Tuloksekasta yhteistyötä

EU:ssa kolme vuotta valmisteltu laaja lakipaketti on vihdoin valmis. Se linjaa maanteiden tavaraliikenteen ja linja-autoliikenteen ajo- ja lepoaikoja, liikennelupia, kuljettajien palkkausta ja kabotaasiliikenteen pelisääntöjä. Ajo- ja lepoaikojen muutokset tulivat voimaan jo elokuussa, muut säännökset pääosin vasta helmikuussa 2022. Uutiskirjeissä olemme uudet pykälät jo esitelleet ja tässäkin lehdessä jäsensivuilla voit niistä tarkemmin lukea.

Kun maaliikennepakettia vertaa siihen, mitä komissio tavoitteli, voi lopputulokseen olla tosi tyytyväinen, etenkin kabotaasin osalta. Komissio halusi kunkin jäsenmaan ovet apposen auki vapaalle kabotaasiliikenteelle. Näin ei käynyt Itä-Euroopan jäsenmaiden voimakkaasta painostuksesta huolimatta, vaan säännöksiä kiristettiin ja niitä lisättiin: ajoneuvon on palattava kotimaahansa kahdeksan (8) viikon välein, kuljettajalle on järjestettävä kotiinpaluumahdollisuus neljän (4) viikon välein, ja samaan jäsenvaltioon voi palata kabotaasikeikoille vasta neljän (4) päivän pakollisen jäähdyttelyjakson jälkeen.

Valvontaa toki tarvitaan, ja sitäkin on lisää luvassa. Kansainvälisessä liikenteessä ja kabotaasiliikenteessä käytettävään kalustoon, pakettiautot mukaan lukien, on asennettava uuden sukupolven älykkäät ajopiirturit, joihin tallentuu auton sijaintitieto. Sen avulla poliisi voi päätellä, onko uusia säännöksiä todella noudatettu.

Näin hyvä lopputulos on vaatinut pitkäjänteistä yhteistyötä samahenkisten kanssa, jotka tahtovat torjua harmaata taloutta ja vahvistaa reilua ja tasapuolista kilpailua kuljetusmarkkinoilla. Mikä parasta, lopputulosta selittää myös Suomen aktiivinen rooli säädösvalmistelussa. Sillä siis on merkitystä, ja siitä kiitos kuuluu erityisesti Merja Kyllöselle ja Henna Virkkuselle parlamentissa tehdystä työstä, sekä Suomen EU-edustustolle, jonka johdolla säädöstekstit hiottiin Suomen EU-puheenjohtajakauden päätteeksi.

Myös SKAL:lle lopputulos on erikoista herkkua. Yhdessä ALT:n kanssa olimme ehdottaneet ajoaikaan kahden (2) tunnin pidennystä koskien kotiinpaluuta viikonlopuksi. Tällaista joustavuutta on Suomessa ajoaikoihin kaivattu, ja nyt saimme ideamme kirjattua lakiin EU:ssa ja hyödynnettäväksi arjessa. Tällaiset saavutukset kannustavat meitä jatkamaan aktiivista edunvalvontaa ja tuloksekasta yhteistyötä.