Tuloksia syntyy – vaikutuksia joutuu odottamaan

Päättynyt talvi on ollut raskas kuljetusyrityksille. Se on kysynyt kovaa vaikuttamistyötä, josta olemme saaneet palautettakin. Hesaria myöten tunnustetaan, että  Kuljetusalan lobbausta asiasta kuvaillaan erittäin voimakkaaksi ja laajalle levinneeksi.” (HS 31.3.). Vaikuttamistyömme ei ole kuitenkaan ollut huutamista ja räyhäämistä, vaan ongelmien tunnistamista ja esiin tuomista julkisuudessa ja päättäjille, käyttökelpoisten keinojen, muutosesitysten ja vaikutuslaskelmien laadintaa, sekä aktiivista yhteydenpitoa niihin tahoihin, jotka voivat aidosti asioihin vaikuttaa. Näillä menetelmillä on saavutettu parempia tuloksia kuin millään yksittäisellä protestilla.

Mikä siinä kestää?

Koko Eurooppa on kriisissä, niin myös puolustusratkaisujaan pohtiva Suomi. Meitä on kuultu, kuljetusalan ahdinko on ymmärretty ja tukea luvattu. Lakeja muutetaan meillä kuitenkin vakiintuneen prosessin mukaan. Siksi joitakin tämän talven vaikuttamistyön hedelmistä joudutaan vielä hetki odottamaan, mutta se ei tarkoita, että me jäisimme laakereillemme lepäämään. Olemme mukana asiantuntijana lausumassa ja neuvottelemassa sekä tiedottamassa ja neuvomassa jäseniä. Totta kai myös  hoputamme koneistoa etenemään viipymättä.

Vaatimuksistamme ensimmäinen, kuljetusyrityksille tankatuista diesellitroista kompensoiva ammattidiesel, on ollut lobbauslistallamme vuosia ja saimme sen nyt istuvan hallituksen ohjelmaan kirjauksena. Nyt se on viimein aidosti valmistelussa. Päätöksiä on tehty vaiheittain. Kuljetusalan kustannustuki ja jakeluvelvoitteen alentaminen  olivat mukana paketissa, jota esitimme ratkaisuksi Venäjän hyökkäyksen käynnistämään kuljetusalan kustannuskriisiin.

Kolmas esityksemme, polttoaineen valmisteveron laskeminen EU:n sallimalle minimitasolle, ei ole vielä edennyt, mutta pidämme siitä edelleen kiinni. Sodan käynnistämä kriisi voi pitkittyä ja Venäjä-pakotteiden seurauksena öljytuotteiden hinta voi nousta entisestään. Valmisteveron alentaminen auttaisi myös esimerkiksi pakettiautoliikennettä.

SKALin esityksistä seuranneet poliittiset päätökset

18.2. päätös ammattidieselin valmistelusta.1.4. päätös 75 miljoonan euron kustannustuesta sekä Finnveran laina- ja takauselementeistä.7.4. päätös polttoaineen jakeluvelvoitteen alentamisesta 7,5 prosenttiyksiköllä vuosina 2022 ja 2023.

Seuraavassa avaamme ratkaisujen vaikutuksia ja aikatauluarviota.

 

Ammattidiesel valmisteluun

SKALin esitys: Esitimme, että hallitus aloittaa välittömästi ammattidieseljärjestelmän valmistelun.

SKAL on esittänyt ammattidieselin käyttöönottoa kuljetuskustannusten alentamiseksi useiden vuosien ajan, aluksi käsitteellä polttoaineveron palautusjärjestelmä. Viimeisin esitys hallitukselle on päivätty 4. tammikuuta 2022. Hallitus päätti 18. helmikuuta, että ammattidieseljärjestelmän valmistelu käynnistetään.

Mikä?

Ammattidieselissä on kyse veronpalautusjärjestelmästä, jossa energiaverodirektiivin sallimalla tavalla kokonaismassaltaan yli 7,5 tonnin kuorma-autoihin tankattua dieselöljyä verotetaan muuta käyttöä kevyemmin.

Milloin?

Virkamiesarvioissa valmistelun on nähty kestävän jopa kaksi vuotta valmistelun aloittamisesta ensimmäisten palautusten kilahtamiseen yritysten tileille. On selvää, että uuden veronpalautusjärjestelmän luominen niin lainsäädäntö- kuin järjestelmämielessäkin ottaa aikansa.

