Ulkomaisen raskaan liikenteen osuus on kasvanut Suomen teillä yli 40 prosenttia

SKAL:n järjestämä liikennelaskenta osoittaa, että ulkomaisten kuorma-autojen osuus Suomen tieverkolla on kasvanut yli 40 prosenttia vuodesta 2017. Ulkomaisen liikenteen osuus kaikesta raskaasta liikenteestä on jo 12,8 prosenttia. SKAL:n mielestä Suomessa onkin korkea aika ottaa käyttöön raskaan liikenteen tiemaksu, jolla yhä lisääntyvä ulkomainen liikenne alkaa maksaa tieverkon käytöstä.

Vuorokauden kestänyt laskenta suoritettiin 22.9.–23.9.2021 kymmenessä eri mittauspisteessä ympäri maata. Mittauspisteissä laskettiin 15 346 kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää.

Tuosta määrästä ulkomaisia oli 1 970, mikä vastaa 12,8 prosenttia. Ulkomaisten kuorma-autojen osuus on noussut tasaisesti Suomen teillä. Vuonna 2012 osuus oli SKAL:n liikennelaskennan mukaan 7,7 prosenttia ja 2017 osuus oli 9,1 prosenttia.

– Liikennelaskennan perusteella tieverkkoamme käyttää päivittäin runsas joukko ulkomaisia kuorma-autoja, jotka eivät osallistu tienpidon kustannuksiin. Tienpitoa rahoittavat suomalaiset yritykset ja veronmaksajat, muistuttaa johtaja Petri Murto.

Murron mielestä hallitusohjelmassa oleva aikaperustainen tiemaksujärjestelmä eli vinjetti olisi tehokas tapa kerätä rahoitusta myös ulkomaisilta ajoneuvoilta.

– Älykkäät tiemaksujärjestelmät ovat vielä kaukana tulevaisuudessa, joten niitä odotellessa Suomessa tulisi ottaa vinjetti pikaisesti käyttöön. Sen avulla myös ulkomainen kalusto saataisiin osallistumaan tienpidon kustannuksiin.

Ulkomaiset kuorma-autot saavat ajaa Suomen sisäisiä ns. kabotaasikuljetuksia vain rajoitetusti. Suomeen toisesta EU- tai ETA-maasta tulevalla ajoneuvolla on kansainvälisen kuljetuksen jälkeen oikeus tehdä kolme maan sisäistä kabotaasikuljetusta seitsemän vuorokauden aikana.

– Jatkuvasti kasvava ulkomaisten kuorma-autojen osuus herättää kysymyksen myös siitä, minkälainen osuus tästä liikenteestä on laittomia kabotaasikuljetuksia. Tämän saa selville ainoastaan raskaan liikenteen valvontaa lisäämällä, mitä SKAL on myös budjettiriiheen esittänyt, korostaa toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Ulkomaisten kuorma-autojen osuus laskentapisteittäin
E18 Raisio 14,5 %
VT2 Huittinen 13,0 %
VT3 Hämeenkyrö 10,2 %
VT4/VT9 Kanavuori Jyväskylä 9,4 %
VT4 Ii 14,2 %
VT5 Juva 10,5 %
VT6 Onkamo 25,9 %
VT12 Hämeenkoski 15,0 %
VT21 Pello 19,0 %
VT25 Tammisaari 8,5 %

Ulkomaisen liikenteen osuus
12,8 % vuonna 2021
9,1 % vuonna 2017
7,7 % vuonna 2012

Lähde: SKAL:n liikennelaskenta 24h