikkapa juuri tähän.”

Monialayritys ja tuore SKALin jäsen KVL-Tekniikka Oy tekee muun muassa tienpäällystysurakoita sekä tasoristeyksiä ja rumpukorjauksia. Myös kaukolämpöverkoston  asennusten yhteydessä tarvittavat tiekorjaukset hoituvat samasta konsernista. Orivedellä kotipesää pitävä yritys murskaa päällystystöissä tarvittavat kiviainekset omalla murskausasemalla. Huoltopäällikkö Tomi Färm ihmettelee nykyisen asfattimassan ohuutta ja sitä, että tienhoitoon ei satsata riittävästi rahaa. Kalustosta vastaava Färm tietää, mitä huonokuntoinen tiestö teettää kalustolle ja renkaille: Huoltovälit lyhenevät ja kustannukset kasvavat.

SKALissa ymmärretään paremmin kuin hyvin Jussi Hulkkosen ja Tomi Färmin ajatuksia. Tieverkon rahoitus kuuluu painopistealueisiin SKALin Suomi liikenteessä – ja liikkeessä -tavoiteohjelmassa, jolla lähdemme ensi kevään eduskuntavaaleihin. Toimme budjettiriihen alla julkisuuteen esityksen lisärahasta, joka mielestämme tarvitaan korjausvelan pysäyttämiseksi. On tietenkin totta, että rahaa on tarvittu viime vuosina ennakoimattomiin kohteisiin, kuten Covid-tilanteen hoitoon ja elvytykseen, päälle vielä Venäjän hyökkäyssodan kiihdyttämä energiakriisi. Valtion kassa on kärsinyt kriiseistä ja Suomi on entistä velkaantuneempi. Lisäksi tienpäällystykseen tarvittava bitumi on kalliimpaa kuin konsanaan. Yhtälö on vaikea, mutta tieverkko on kansallisomaisuutemme. Sen rapautumisella on kauaskantoiset seuraukset.

Meillä on selvitetty ja laskettu, että panostukset tieverkkoon maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin, paitsi turvallisena ja sujuvana liikenteenä, myös ihan puhtaana rahana, joka säästyy, kun kuljetusten toimintavarmuus ja tehokkuus paranevat. Sujuva liikenne ilman turhia hidastuksia, kiihdytyksiä ja tärinöitä alentaa lisäksi  huomattavasti polttoaineen kulutusta ja sitä kautta ympäristöpäästöjä. Muistutamme WSP-Finlandin toteuttamasta tutkimuksesta.

Tänäkin yönä kuljetusammattilaiset tekevät arvokasta työtään tien päällä. On meidän kaikkien, ja erityisesti päättäjien, tehtävä huolehtia yhteisestä väylästöstämme niin hyvin kuin mahdollista. Ja heille, jotka ovat liikkeellä vuorokauden ympäri kesät ja talvet meitä palvelemassa, on velvollisuutemme tarjota mahdollisimman laadukas työympäristö.

Turvallisia kilometrejä!