Vaikutukset

Dieselöljyn polttoaineverossa on keskimäärin 17 senttiä alentamisvaraa ammattidieselin kautta. Tällä palautusmäärällä alan kustannuksia voitaisiin alentaa yli 200 miljoonaa euroa vuositasolla.

Akuuttiin kustannuskriisiin ammattidiesel on liian hidas keino. Järjestelmä on siitä huolimatta erittäin tarpeellinen, jotta polttoaineverotuksessa voidaan huomioida tavaraliikenteen erityispiirteet myöhempinä vuosina.

Ammattidiesel on mahdollista toteuttaa hallinnollisesti kevyesti nykyjärjestelmiä hyödyntäen. Tärkeää on, että yritykset voivat hakea palautuksia nopeasti polttoainemaksun maksamisen jälkeen.

Kuljetusyrityksille 75 miljoonan euron kustannustuki

SKALin esitys: Esitimme maaliskuun alussa, että alalle tulisi saada kustannustuki auttamaan dieselin rajun hinnan nousun aiheuttamassa kustannuskriisissä.

Hallitus päätti 1. huhtikuuta 75 miljoonan euron kustannustuesta kuljetusalalle. Valmistelussa huomioidaan EU:n valtiontukisääntelyn asettamat puitteet.

Mikä?

Kyseessä on uusi laki ja merkittävin kuljetusalalle koskaan suunnattu lakivalmistelussa. Vasta lain valmistuttua tiedetään sen yksityiskohdat.

Vaikutukset

Tuki on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (tammi–maaliskuu 2022), mutta sen mahdollisista vaikutuksista yksittäiseen yritykseen on vielä mahdotonta sanoa.

Milloin?

Laki kuljetusyritysten määräaikaisesta kustannustuesta valmistellaan pikaisella aikataululla työ- ja elinkeinoministeriössä. Saimme langan päähän työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Mikko Huuskosen juuri ennen pääsiäistä ja lehden painoon menoa. Hän kertoi seuraavaa:–  Valmistelu on vasta alkuvaiheessa. Juuri on alkamassa valmistelukokous. Tavoite on, että valmistelu saataisiin vapun tienoilla kuntoon ja hallituksen esitys lausuntokierrokselle. Toinen lisätalousarvio annetaan 25. toukokuuta. On ajateltu, että hallituksen esitys saataisiin tähän samaan esittelyyn.

Huuskosen mukaan tuen haku saattaa mennä syksyyn saakka, koska lainsäädäntövaiheen jälkeen tarvitaan vielä notifikaatio EU:sta. Lisäksi Valtiokonttori, josta tukea todennäköisesti haetaan, on pahasti ruuhkautunut.

Finnvera rahoittamaan kuljetusalan käyttöpääomaa

SKALin esitys: Esitimme 10.3. valtiovarainministeriölle kuljetusyritysten rahoituksen turvaamista esimerkiksi Finnveran vastavakuudettomalla pk-takauksella sekä yleisemmin Finnveran instrumenttien ja käyttömahdollisuuksien tutkimista yritystemme käyttöpääoman turvaamiseksi.

Hallituksen 1.4. tiedotteen mukaan Finnvera osallistuu kuljetusalan käyttöpääoman rahoitukseen lainoin tai takauksin. Finnvera voi myöntää rahoituksen yksin tai yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Rahoitus voi sisältää laskennallista valtiontukea (yleisimmin de minimis –tuki).

SKAL-jäseninfot kustannusmuutoksista ja tuista

SKAL järjestää kustannusmuutoksista jäsenilleen lisää infotilaisuuksia (webinaareja), joihin pääsee mukaan etäyhteyksin. Tilaisuudet ovat olleet suosittuja. Tilaisuuksissa pääsee esittämään kysymyksiä. Seuraa ilmoitteluamme jäsenuutiskirjeissä ja Facebookissa.

Jakeluvelvoitteen alentaminen 7,5 prosenttiyksiköllä

SKALin esitys: Suomen tulee alentaa polttonesteiden hintoja puuttumalla hintoja nostavaan ns. jakeluvelvoitteeseen. Arvioimme sen poistamisen vaikutuksiksi pumppuhinnoissa jopa 35 senttiä.

