Työ motivoituneen orkesterin kanssa palkitsee

Talouselämän kriisit eivät tule yllätyksenä SKAL:n puheenjohtajana vuodesta 2013 toimineelle talousneuvos Teppo Mikkolalle. Hän arveli seuraavan taantuman johtuvan korkotason noususta. Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia saapui kuitenkin Suomeen maaliskuussa. Huoltovarmuudesta vastaavat ovat pitäneet viruksen aiheuttamaa kriisiä mahdollisena,  mutta tavallisen kansalaisen se yllätti. Kriisin seurauksena saattaa hyvinkin olla korkojen nousu.

Teppo Mikkola toteaa, että koronatilanteessa erityisesti yritykset, joiden taloudellinen tilanne on jo aiemmin ollut heikko, saattavat päätyä konkurssiin. Yrityksen tervehdyttämisessä ensimmäinen työkalu on aina tosiasioiden tunnistaminen, niihin syventyminen sekä  tarkka harkinta jatkotoimista. Asiantuntija-apua vaikeissa tilanteissa tulee pyytää viipymättä. *

Omat ongelmat pienenevät

Teppo Mikkolan työelämä alkoi laivalla vuonna 1973 ensimmäisen öljykriisin varjossa. Kuljetusyrittäjänä hän on toiminut vuodesta 1979. Kuljetussuoritteet koostuvat ympäristöhuollon  kuljetuksista massatavarakuljetuksiin. Kuljetusalan järjestötyö on ollut Tepolle aina erityisen merkittävää kaikilla sen tasoilla. Suomalaisten on tunnetusti vaikea kertoa omista  ongelmistaan, mutta moni yrittäjä on kertonut huolistaan Tepolle.

– Omat ongelmani ovat pienentyneet, kun olen kuunnellut yrittäjien viestejä eri puolilta Suomea ja saanut ulottuvuutta asioihin.

Hallituskausi alkoi lamavuosina

Teppo Mikkola osallistui ensimmäiseen SKAL:n hallituksen kokoukseen joulukuussa 1990. Tuolloin lama kuritti lujasti talouselämäämme.

– Myös järjestön talous oli todella heikossa tilassa ja kassa tyhjä. Toimitusjohtaja Seppo Sainio yhdessä silloisen puheenjohtaja Tapio Mäkisen kanssa luotsasivat hallituksen tukemana  järjestön tukevalle pohjalle. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana TIR-carnet ’ iden myynnin romahtamisen seurauksena SKAL:ssa on tehty paljon talouden tasapainoittamiseen  tähtääviä toimenpiteitä. Onneksi järjestöllämme on vahva tase!

– Talouselämässä pelikenttä laitetaan säännöllisin väliajoin uusiksi. SKAL:ssa ratkaisuja heilahteluiden vaikutuksiin on aina etsitty mahdollisimman nopeasti. Edessä olevat ajatkin ovat erityisen haastavat.

Kotiseudullaan Teppo Mikkola on jatkossa jossain määrin mukana yritysten toiminnoissa. Hän toivoo, ettei elämä olisi enää niiin kalenteriin sidottua kuin se on ollut viime vuodet.

Mieleenpainuvimmatmuutokset

Merkittävimpinä muutoksina kuljetusyrittäjien elämään Teppo pitää hallituskaudeltaan tarveharkinnan poistumista liikennelupien myöntämisperusteista vuonna 1992 ja samaan aikaan  vallinnutta syvää finanssikriisiä.

Viime vuosilta mieleen nousevat ensimmäisenä mitta- ja massamuutokset, jotka edellyttävät yrittäjiltä suuria investointeja. Jokainen on joutunut tekemään uudesta perspektiivistä pitkälle vaikuttavia päätöksiä ja laatimaan tarkat kustannuslaskelmat.

Liikennekaariuudistuksen yhteydessä päättäjät halusivat kilpailun lisääntyvän, eivätkä huomioineet riittävästi harmaan talouden lisääntymistä ja pitkällä tähtäyksellä esimerkiksi valtion  verotulojen vähentymistä.

Tätä päivää ja tulevaisuutta ovat liikenteen ympäristöpäästöjen vähentäminen.

– Me kuljetusyrittäjät haluamme olla mukana ilmastotalkoissa, joissa Suomi pyrkii olemaan edelläkävijä. Päätöksiä tehtäessä huomaamatta saattaa jäädä, että ulkomailta tulevat  ajoneuvot eivät tankkaa Suomessa vähäpäästöisempiä polttoaineitamme eivätkä käytä aina viimeisimpiä päästövaatimuksia täyttäviä ajoneuvoja. Näin kilpailutilanne vääristyy ja tavoitteiden täyttäminen jää suomalaisten harteille.

Perusajatus kirkkaana

Teppo Mikkolan mielestä järjestömme toiminnan perusajatuksena tulee olla suomalaisen kuljetusyrityksen toimintamahdollisuuksista huolehtiminen. Huoliikennelenpitoa ovat muun muassa edunvalvonta, kouluttaminen ja verkostoituminen muiden vaikuttajien kanssa.

