Tuttuja ehdokkaita kuljetusalalta 

SKAL kannustaa liikenne- ja logistiikka-alan yrittäjiä ja toimijoita asettumaan ehdolle tulevissa vaaleissa. Kysyimme tutuilta ehdokkailta heidän tunnelmistaan ja tavoitteistaan tulevalle vaalikaudelle. 

Kuva: Kimmo Brandt

Jani Ylälehto, Keski-Suomi

Jani Ylälehto on kuljetusyrittäjä ja SKALin puheenjohtaja. Hän on kotoisin Pihtiputaalta. Ylälehto hakee eduskuntaan Keskustan listalta.

Ylälehto on jo pitkään halunnut asettua ehdolle. Nyt hänellä oli siihen ensimmäistä kertaa mahdollisuus. Ylälehdon poika on siirtymässä alalle, joten myös yritystoiminnalle on tiedossa jatkaja.

Eduskuntaan häntä ajaa palo vaikuttaa kuljetusalan puolesta. Logistinen kilpailukyky, tiestön kunto, polttoaineen verotus ja muut SKALinkin kärkiteemat ovat hänen prioriteettejaan. Hän aikoo myös edistää sitä, että Suomeen saataisiin liikenne- ja logistiikkaministeri.

Kuva: Kimmo Brandt

Jouni Kotiaho, Keski-Suomi

Jouni Kotiaho on kansanedustaja (ps.) ja SKALin hallituksen jäsen. Hän on ammatiltaan kuljetusyrittäjä.

Kotiaho haluaa pitää Suomen hyvänä valtiona asua, tehdä työtä ja yrittää. Kuljetusalan kannalta hän pitää tärkeänä, että alan toimintaympäristö on vakaa. Siksi hän pitää tärkeänä, että verotusta ja kuljetusalaa koskevaa lainsäädäntöä järkeistetään.

Kuva: Eduskunta

Minna Reijonen, Savo-Karjala

Minna Reijonen on kansanedustaja (ps.) Savo-Karjalasta. Hän on ammatiltaan farmaseutti. Reijosen mies toimii kuljetusalan pienyrittäjänä.

Eduskunnassa Reijonen haluaa edistää, että kumipyöräliikenteen arvostus säilyy. Kulut eivät saa muodostua kohtuuttomaksi.

Tällä vaalikaudella Reijonen on tehnyt useita liikenteeseen ja tiestöön liittyviä aloitteita. Hänen mukaansa on tärkeää, että verotusta ei kiristetä ja jakeluvelvoitetta helpotetaan. Ilmastotavoitteita on höllennettävä ainakin energiakriisin ajaksi, koska se vaikuttaa myös kuljetuspuolella.

Kuva: Eduskunta

Osmo Kokko, Savo-Karjala

Osmo Kokko on kuljetusyrittäjä Joensuusta. Hän on toiminut kuljetusalalla 33 vuotta.

Kokko hakee eduskuntaan Kristillisdemokraattien listalta. Hän on ollut kansanedustajana aiemminkin, vuosina 2011–2015. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus kunnallisvaikuttamisesta.

Kokon vahvuuksia ovat yhteistyökyky, asiantuntemus ja kokemus. Kokko pyrkii eduskuntaan, koska hänellä on pitkä kokemus sekä kuljetusalalta että vaikuttamisesta. Kokon vaalilupauksena on olla järjen ääni.

Kuva: Eduskunta

Mirja Anuti-Virta, Kaakkois-Suomi

Mirja Anuti-Virta pyrkii eduskuntaan kokoomuksen ehdokkaana Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Hän toimii fysioterapiayrittäjänä Sulkavalla ja Puumalassa, ja hänellä työskentelee yksi työntekijä ja ammatinharjoittaja. Perheessä on kuljetusyritystoimintaa parilla puutavara-autolla, jossa hän on itsekin mukana toiminnassa.

Anuti-Virta on mukana osakeyhtiön hallituksessa ja päivittäisissä huolto- ja pesutehtävissä. Häntä ilahduttaa, että hänen lapsensa ovat kiinnostuneita kuljetusalasta, sillä tekijöitä tarvitaan. Hänen keskimmäisen lapsensa opiskelee logistiikka-alaa ja myös perheen nuorin, tytär, on jo ajat sitten ilmoittanut alkavansa iskän kanssa ajamaan puita.

"Kuljetusala ja sen haasteet, tiestö, polttoaineen kustannus ja kulurakenne ovat tulleet tutuiksi. Näiden eteen olen myös valmis työskentelemään."

Kuva: Eduskunta

Ulpu Keränen, Vaasan vaalipiiri

Kuljetusyrittäjäperheessä kasvanut kokkolalainen Ulpu Keränen työskentelee nykyisin turvallisuusalalla poliisivankilan vartijana. Hänet voi kuitenkin tavata erilaisissa kuljetustehtävissä edelleen. Keräsen vapaa-aika kuluu herkästi varaosien hakureissuilla ja kalustehuoltoa tekemässä. Perheyrityksessä ja alan laajan verkoston ansiosta löytyy aina tehtäviä, joissa yrittäjät ja tutut auttavat toisiaan. Keränen hakee eduskuntaan Perussuomalaisten listalta.

Keräsen syitä asettua toistamiseen ehdolle eduskuntavaaleihin ovat huoli polttoaineiden hintojen noususta, huonosti hoidetusta ja selvästi rapautuvasta infrasta, verotus sekä eriarvoisuus ulkomaalaisten ja suomalaisten kuljetusyrittäjien vaatimuksista.

”Huoltovarmuuden turvaamiseksi renkaat tulee pitää pyörimässä ja logistiikka-alalle täytyy löytyä lisää veto- ja pitovoimatekijöitä.”

Kuva: Eduskunta

Pentti Ahopelto, Vaasan vaalipiiri

Alavudella asuva Pentti Ahopelto pyrkii eduskuntaan KD:n listalta.

Hän kolmannen polven liikenneyrittäjä, joten hän tietää, miksi liikenteeseen tulee satsata.

"Liikenteen korjausvelkaa pitää lyhentää ja tiestön kuntoa parantaa. Kevyen autoliikenteen ja raskasliikenteen toiminta on turvattava kohtuuhintaisilla energiamuodoilla."

Kuva: Eduskunta

Sheikki Laakso, Kaakkois-Suomi

Tuttu kasvo kuljetusalalle on myös Sheikki Laakso (ps.) Kaakkois-Suomen vaalipiiristä, joka on toiminut kuljetusyrittäjänä ja on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän toimii eduskunnassa liikenne- ja viestintävaliokunnassa sekä ympäristövaliokunnassa.

"Olen toiminut liki koko aikuisikäni jollain tapaa autonkuljettajana. Muutamia vuosia pyöritin jopa 10 kuljettajaa työllistävää kuljetusyritystä. Nytkin kierrätysalan yrittäjänä toimin usein autonkuljettajana, kun operoimme muutamalla yhdistelmällä ja kuorma-autolla."

Valokuvaaja: Reijo Koirikivi / Studio P.S.V.

Matti Heikkilä, Oulun vaalipiiri

Myös SKALin luottamushenkilönä pitkään toiminut Matti Heikkilä (kesk) Oulun vaalipiiristä on ehdolla eduskuntaan.

"Olen kuusamolainen raskaanliikenteen ammattilainen. Olen toiminut sekä maakunnallisissa että kunnallisissa johtavissa luottamustoimissa ja toimin edelleen. Olen myös toiminut valtakunnallisissa kuljetusalan järjestöjen puheenjohtajistoissa."