Ansiomerkit

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kautta voi hakea joko Ammattiautoliitto ry:n ansiomerkkejä ja -ristejä tai järjestöllisiä ansiomerkkejä, joita ovat veteraanimerkki ja naisjaostojen ansiomerkki. Ansiomerkit ovat tunnustuksia joko esimerkillisestä ja pitkäaikaisesta toiminnasta ammatillisen liikenteen parissa tai aktiivisesta toiminnasta järjestötoiminnassa.

Ansiomerkkisäännöissä määritellään ansiomerkkien myöntämisen edellytykset.

Hakemusmenettely ja -lomakkeet

Tutustu ennen hakemuslomakkeen täyttämistä ansiomerkkien sääntöihin ja hakuaikoihin. Löydät ne alla olevasta valikosta. Lisätietoa saat oman alueyhdistyksesi toiminnanjohtajalta tai SKALin toimistosta, ks. yhteystiedot alla.

Ammattiautoliiton ansiomerkit

Ammattiautoliitto ry:n (AAL) ansiomerkit ovat näkyvä ja arvostettu tapa kiittää ja palkita ammattiliikenteen parissa yrittäjänä tehdystä työstä Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n jäsenyrittäjiä. Ansiomerkit viestivät käyttäjälleen, että hänen kokemustaan ja työpanostaan arvostetaan.

AAL:n ansiomerkkejä ovat:

 • pronssinen ansiomerkki
 • hopeinen ansiomerkki
 • kultainen ansiomerkki
 • erityisansiomerkki
AAL:n kultainen ja erityisansiomerkki.

Ansiomerkkien hakumenettely

SKALin jäsenyhdistys tai SKALin valtakunnallinen erikoisjärjestö voivat hakea jäsenelleen ansiomerkkiä Ammattiautoliitto ry:n ansiomerkkihakemuksella, joka toimitetaan oman alueyhdistyksen kautta SKALin toimistoon kaksi kuukautta ennen aiottua merkin luovutuspäivää.

Ansiomerkkihakemuksen vaiheet:

 1. Tutustu ennen hakemuslomakkeen täyttämistä ansiomerkkien sääntöihin. Säännöistä löytyvät ansiomerkin myöntämisen edellytykset. Varmista, että haet ansiomerkkiä, jonka edellytykset täyttyvät.
 2. Täytä hakemuslomake huolellisesti.
 3. Toimita hakemuslomake omalle alueyhdistyksellesi vähintään kaksi kuukautta ennen aiottua merkin luovutuspäivää.

Myönnetyt ansiomerkit sekä kunniakirjat lähetetään yhdistyksen sihteerille ovelle pakettina. Lasku toimitetaan erikseen yhdistykselle.

Ammattiautoliitto ry:n ansiomerkin säännöt

Tutustu jakosääntöihin.

Siirry pdf-tiedostoon →
Ammattiautoliitto ry:n ansiomerkkianomus

Tutustu ansiomerkkien hakulomakkeeseen.

Siirry pdf-tiedostoon →

Ammattiautoliiton ansioristit

Ammattiautoliiton ansioristi on tunnustus ammattiautoilijan työssä toimineelle henkilölle, joka on ansioitunut Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n, Suomen Taksiliitto ry:n tai Kuljetuskeskusten Liiton toiminnassa tai näiden jäsenjärjestöjen, alueyhdistysten tai jäsenyritysten työssä tai muulla toiminnallaan edistänyt merkittävästi ammattiliikenteen toimintaedellytysten ja arvostuksen kehittymistä.

Ansioristejä ovat hopeinen ja kultainen ansioristi.

AAL:n hopeinen ja kultainen ansioristi.

Ansioristien hakumenettely

Ehdotuksen ansioristilautakunnalle tekee SKALin, STL:n tai KKL:n hallitus.

Ansioristihakemukset käsitellään Ammattiautoliiton ansioristilautakunnassa, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Muulloin hakemuksia ei käsitellä.

Kevään kokoukseen tulevat hakemukset tulee olla SKALissa 31.1. mennessä ja syksyn kokoukseen tulevat hakemukset tulee olla SKALissa 15.8. mennessä, jotta ne ehtivät ensin SKALin hallituksen käsittelyyn ja sen jälkeen ansioristilautakuntaan.

Hakemus osoitetaan SKALin hallitukselle.

Ammattiautoliitto ry:n ansioristin säännöt

Tutustu jakosääntöihin.

Siirry pdf-tiedostoon →
Ammattiautoliitto ry:n ansioristiehdotus

Tutustu ehdotuslomakkeeseen.

Siirry pdf-tiedostoon →

SKALin veteraanimerkki

Veteraanimerkki on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n myöntämä tunnustus.

Merkki ja siihen liittyvä kunniakirja voidaan myöntää hakemuksesta aktiivisesta yritystoiminnasta vetäytyneelle SKAL-organisaation jäsenenä olleelle kuljetusyrittäjälle tai jäsenyrityksen osakkaalle. Veteraanimerkin myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että henkilö on toiminut yrittäjänä luvanvaraisessa tavaraliikenteessä vähintään 30 vuoden ajan, ja hän tai hänen yrityksenä on ollut tuosta ajasta SKAL-organisaation jäsenenä vähintään 20 vuotta.

Veteraanimerkki on 14 karaatin kultaa.

Veteraanimerkki.

