Vähäpäästöinen tulevaisuus, polttokennolla

Rautatieläisen poikana Trevor Milton on aina ollut kiinnostunut kuljetusalasta. Kiinnostus johti siihen, että hän perusti vuonna 2014 kuorma-autoja valmistavan yrityksen Nikola Motor Companyn. Yritys on saanut nimensä Serbiasta kotoisin olevalta, Yhdysvalloissa mainetta niittäneeltä keksijältä, Nikola Teslalta. Hän on tehnyt useita elektroniikkaan liittyviä keksintöjä.

Vaihtoehtoisista polttoaineista puhuttaessa tulee aina ottaa huomioon kokonaisuus. Nykyinen, fossiiliseen polttoaineeseen liittyvä tekniikka ja polttoaineen jakeluun liittyvä infra ovat kehittynyt nykymuotoonsa liki 100 vuoden aikana. Polttoainetta on helppo hankkia ja sen käyttäminen on tehty helpoksi. Letku tankkiin, 10 minuuttia ja taas matkaan. Toimintasäde euromittaisilla, 40 tonnin yhdistelmillä on suurilla tankeilla parhaimmillaan useita tuhansia kilometrejä. Helppokäyttöisyydellä on hintansa – päästöt, joita fossiilisen polttoaineen polttaminen aiheuttaa.

Nikolan perustaja Trevor Milton.

Nykyiselle dieseltekniikalle on hankala llöytää korvaaja. Kuinka voimme kuljettaa tarvittavan määrän energiaa mukanamme, jotta toimintamatka olisi vähintään kohtuullinen? Kuinka energia muutetaan vaivattomasti käytettävään muotoon? Nämä ovat asioita, joita päättäjiemme täytyy ottaa huomioon, kun valitaan tulevaisuuden vaihtoehtoisia polttoaineita.

Kuorma-autojen valmistajat ovat jo ottaneet nämä asiat vakavasti ja ovat kehittäneet lähitulevaisuuteen liittyviä vaihtoehtoja. Toiset panostavat akkutekniikkaan, toiset kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin, eräillä valmistajista on valmius käyttää polttoaineena etanolia. Näiden polttoaineiden ja järjestelmien tehokkuus riippuu siitä, millaisia toimintamatkoja käyttäjille voidaan taata. Riippuen järjestelmästä, raskaalle yhdistelmälle voidaan taata toimintasäde sadasta kilometristä noin 1 500 kilometriin.

Katvealueiden poisto lisää turvallisuutta.

Euroopan laajuinen verkosto

Nikola Motor Company ja Iveco Trucks ovat tehneet aikaisemmin tänä vuonna Joint Venture -sopimuksen. Yritykset tähtäävät kokonaisuuteen, jolla tullaan luomaan Euroopan laajuinen verkosto polttokennokäyttöisten kuorma-autojen liikkuvuuden varmistamiseksi. Kyseessä ei siis ole pelkästään kuorma-auto vaan kokonainen paketti, johon sisältyy myös polttoaineena käytetyn vedyn valmistus ja jakaminen käyttäjille. Tarkoitus on kehittää tankkausverkosta, jossa samalla tehdään energiaa ja jaetaan sitä ajoneuvoille.

Polttokennoauto saa energiansa polttokennolla tuotettavasta sähköstä. Polttokenno tuottaa sähköä yleensä vedystä ja hapesta. Vety valmistetaan sähkön avulla vedestä ja säilötään tankkeihin, ja happi saadaan ilmasta. Kennon tuottama tuottama sähkö varastoidaan akkuihin, joita voidaan ladata myös jarrutuksen aikana. Marraskuun puolessa välissä Torinossa esiteltiin Nikolan ja Ivecon yhteistyön tulos, Nikola Tre. Kyseessä on ensimmäinen eurooppalainen polttokennotekniikkaa käyttävä kuorma-auto. Nikolalla on Yhdysvalloissa jo käytössä heidän markkinoilleen mitoitettuja perävaunun vetoautoja paikallisella yhteistyökumppanillaan Anheuser-Buschilla, joka tunnetaan parhaiten olutmerkistään Budweiser. Ensimmäinen vetykäyttöisellä kuorma-autolla tehty matka ajettiin marraskuussa.

Kuljettajan työympäristö

Nikolan voimalinjaan kuuluu 800 voltin akusto, joka antaa energiaa 480 kW:n auton vetoakseliin integroidulle sähkömoottorille. Lisäksi autossa on säiliöpaketti, johon tankataan 700 barin paineella 40 kg–80 kg vetyä. Toimintasäde pelkillä akuilla ajettaessa on noin 400 kilometriä ja polttokennon avustamana noin 800 kilometriä. Lataus kestää keskimäärin noin kaksi tuntia ja vedyn tankkaus 15 minuuttia. Nikola takaa järjestelmien kestävän noin miljoonan kilometrin ajomatkan. Auto on alkuun saatavissa 4x2 -akselistorakenteella, myöhemmin myös 6x2 -akseleilla. 

Tarjolla kokonaisuus.

Jotta polttokennotekniikalla varustetuilla autoilla olisi tulevaisuutta, Nikolan ja Ivecon yhteistyö kattaa myös Euroopan laajuisen tankkausjärjestelmän kehittämisen. Mukana työssä ovat henkilöauton valmistajista Toyota ja Hyundai sekä energiayhtiöistä Shell ja Airliquide. Suunnitelmissa on, että vuonna 2023 alkava täyttöasemien rakentaminen johtaisi siihen, että vuonna 2030 asemien määrä (noin 70) mahdollistaisi liikenteen koko TEN-T-tieverkostolla. Täyttöasemat ovat kokonaisuuksia, joissa raaka-aine muutetaan käytettävään muotoon. Nikolan infrastruktuurista vastaava Dale Prows näkee haasteeksi löytää tarvittavien asemien sijainti alueilta, joissa vedensaanti on turvattu, eikä raaka-aineena tulla käyttämään juomavettä. Hänen mielestään meillä suomalaisilla on mahtavat mahdollisuudet, tuhansien järvien maana, olla tulevaisuuden energian tuottaja.