Tuottavuutta ja työhyvinvointia mikroyrityksiin

Kolmivuotinen Mikrot menestykseen -hanke käynnistettiin vuonna 2015. Hankkeeseen rekrytoitiin mukaan yksinyrittäjiä ja yrityksiä, joiden palveluksessa on alle 10 työntekijää. Hankkeen toteuttivat Työterveyslaitos, Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry ja Varsinais-Suomen Yrittäjät. Toteuttajien  lisäksi hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), LähiTapiola/Varsinais-Suomi ja Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Hankkeen projektipäällikkö oli Susanna Visuri Työterveyslaitokselta.

Hankkeessa oli mukana loppuun saakka 34 yritystä, joista kolmasosa oli kuljetusyrityksiä. Susanna Visuri tapasi kunkin yrittäjän vuoden välein, kaikkiaan kolme kertaa. Jokaisen tapaamisen jälkeen kukin yrittäjä sai moniammatillisesti laaditun palautteen  voimavaroista ja ehdotuksia yrityksen kehittämiskohteista. Lisäksi hanke järjesti eri aloilla toimiville yrityksille avoimia verkostotyöpajoja,  joihin osallistui kolmen vuoden aikana lähes 400 osanottajaa. Viime keväänä oli myös pelkästään kuljetusyrityksille  järjestettyjä tilaisuuksia talouden tunnuslukujen tulkitsemisesta. Hankkeen aikana luotiin myös yrittäjien tukiverkosto -palvelu, jossa Varsinais-Suomen Yrityskummeista vapaaehtoiset tukihenkilöt antoivat henkilökohtaista keskusteluapua erilaissa muutostilanteissa kamppaileville yrittäjille.

Mitä jäi viivan alle

Mitään mullistavaa, aivan uutta tietoa hankkeesta ei ilmennyt. Tutkimus vahvisti sen, miten tärkeää on yrittäjän hyvinvoinnissa kokonaisuuden tasapaino: yrityksen toimintaympäristön seuraaminen, talouden hallinta, työympäristöstä ja hyvinvoinnista huolehtiminen, ja työnantajille lisäksi työyhteisön toiminnan sujuvuus. Mikro- ja pk-yritykset tarvitsevat myös ajoittain tukea näiden tekijöiden kanssa. Avun tai neuvojen tarpeen tunnistaminen ja hakeminen on vahvuus, joka tukee uudistumista – kaikkea ei tarvitse  osata ja tehdä yksin. Joskus jo lyhytkin keskustelu yrittäjäkollegan kanssa auttaa löytämään uusia näkökulmia tai ratkaisuvaihtoehtoja. Hankkeen loppusuoralla hanketyöntekijät laativat yrittäjien ja yritysten kokemusten pohjalta pelikortit, joissa on 52 kehotusta,ohjetta tai kannustusta yrittäjille.

– Korttipakka esimerkiksi yrityksen taukotilassa on piiloviestintää parhaimmillaan. Se herättää keskustelua. Yritykset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää kortteja keskustelun avaajina vaikkapa suunnittelu- tai kuukausipalavereissa tai tyky-tilaisuuksissa, Susanna  Visuri kertoo. Korttipakkoja voi tilata maksutta häneltä.

Susanna Visuri valitsi tämän jutun kuvitukseksi korttipakasta neljä korttiyhdistelmää, jotka hänen mielestään sopivat parhaiten kuljetusyrittäjien toiminnan kannustimiksi. Ne kuvaavat hyvin myös loppuyhteenvedossa esille nousseita neljää teemaa:

1) Aktiivinen yritystoiminnan kehittäminenJoskus pelkästään vanhan kaavan mukaan toimiminen ei riitä. Toiminnan kehittäminen vaatii arviointia säännöllisesti; mitä teen, kenelle ja miten. Verkostot auttavat uusien näkökulmien löytämisessä, ja tavoitteet selkeytyvät, kun niistä keskustelee toisten kanssa.  Myös toimintasuunnitelma pitää muistaa päivittää aika ajoin.

2) Talouden hallintaYrittäjän on opeteltava ymmärtämään talouden tunnuslukuja. Joka tunnuslukua ei tarvitse osata, mutta on tiedettävä, meneekö juuri nyt hyvin vai huonosti. Voiko investoida ja vai onko syytä etsiä uusia asiakkaita. Apua ymmärtämiseen saa esimerkiksi  irjanpitäjältä. Laskutus ajallaan on aina yritystoiminnan A ja O.

3) Työympäristöstä ja hyvinvoinnista huolehtiminenJos yrittäjän oma kipinä alkaa hiipua, pitää hälytyskellojen soida. Kipinän hiipuminen voi johtua monista tekijöistä, mutta muutosta pitää lähteä etsimään vaikkapa keskustelemalla oman lähipiirin tai luottohenkilöiden kanssa. Yhteisöstä voi löytyä yllättävästi uusia kantavia voimia.

4) Sujuva työyhteisön toimintaMyös muutaman henkilön työyhteisössä on tärkeä ajoittain pysähtyä ja keskustella siitä, missä olemme ja minne pyrimme. Se auttaa löytämään kenties kadonneen yhteisen päämäärän. Asiat pitää ottaa ajoissa puheeksi, niiden hautominen yksin ei paranna tilannetta. Muiden mielipiteiden kuunteleminen on osa hyvää johtamista – unohtamatta osakkaiden keskinäistä keskustelua ja selkeää työnjakoa.

Haavoittuvuus-/ kuormitustekijät

Mikroyrityksissä kuljetusyrittäjät ovat usein hyvin ammattiylpeitä, mutta kehittämisen paikkoja löytyy esimerkiksi siitä työpöydän laatikkoon ajat sitten hautautuneesta toimintasuunnitelmasta tai työsuojelun toimintaohjeen laatimisesta. Oletko muistanut seurata toimintaympäristösi muutoksia, entä keskustellut henkilökuntasi

Yrittäjän tukiverkostaluottamuksellista apua

Osana Mikrot menestykseen -hanketta Varsinais-Suomessa käynnistyi Yrittäjän tukiverkko -palvelukokeilu, josta saatiin hyviä kokemuksia ja todettiin, että sille on selkeästi tarvetta. Puhelinpalvelua pyöritti Varsinais-Suomen Yrittäjien toimiston henkilökunta, joka välitti puhelut vapaaehtoisille tukihenkilöille. Nämä kaksitoista tukihenkilöä olivat kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia ja liike-elämän asiantuntijoita Varsinais-Suomen Yrityskummeista.

– Tutkimme Suomen Yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa mahdollisuuksia luoda hyväksi havaitulle tukiverkkopalvelulle valtakunnallinen toimintamalli, kertoo Susanna Visuri.

Lisätietoja:Työterveyslaitosvanhempi asiantuntija Susannasusanna.visuri@ttl.fi, p. 030 474 7548