Voimien yhdistäminen luo uusia mahdollisuuksia

Pekka Aaltonen opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa rakennusinsinöörilinjalla. Syventävien opintojen aiheita olivat liikennetekniikka sekä kuljetus- ja materiaalitalous eli käytännössä logistiikka, jota ei 1980-luvun lopussa vielä sanana yleisesti käytetty.

– Työurani alkoi VTT:llä ympäristöasioiden parissa ja nykyisessä edunvalvontatyössäni liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on erittäin keskeisellä sijalla, Pekka kuvaa urakehitystään.

VTT:n jälkeen Pekka työskenteli liikenne- ja viestintäministeriössä erikoistutkijana. Tekesin ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistyksen koulutusfirman jälkeen hän palasi VTT:lle asiakas- ja tiimipäällikön tehtäviin.

Vuonna 2011 Pekalle tarjottiin Logistiikkayritysten Liitto ry:n toimitusjohtajan paikkaa. Työsopimus allekirjoitettiin samalla viikolla.

– Aloitin työt välittömästi yhdistyksen 60-vuotisjuhlan valmistelujen parissa. Viime vuosina tehtävät ovat painottuneet yhä enemmän logistiikkaoperaattoreiden ja kuljetusyritysten kehitystoiminnan tukemiseen edunvalvonnan lisäksi. Digitalisaatio ja työvoiman saatavuus ovat olleet keskeisiä teemoja.

Logistiikkayritysten Liiton jäsenten merkittävä yhteinen ponnistus on ollut kuljetustilaustietojen muuttaminen sähköisiksi. Tämä on toteutunut hyvin erityisesti kuljetusjärjestelmissä, jotka perustuvat kappaletavaraterminaaleihin.

– Jäsenyritykset antoivat parhaat asiantuntijansa mukaan kehitystyöhön.

Edunvalvontatyössä Pekalla on ominaista pohtia mitä neuvottelukumppani ajattelee ja yleensäkin kuunnella muiden mielipiteitä tarkasti.

SKALin liitännäisjäsenyyden myötä Pekka muutti toimistonsa SKALin tiloihin ja osallistuu johtoryhmän työskentelyyn. Elokuussa hän aloitti työt SKALin logistiikkajohtajana.

– On ollut mukava liittyä osaksi SKALin työyhteisöä. Osa henkilökunnasta oli minulle jo entuudestaan hyvin tuttuja ja läheisiä yhteistyökumppaneita.

SKALiin perustetaan logistiikkavaliokunta, jonka jäsenistä puolet nimeää SKAL ja puolet Logistiikkayritysten Liitto. SKALin hallitus vahvistanee lopullisen kokoonpanon lokakuun kokouksessaan. Pekka tulee toimimaan logistiikkavaliokunnan valmistelijana ja sihteerinä.

– Tulemme SKALin logistiikkavaliokunnassa muun muassa kartoittamaan, miten logistiikan toimintaympäristö ja toimitusketjut ovat muuttuneet ja muuttuvat. Mitä mahdollisuuksia ja uhkia syntyy logistiikka- ja kuljetusyrityksille. Miten uudistumalla voisi kasvaa ja kehittyä vallitsevissa olosuhteissa.

Pekka toteaa tulevansa nykyisin hyvälle tuulelle usein pienistä asioista. Kesäisillä sauvakävelyillä tai lintuja tarkkaillessaan hän nauttii paljon luonnosta, samoin talvisilla hiihtolenkeillä. Vaimo, lapset ja lapsenlapset ovat etusijalla vapaa-aikana.

– Musiikkia ja erityisesti livemusiikkia kuuntelen mielelläni. Huomenna menen Michael Monroen 60-vuotisjuhlakeikalle, jossa soittaa myös alkuperäinen Hanoi Rocks -kokoonpano, Pekka fiilistelee.