Vinjetti tulee – sittenkin!

Edunvalvonta on maratonlaji, jossa tuloksia syntyy, mutta vuosilla eikä viikoilla mitattuna. Tätä pohdin, kun pitelen kädessäni 46-sivuista hallituksen esitysluonnosta raskaan kuorma-autoliikenteen tienkäyttöveroksi. SKAL on ainakin 10 vuoden ajan vaatinut vinjettiä Suomeen, jotta ulkomaisetkin kuorma-autot saadaan maksamaan tieverkkomme käytöstä. Vaikka matkalla on ollut mäkiä ja mutkia, maali jo häämöttää. Hyvä niin.

Yllätyksenä vinjettiesitystä ei voi pitää, kun tavoite tuli kirjatuksi Sipilän hallituksen ohjelmaan. Täytyy nostaa ministereille hattuasiitä, että ovat lunastamassa lupaustaan toimikautensa viime metreillä. Valtiovarainministeriö odottaa nyt meidän ja muiden tahojen lausuntoja, joiden jälkeen hallituksen esitys viimeistellään ja toimitetaan eduskuntakäsittelyyn. Uuden tienkäyttöveron voimaantulopäiväksi lakiluonnoksessa esitetään 1.1.2021.

Lakiluonnoksen mukaan veronalaisia olisivat ne Suomessa ja ulkomailla rekisteröidyt kuorma-autot, joiden kokonaismassa on yli 12 tonnia. Vinjetin voisi käytön mukaan maksaa päiväksi, viikoksi, kuukaudeksi tai koko vuodeksi. Vuosivinjetti maksaisi 400 euroa (EURO IV, V tai VI) – 1 122 euroa (EURO 0) riippuen EURO-luokan lisäksi myös akseliluvusta. Päivävinjetti olisi 8 euroa kaikilta kuorma-autoilta.

Vinjettiä mielenkiintoisempi asia on sen kompensointi. Kuten muistamme, hallitusohjelmaan sisältyi lupaus ottaa vinjetti käyttöön siten, että kotimaisen kaluston verorasitus ei keskimäärin nousisi. Lakiluonnoksen mukaan vinjetin aiheuttama lisäkustannus kompensoidaan alentamalla käyttövoimaveroa. Vinjetti lisäisi kotimaisten kuorma-autojen verorasitusta noin 28 miljoonalla eurolla, mutta käyttövoimaveron alennus vähentäisi sitä vastaavalla summalla. Veromuutokset kohdistuisivat eri tyyppisille kuorma-autoille kuitenkin epätasaisesti kuorma-autojen akseliluvusta, EURO-luokasta ja jousitustyypistä riippuen.

Ulkomaisten kuorma-autojen maksamista vinjeteistä arvioidaan kertyvän 6 miljoonaa euroa vuodessa. Myös nämä eurot tarvitaan tieverkkomme ylläpitoon. Arvio kertymästä perustuu lakiluonnoksen mukaan pääosin Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n vuoden 2017 liikennelaskentaan, mikä osaltaan korostaa järjestön merkitystä lainsäädäntötyössä.

SKAL tulee lausunnossaan kiinnittämään huomiota kompensaatiotapaan. Mielestämme ammattidieselin käyttöönotto käyttövoimaveron alentamisen sijaan, eli muutamien senttien veronpalautukset diesel-litroista, parantaisi Suomen kilpailukykyä. Toivomme lisäksi, että lakiluonnos käytettäisiin EU-notifikaatiomenettelyn kautta, jotta tietäisimme myös komission kannan Suomen tienkäyttöveroon. Kaikesta huolimatta ollaan loppusuoralla. Vinjetti tulee – sittenkin.

Lue lisää

Lausuntomme raskaiden ajoneuvojen tienkäyttöverosta Vinjetti-teema edunvalvonnassa