Yhteistyöllä voimaa vaikuttamiseen

Kuvateksti: Janne Kojo Kuljetusyrittäjäpäivillä Turussa.

Kaikki lähtee tarpeiden tuntemisesta. Paikallisyhdistykset ovat kivijalkamme. Uutena nyt toimintansa starttaavan SKAL Nuorten verkoston kautta toivotaan erityisesti näkemyksiä ja odotuksia  tulevasta. Kummiyrittäjätoimintaa tiivistetään edelleen ja ensi keväänä uusille kansanedustajille nimetään omat kummiyrittäjät jäsenistöstämme. Asiat avautuvat usein parhaiten, kun niihin saadaan konkretiaa ympärille ja sen osalta parhaita osaajia ovat yrittäjät itse.

Kannustan kaikkia oman yrityksen kehittämisen lisäksi osallistumaan aktiivisesti niin oman järjestömme työhön kuin vaikuttamiseen yhteiskuntaan laajemminkin.

Yksi arvokas työkalu on SKALin kuljetusbarometrit. Jo kyselyihin vastaamalla antaa jokainen jäsenyrittäjämme arvokkaan panoksensa alan edistämistyöhön. Keväällä barometrien ajantasaiset faktaluvut antoivat mm. vankan selkänojan ja olivat tärkeässä roolissa kuvaamassa päättäjille dieselin hinnan rajun nousun synnyttämää kannattavuuskriisiä kuljetusalalla.

Alan edistäminen ja vaikuttamistyö on tiivistä yhteistyötä sekä muiden alan toimijoiden, sidosryhmien että viranomaisten kanssa. Tämän mahdollistaa vain vahva ja kattavasti alaa edustava järjestö ja yhteistyö  jäsenistömme kesken.

Akuuteissa asioissa tarvitaan nopeaa reagointia ja tuloksia, mutta useimmiten vaikuttamistyö on pitkäjänteistä ja vaatii katseen nostamista riittävän kauas tulevaisuuteen. Liikennejärjestelmän kehittämisessä tulokset näkyvät hitaasti. Samoin kaavoituksessa, jossa myös tavaraliikenteen tarpeet tulee huomioida, jottei vuosien päästä olla ongelmissa, kun kaavanmukaiset asiat alkavat konkretisoitua rakentamisena.

Osa vaikuttamistyöstä on myös hieman piiloon jäävää, kuten lainvalmisteluun liittyvä yhteistyömme, kun tuomme näkemyksemme esiin lausunnoilla tai ollessamme kuultavana eduskunnassa.

Työmme näkyi mm. silloin kun myös tilaajille säädettiin vastuuta ylikuormiin ja ajo- ja lepoaikalainsäädöksiin.

Ollaan yhdessä rakentavasti mukana erilaisten näkökulmien yhteensovittamisessa ja viemässä yhteiskuntaa eteenpäin sekä samalla varmistamassa kuljetusalan edellytykset toimia ja kehittyä  mukana. Se on paitsi hyödyksi alalle, antaa myös omaan yritystoimintaan laajempaa näkökulmaa. Järjestötoiminnan kautta meillä on huomattavasti suuremmat hartiat kuin kellään meistä yksin.

Muun muassa alan arvostuksen nostaminen vaatii meidän kaikkien työtä yhdessä. SKAL on erittäin vahva kuljetus- ja logistiikka-alan brändi, pidetään huoli, että se on sitä jatkossakin.

Janne KojoYhteiskuntasuhteiden päällikköSuomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry