Uusi toimintatapa teiden kunnon ennakoivaan valvontaan

RoadCloudin kehittämällä tekniikalla saadaan tieto tieverkon kunnosta nopeasti siirrettyä tienhoidosta vastaaville ja tieurakoitsijoille toimenpiteitä varten. Tieto kerätään ammattiliikenteen kalustoon asennettujen laitteiden avulla. RoadCloudin palvelua käyttää jo useampi ELY-keskus. Älä siis hämmästy, jos RoadCloudista otetaan sinun yhteyttä ja ehdotetaan ilmaista laiteasennusta kalustoosi.

Espoon Tapiolassa sijaitsevan RoadCloud Oy:n toimitusjohtaja Ari Tuonosella ja Arto Niskasella on yhteistä tieto- ja ajoneuvotekniikan opintojen ajalta. Molemmat ovat tehneet akateemista tutkimustyötä Aalto-yliopistossa muun muassa siitä, miten auton avulla voidaan tunnistaa ja tallentaa tietoja tienpinnasta. Kun kitka- ja liukkaudentorjunnan tiedon tarve selvästi kasvoi, he kehittivät infrapuna-anturin kautta tietoa keräävän ja sitä jakavan menetelmän.

– Perustimme ohjelmistoyrityksemme vuonna 2014 aluksi oman työn ohella. Kolmen vuoden kuluttua saimme Liikenneviraston ja sijoittajia mukaan. Tähtäimessämme on tiekelin mittaaminen ja datan jakaminen koko maan alueella, Ari Tuononen kertoo.

Yhteistyötä tehdään jo useimpien ELY-keskusten kanssa erilaisilla tieosuuksilla. Kuljetusalan asiantuntijakumppani auttaa löytämään toimintaan parhaiten sopivat kuljetusyritykset, joihin Arto Niskanen ottaa yhteyttä.

– Toimintamme ei ole enää kokeilua, vaan nyt on aika muuttaa koko tienhoidon toimintatapa ennakoivaksi  digitaalisuutta hyödyntäen, Ari Tuononen kiteyttää.

Datan tarkasteluun voidaan käyttää RoadCloud:n selainpohjaista työkalua. Esimerkkikuvassa on kullakin tiesegmentillä viimeksi havaittu tienpinnan tila 9.3.2020 klo 11–15. Pääkaupunkiseudun ympärillä suurin osa tieosuuksista oli lumisia (oranssi), mutta esim. Kehä III:lla Espoossa on Askiston kohda tie oli märkä (tumma sininen) ja siitä länteen jäinen (punainen). Jäätä on myös molemmilla kaistoilla Lahden väylällä Kehä III:sta pohjoiseen sekä Turun väylällä Kehä III:lla pohjoiseen. Kyseisenä päivänä myös näkyvyys oli erittäin huono sakean lumisateen johdosta.

Kuljetusyrittäjiltä parasta tietoa hoitoa tarvitsevista reiteistä

Tarpeeksi tieto saadaan, kun yhä useampaan ammattiliikenteen autoon asennetaan mittauslaitteisto.

– Parhaiten tietoa saamme sellaisen kaluston kautta, joka liikkuu 24/7.  Valitsemme yhdessä kuljetusyrittäjän kanssa tiedonkeruun kannalta parhaat autot. Ne liikkuvat reiteillä, joissa on ollut eniten ongelmia tienhoidon kannalta. Esimerkiksi koko talven seuranta on paljastanut hyvin ne kohdat, joissa on toistuvasti ongelmalliset olosuhteet.

Kuljetusyrittäjälle laitteisten asentaminen autoon ei maksa mitään. Palvelua ostavat teiden omistajat, jotka maksavat RoadCloudille palvelumaksua. He saavat teiden kunnosta kattavia raportteja, joiden avulla pystyvät suunnittelemaan ja ajoittamaan aliurakoitsijoiden liikkeellelähdöt paremmin. Palvelusta on etua kaikille teillä liikkuville, ja verovarojakin säästyy.

– Laiteasennus kannattaa tehdä joko uuden auton varustelun tai vanhemman kaluston huollon yhteydessä merkkiliikkeessä. Järjestelyt liikkeen kanssa sopii RoadCloud, joka myös maksaa asennuksen.

– Kuljetusyrittäjä saa myös ajoneuvon paikannustiedot veloituksetta. Hän voi käyttää tietoa esimerkiksi varajärjestelmänä käytössä olevalle paikannussovellukselleen, Arto Niskanen kertoo.

Hyviä seurantatuloksia on saatu muun muassa Espoon ja Vantaan alueelta sekä Pohjois-Suomesta VT 21:n kohteista. Kerätyn tiedon pohjalta on pystytty tekemään kunnossapidon parannuksia useille raskaan liikenteen käyttämille reiteille.

Kehityshankkeena varoitusjärjestelmä

Ari Tuononen kertoo, että haemme myös jakelukanavaa tai sovellusta, jolla voi jakaa automaattisesti varoituksia ammattimaiselle tavara- ja henkilöliikenteelle sekä tieverkon kunnossapitäjille huonoista tieolosuhteista. Tärkein tavoite on kuitenkin se, ettei liukkausvaroituksia lopulta tarvita, vaan tiet ovat koko ajan hyvässä kunnossa.

Pohjaset Oy:n uuteen Volvo xx asennettiin auton varustelun yhteydessä RoadCloudin anturi alkuvuodesta. Yrityksen kunnossapidosta ja tuotekehittelystä vastaava Ville Pohjanen kertoo, että valittu ajoneuvo liikkuu kaikkina vuorokauden aikoina reitillä Kemijärvi–Kemi kuljettaen sahateollisuuden sivutuotteita.