Hakumenettely

Veteraanimerkit myöntää SKALin hallitus SKAL-organisaation jäsenyhdistyksen esityksestä. Hallitus voi myöntää veteraanimerkin myös ilman yhdistyksen esitystä henkilölle, jonka hallitus katsoo täyttävän merkin myöntämisen edellytykset.

Jäsenyhdistyksen tulee esittää luotettava selvitys henkilön toiminnasta luvanvaraisen tavaraliikenteen yrittäjänä ja tavaraliikenneluvan haltijana. Esitys perusteluineen tulee tehdä vähintään kuukautta ennen suunniteltua luovutuspäivää hakemuslomakkeella. Lomaketta voi täydentää liitteillä.

Veteraanimerkit lunastaa esityksen tekijä tai tekijän nimeämä taho.

Veteraanimerkkiesitys

Tutustu hakulomakkeeseen.

Siirry pdf-tiedostoon →

Naisjaostojen ansiomerkki

Suomen Kuljetus ja Logistiikka  SKAL ry:n myöntämä SKAL ry:n jäsenjärjestöjen naisjaostojen ansiomerkki on tunnustus ansioituneelle ja naisjaostotoiminnassa aktiivisesti mukana olleelle henkilölle.

Naisjaostojen ansiomerkit:

 • hopeinen ansiomerkki
 • kultainen ansiomerkki
 • erityisansiomerkki
Naisjaostojen kultainen ansiomerkki.

Naisjaoston ansiomerkin hakumenettely

Ansiomerkkihakemus osoitetaan SKAL ry:n toimistolle, jossa hakemus käsitellään.

 • Tutustu ennen hakemuslomakkeen täyttämistä ansiomerkkien sääntöihin. Säännöistä löytyvät ansiomerkin myöntämisen edellytykset. Varmista, että haet ansiomerkkiä, jonka edellytykset täyttyvät.
 • Täytä hakemuslomake huolellisesti.
 • Toimita hakemuslomake mahdollisine liitteineen vähintään kuukautta ennen aiottua merkin luovutusta.
Naisjaoston ansiomerkkien ohjesäännöt

Tutustu sääntöihin.

Siirry pdf-tiedostoon →
Naisjaoston ansiomerkin anomuskaavake

Tutustu lomakkeeseen.

Siirry pdf-tiedostoon →

Moottoriliikenteen ansiomitali

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry:n ansiomitali voidaan myöntää jäsenjärjestön jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti ja vähintään 15 vuotta valtakunnallisen moottoriliikenteen, sen kehittämisen ja toimintaedellytysten hyväksi. Mitali voidaan myöntää myös jäsenjärjestöihin kuulumattomalle, joka on pitkäaikaisella ja tuloksekkaalla työllään edistänyt Moottoriliikenteen Keskusjärjestön tavoitteisiin liittyviä asioita sekä ulkomaalaiselle, joka on toiminnallaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti edistänyt keskusjärjestön kansainvälisiä yhteyksiä. Mitalin saajalta edellytetään, että hänen toimintansa on yleisesti arvostettua.
 
Moottoriliikenteen ansiomitalin myöntää liikenne- ja viestintäministeri Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry:n hallituksen asettaman mitalitoimikunnan esityksestä.

Lisätietoa Moottoriliikenteen ansiomitalista löytyy tästä.

IRU:n kunniamerkit

Kansainvälinen Maantiekuljetusunioni IRU jakaa vuosittain kunniamerkkejä ansiokkaille ammattimaisen liikenteen kuljettajille tai omistaja-kuljettajille.​ IRU:n kunniamerkkejä voi hakea vain SKALin jäsenyritys.

Merkit ovat maksuttomia.

IRU julkaisee vuosittain huhti-toukokuussa linkin kunniamerkkihakemukselle. Hakemukset lähetetään linkin kautta lomakkeella 31.8. mennessä IRU:lle. Ilmoita samalla SKAL Suoritealat ry:lle (skals(at)skal.fi), kenelle olet hakenut kunniamerkkiä. Hakemusten tarkistus tehdään syksyllä SKAL Suoritealat ry:ssä ja myönnetyt merkit diplomeineen saapuvat marras-joulukuussa SKAL Suoritealat ry:lle, joka toimittaa ne edelleen jäsenyrityksille.

IRU:n ansiomerkin saajan tulee täyttää seuraavat ehdot:
a) kuljettaja on harjoittanut ammattiaan säännöllisesti ja yhtäjaksoisesti vähintään 20 vuoden ajan;
b) kuljettaja on toiminut nykyisen työnantajansa palveluksessa vähintään 5 vuotta;
c) kuljettaja on ajanut vähintään 1.000 000 ajokilometriä ammattimaisena kuljettajana joko kotimaan ja/tai ulkomaan maantieliikenteessä;
d) kuljettaja ei ole omasta syystään aiheuttanut yhtään vakavaa (henkilövahinkoa aiheuttanutta) liikenneonnettomuutta viimeisen 20 vuoden aikana;
e) kuljettaja ei ole syyllistynyt vakavaan liikenne-, tulli- tai lakimääräysten rikkomiseen viimeisten 5 vuoden aikana.

Hakulomake täytetään englanniksi. Apua täyttämiseen ja lisätietoja saa tarvittaessa SKAL Suoritealat ry:n toimistosta: skals(at)skal.fi, puh. 09 478 99 317.

Tiedustelut ansiomerkeistä