Tuloksekasta EU-edunvalvontaa

Sinnikäs toimintamme Brysselissä suomalaisten kuljetusyritysten puolesta on jättämässä pysyvän jäljen EU-lainsäädäntöön. Olemme ajaneet EU:n ajo- ja lepoaika-asetukseen muutosta, joka helpottaisi kotiin pääsyä ennen viikonloppua. Muilta eurooppalaisilta EU-kumppaneiltamme emme juurikaan ole tukea saaneet, pikemminkin varoituksen sanoja riskin suuruudesta, kun rohkenemme esittää muutosta ja samalla avata pykälät vastaehdotuksille. Me emme pelkää vaatia muutoksia, kun ne ovat jäsenyritystemme hyödyksi. Huomisen tiennäyttäjät eivät ole tuppisuita.

SKAL:n aloitteesta ajo- ja lepoaika-asetukseen on tulossa mahdollisuus lisätä ajoaikaa kahdella tunnilla ennen alkavaa viikkolepoa. Lainmuutokseen on toki vielä matkaa. Uusi säännös liittyy komission esittämään isoon liikkuvuuspakettiin, josta neuvosto saavutti oman ratkaisunsa joulukuussa ja parlamentti äskettäin juuri ennen uusia parlamenttivaaleja.

Kun neuvosto ja parlamentti olivat monesta liikkuvuuspaketin osasesta erimielisiä, tarvitaan EU-lainsäädännön syntymiseksi vielä ns. trilogi-menettely. Toisin sanoen EU-asetuksen lopullinen sanamuoto syntyy vasta neuvottelussa, johon komission, neuvoston ja parlamentin edustajat kokoontuvat. Kovin on monimutkaista, mutta onneksi Suomella on tässäkin tärkeä rooli, sillä kyseinen neuvottelu saadaan päätökseen kesän jälkeen Suomen EU:n puheenjohtajakaudella.

Myös kabotaasin osalta pärjäsimme hyvin. Komission ehdotus kabotaasin vapauttamiseksi tuli parlamentissa taas kerran torjutuksi, eivätkä Itä-Euroopan jäsenmaat saaneet tahtoaan lävitse. Parlamentti rajasi kabotaasin kolmeen päivään ilman keikkarajaa. Tämän jälkeen ajoneuvon olisi poistuttava maasta ja pysyttävä poissa 60 tunnin ajan (ns. cooling-off) ja viimeistään neljän viikon jälkeen ajoneuvon olisi palattava kotimaahansa. Kun neuvosto kannatti nykyistä kabotaasirajoitusta ja sen päälle viiden päivän karkotusaikaa (cooling-off), tämäkin näkemysero ratkaistaan trilogi-menettelyssä.

EU-edunvalvonnassa tarvitsemme hyviä kumppaneita. Parlamentissa suomalaiset mepit ovat avainasemassa. Tarvitsemme heidän tukeaan ja osaamistaan ja voimme saavuttaa tuloksia vain hyvällä yhteistyöllä. Toukokuun parlamenttivaalissa SKAL:n ykköstavoitteena on saada suomalainen meppi, mielellään kaksi, parlamentin liikennevaliokunnan jäseneksi. Toivon, että selvitätte ehdokkaiden kiinnostuksen kohteet ennen äänestyspäätöstänne, jotta jatkossakin meillä olisi parhaat edellytykset tehdä tuloksekasta EU-edunvalvontaa.

Lue myös

Kohti europarlamenttivaaleja – äänestätähän sinäkin! Suomen ja EU:n vaalikevät Liikennemeppien tilinpäätös