VAK-lakia ollaan muuttamassa

Pääsiäisen jälkeen toimitusjohtaja Jari Harju SKAL suoritealat ry:stä toteaa, että on hyvä tuoda VAK-laki tähän päivään. Laki on tullut voimaan vuonna 1994. Toki vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia säännöksiä on päivitetty joka toinen vuosi ADR-sopimusten muutosten myötä, mutta varsinainen vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva laki on hyvä uudistaa ajanmukaiseksi.

Jari Harju

Logistiikan digitalisaatiota koskevan Valtioneuvon periaatepäätösluonnoksen mukaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvää tietoa haluttaisiin hyödyntää onnettomuus- ja poikkeustilanteissa. VAK-lain uudistuksen yhteydessä logistista tietoa vaarallisten aineiden kuljetuksista on haluttu avata laajasti eri toimijoiden käyttöön. Kuljetusyrittäjä-lehden numerossa 2/2021 oli artikkeli logistisen tiedon avaamiseen liittyvistä riskeistä. SKAL:n on esittänyt, että pakotetun tiedonavaamisen sijaan Suomessa edistettäisiin sähköisen rahtikirjan (eCRM) kehittämistä ja käyttöä.

– Toivon, ettei logistisen tiedon avautuminen tule toteutumaan lainsäädännön pakottamana, toteaa Jari Harju.

SKAL suoritealat ry:ssä toimii Säiliöjaosto, joka kokoontuu tarvittaessa pohtimaan vaarallisia aineista kuljettavien yrittäjien asioista. Viime vuonna kokouksiaoli viisi. ADR-seminaari & säiliöpäivä jouduttiin koronarajoitusten vuoksi viime vuonna perumaan, mutta 5.11. pidettiin ajankohtaiskatsaus webinaarina. Osanottajia oli mukana 40.

– Seuraamme koronatilannetta tarkasti ja pystymme toivottavasti järjestämään loppuvuodesta ADR-seminaarin yhdessä SKAL Kustannus Oy:n kanssa, Jari Harju kertoo.

Koronan vaikutuskoulutuksiin

Korona on vaikeuttanut merkittävästi ADR-ajolupa- ja turvallisuusneuvonantajakoulutusta. SKAL ry on järjestänyt ADR-täydennys-  ja peruskursseja lähiopetuksena pienryhmille. Yrittäjien ja kuljettajien tilannetta on helpottanut se, että Suomi pidensi päättymässä olevien ADR-ajolupi ja TNA-todistusten voimassaoloaikaa. Uudella sopimuksella luvat ovat voimassa 30.9.2021 asti.

Traficom muutti tulkintaansa ADR-koulutusten järjestämisestä kesällä 2020. Koulutusta voi antaa enintään kahdeksan tuntia yhtäjaksoisesti. Yhdeksän tunnin perustäydennyskurssista piti siksi tehdä kahden päivän mittainen. Muutos hankaloittaa merkittävästi koulutettavien osallistumista täydennyskoulutukseen. Se aiheuttaa myös lisäkustannuksia kurssimaksuihin ja lisää koulutukseen osallistumisesta aiheutuvien työstä poissaolojen määrää. SKAL hakee muutosta asiaan.

Kuljetusyrittäjä Kari Korhosen mietteet vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuudesta ja tulevaisuudesta.