– Toivon, että te jäsenyrittäjät otatte yhteyttä kaikissa tilanteissa, joissa tarvitsette apua ja käytätte SKAL:n tarjoamia monipuolisia palveluita entistä enemmän hyödyksenne jatkossa.

Teppo Mikkola perusti 2017 yrittäjäkollegansa kanssa yrityksen. – Me mm. puhdistamme ja lastaamme ajoneuvoyhdistelmiin syksyisin 1,5–1,8 miljoonaa kiloa sokerijuurikkaita/vrk tehtaalle toimitettavaksi. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa uutta!

Hallitustyöskentelystä

SKAL:ssa ylintä päätösvaltaa käyttävä hallitus luo suuntaviivat toiminnalle. Yrittäjiä hallituksessa on eri puolilta Suomea ja eri suoritealoilta. Näin saadaan oman  alansa ja alueensa asiantuntijoiden mielipiteet koottua yhteen.

– SKAL:n hallinnossa päätimme jo 1990-luvun alussa säilyttää kaikissa tilanteissa positiivisen otteen ja rauhallisen, kiihkottoman suhtautumisen ratkottaviin asioihin ja ongelmiin. Olen  noudattanut tätä linjausta mielelläni.

SKAL:lla on vahva asiantuntijarooli, jakamamme tieto on faktaa, sitä ei epäillä. Valtiovallan edustajat ja kumppanimme kuuntelevat ja arvostavat meitä.

– Vain liikennekaariesitystä käsiteltäessä kannanottomme sivuutettiin ja esitystä työstettiin norminpurku edellä. Kilpailua avattiin harmaalle taloudelle. Nyt odotamme liikenneministeri  Timo Harakan lupaamaa ”korjaussarjaa” liikennepalvelulakiin Reilu kuljetus -hengessä.

Tepon mielestä järjestöorganisaation tulee säilyä vahvana ja sen tietämyksen laaja-alaisena. Jäsenyhdistysten merkitys alueellisten olosuhteiden tuntijoina ja neuvottelijoina  maakuntatasolla liikenteeseen ja lupapolitiikkaan vaikuttavien tahojen kanssa on merkittävää. Erikoisjärjestöjen merkitys omien suoritealojensa spesialisteina on myös vertaansa vailla.

– Vaikka digitalisaatio tuo järjestötyöhän uusia toimintatapoja, kaikki yhteistoiminta rakentuu lopulta ihmisten väliseen henkilökohtaiseen kontaktiin, jossa tulee kunnioittaa toisen  mielipiteitä.

Laajempaa yhteistyötä

Teppo Mikkolan mielestä liikennealan järjestöjen ja yrittäjäjärjestöjen tulee lisätä yhteistyötä Suomessa entisestään.

– EU-yhteistyössä olemme onnistuneet hienosti luomalla FinMobility ry:n. Siinä ovat mukana keskeiset liikenne- ja infra-alan järjestöt. Vaikka Autoliikenteen Työantajaliitto ja SKAL mahdollistavat taloudellisen perustan järjestössä, jokaisen mukana olevan kumppanin taloudellinen ja ehdottomasti myös henkinen panos ovat äärettömän tärkeitä. Jos yksikin näistä järjestöistä puuttuu, toiminta haavoittuu vakavasti.  Toiveenani on, että voimia yhdistämällä tehostaisimme edunvalvontaa myös kansallisesti. Näin alamme ja yrittäjyyden viesti kuuluisi  entistä paremmin vaikuttamistyössä kotimaassammekin.

Totuttelua

Reilun kuukauden kestänyt koronavirusepidemiaan liittyvä lähikontaktien vähentäminen on ollut Tepolle kuin harjoitusta tulevaan liittokokoukseen päättyvään puheenjohtajakauteen.

– Kyllä tähän tottuu. Osaan jo nukkua aamulla kuuteen asti ja mennä illalla nukkumaan ihmisten aikaan. Tulevaisuudessa lukemiselle, kirjoittamiselle ja matkustelulle vapautuu lisää  aikaa. Olen todennäköisesti edelleen mukana jossain määrin yritysten toiminnassa. Toivottavasti kalenteri ei olisi niin keskeisessä roolissa tulevaisuudessa kuin tänään.

–  Puheenjohtaja on yksin täysin nolla. Hänellä tulee olla mielipiteiltään rehellisiä ihmisiä ja tukijoita ympärillään. Kuuntelemisen jalo taito, kyky yhdistää erilaisia ajatuksia teoiksi  motivoituneen orkesterin kanssa on keskeistä onnistuneen lopputuloksen saavuttamisessa. Puheenjohtaja ei saa arvostusta, ellei hänen työnsä takaa tunnisteta jäsenistön sekä tietysti myös organisaatiossa toimivien tuki. Toivottavasti olen onnistunut näissä asioissa edes jossain määrin.

* Lisää tietoa SKAL:n koronabarometrin tuloksista ja SKAL:n työskentelystä epidemian aikana.