Hallitus päätti 7. huhtikuuta, että polttoaineen jakeluvelvoitetta alennetaan väliaikaisesti 7,5 prosenttiyksiköllä vuonna 2022 ja vuonna 2023.

Vaikutukset

Hallituksen piirissä 7,5 prosenttiyksikön alentamisen arvioidaan vaikuttavan dieselin pumppuhintaan noin 12 senttiä litralta. Tänä vuonna vaikutus voi olla suurempikin, sillä alkuvuonna jakelijat ovat jaelleet uusiutuvia polttoaineita 19,5 prosentin jakeluvelvoitteen mukaisesti. Arvio vastaa SKALin tekemiä laskelmia.

Lopulliset vaikutukset riippuvat myös markkinoista. On polttoainejakelijoiden tehtävä huolehtia siitä, että alentuneen jakeluvelvoitteen vaikutukset siirtyvät täysimääräisesti hintoihin.

Milloin?

Hallituksen mukaan jakeluvelvoitteen muutokset pyritään tekemään mahdollisimman pian keväällä.

Vielä toteutumatta:

Polttoaineen valmisteveron laskeminen EU-minimiin

SKALin esitys: Dieselin polttoaineveroa tulee alentaa EU:n minimitasolle kansallisella päätöksellä.

Tätä keinoa hallitus ei ole vielä ottanut käyttöön. Polttonesteiden hintojen ollessa korkealla, tähän pitää vielä palata. Pidämme edelleen tätäkin ehdotustamme esillä.

Vaikutukset, jos toteutuisi:

Valmisteveron alentaminen laskisi polttoaineveroa ja sitä kautta polttoaineen arvonlisäverotonta hintaa noin 17 sentillä litralta.

 

Jäsenet tärkeässä roolissa vaikuttamistyössä

SKAL koostuu jäsenistään ja jokaisella voi olla rooli vaikuttamistyössä alan hyväksi. Maaliskuun alussa kiireisesti toteutetulla ylimääräisellä Kuljetusbarometrillä oli suuri merkitys edunvalvontaponnisteluissa. Viisi ja puolisataa jäsenyrittäjää vastasi muutamassa päivässä kyselyyn, jonka tuloksia esittelimme muun muassa kansanedustajille sekä tiedotusvälineissä. Riveistämme on löytynyt myös sanavalmiita kuljetusyrittäjiä kertomaan medialle alan tilanteesta, avaamaan omia laskelmiaan ja perustelemaan toimialan vaatimuksia. Lisäksi erityismaininnan ansaitsevat SKALin hallitus ja kansanedustajien kummiyrittäjät, jotka välittivät aktiivisesti tietoa, kuten tehtävään kuuluu.

Tutkittu tieto herättää luottamusta ja omilla kasvoillaan mediassa esiintyjä tuo viestiin omakohtaisuutta ja vaikuttavuutta. Kiitos panoksestanne, aktiiviset jäsenemme, jatketaan työtä, yhdessä!

Mitä tapahtui AdBluelle?

Venäjän aloittaman sodan yhtenä vaikutuksena on ollut AdBluen saatavuusongelmat. Tilanne kärjistyi maaliskuussa, kun uutisoinnin myötä AdBlueta alettiin hamstrata kaupoista ja liikenneasemilta. Yhden viikonlopun aikana urealiuoksen saatavuus oli heikkoa raskaan liikenteen tankkauspisteissä.

SKAL on ollut asiassa tiiviisti yhteydessä eri viranomaisiin, polttoaineyhtiöihin ja AdBluen valmistajiin. Olemme yhteistyössä saaneet käyttöön mm. tankkausrajoituksia,joilla hamstrausta saatiin hillittyä ja näin varmistettua tuotteen saatavuutta aitoa tarvetta vastaavasti. Olemme olleet tekemässä suunnitelmia myös ns. pahimman varalle siihen tilanteeseen, että AdBlue pääsisi loppumaan Suomesta kokonaan.

Tilanne on parantanut, mutta edelleen esimerkiksi maakaasun hinta ja saatavuus voi tulevaisuudessa aiheuttaa sekä uusia haasteita AdBluen saatavuuteen että nostaa sen hintaa. SKAL valvoo kuljetusyritysten etuja asiassa.