Toimintaedellytykset pyrittävä turvaamaan poikkeusoloissa

Tehtävä:

Toimitusjohtaja Pia Henrikssonin päätehtävä on neuvoa jäsenyrittäjiä liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä, selvittää ja jakaa oikeaa tietoa sekä seurata alan muutoksia. Pian ja hänen kanssaan tiivisti työskentelevän asiantuntija Hanni Tuomaalan tavoitteena on myös kehittää jatkuvasti yhdistyksen suoritealakohtaisten jaostojen ja työryhmien toimintaa.

Pinnalla:

Pia arvioi, että tällä hetkellä koronaepidemiasta johtuen, jäsenyrittäjien suurimmat ja arvaamattomimmat haasteet ovat taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset muutokset. Pia ja Hanni työskentelevät keräten ja jalostaen tietoa ja neuvoja jäsenkunnalle yhdessä SKAL:n muiden toimihenkilöiden kanssa. Tiedottaminen tavaraliikenteen muutoksista Suomessa ja  ulkomailla on lähes päivittäistä. Poikkeustilasta johtuen vuosikokous sekä jaos- ja työryhmätapaamiset ovat siirtyneet myöhempään ajankohtaan. Pia ja Hanni toivovat jäsenyrittäjien  ottavan poikkeusolosuhteissa yhteyttä henkilökohtaisesti puhelimitse ja sähköpostilla matalalla kynnyksellä.

Koulutus:

Pia valmistui Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulusta vuonna 2003 restonomiksi. Hän on sen jälkeen suorittanut työn ohella SKAL Ladyissä Yritysjohtamisen  erikoisammattitutkinnon sekä hankkinut erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeuden. Myös ADR-ajolupa sekä tie- ja työturvakortit löytyvät Pian lompakosta. Kaikkiaan hän on toiminut kuljetusalalla monipuolisissa tehtävissä pian 20 vuotta.

Parasta työssä:

Kaikessa työskentelyssään Pia asettaa etusijalle sen, että hän kuuntelee ja tukee jäsenyrittää. Onnistumisen tunne syntyy, kun hän löytää jäsenyrittäjän avuksi tietoa, jolla haasteet voitetaan. Työpäivät ovat aina erilaisia, lainsäädäntö alati muuttuvaa ja kuljetusala hektinen.

Voimaa verkostosta:

Pian mielestä yhdistystoiminnassa on rajaton mahdollisuus verkostoitumiseen muiden yrittäjien ja sidosryhmien kanssa. Verkostoitumalla saadaan lisäarvoa toimintaan.  Parhaimmillaan verkostoitumisen avulla syntyy uusia ideoita yrittämiseen ja saadaan uutta tietoa hyödynnettäväksi omassa yritystoiminnassa. Pia kokee verkostoitumisen tärkeäksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Verkostojen avulla vaikutetaan suoritealakohtaiseen lainsäädäntöön.

Perhe ja harrastukset:

Pian perheeseeni kuuluvat aviomies ja kaksi alakouluikäistä poikaa sekä koira. Parasta vapaalla on perheen kanssa ulkoilu, pihatyöt ja mökkeily. Pulkat  vietiin juuri varastoon ja seuraavaksi laitetaan laituri vesille.