Tietoa liukkaasta kelistä, digitaalisesti

Tutustuimme yhteen liukkaudesta varoittavaan uutuuteen tammikuussa. Espoolaisen EEE Innovations Oy:n kehittämä eGrip-järjestelmä tuottaa liukkaustietoa reaaliajassa käyttäen hyväksi ajoneuvon omia CAN-väylään liitettyjä järjestelmiä. Testauspäivänä keli oli turhankin hyvä, emmekä saaneet bussiimme edelläajavalta säiliöautolta hälyttäviä  liukkaustietoja. Toimintaperiaate tuli kuitenkin selväksi.

Ajoneuvosta välitettyä tietoa voivat käyttää hyväkseen kaikki järjestelmään liittyneet tienkäyttäjät. Tietoa saadaan myös ajoneuvon sijainnista, ulkolämpötilasta ja mahdollisista poikkeuksellisista jarrutustapahtumista. eGripin kehitystyöhön osallistuvat vahvasti vakuutusyhtiö LähiTapiola sekä Neste, jonka ajossa oleviin, noin kahteenkymmeneen säiliöautoyhdistelmään se on jo asennettu. Yhteistyössä VTT:n kanssa kehitetty järjestelmä kerää reaaliajassa tietoa muun muassa ajoneuvon luistonrajoitusjärjestelmästä ja  jarrujen ohjausyksiköstä. Tulevaisuudessa siihen voidaan liittää tietoa, jota saadaan vaikka auton ohjauspyörän liikkeistä. Tieto liukkaasta tiestä voidaan välittää vaikkapa tien  kunnosta vastaaville viranomaisille ja tienhoidon suunnittelijoille sekä onnettomuustutkintaan.

Yksi koeautoista.

– Järjestelmä lisää liikenneturvallisuutta, koska kuljettajat voivat ennakoida vaarapaikat. Myös teiden kunnossapitoa saadaan tehostettua, kun systeemi paljastaa tiestön  liukkaimmat osuudet. Lisäksi ajomukavuus tehostuu, kun tienkäyttö muuttuu kaiken kaikkiaan luotettavammaksi, totesi EEE Innovations Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Leino.

Yhtiön tavoite on asentaa järjestelmä lähimmän vuoden aikana nykyisten 200 käyttäjän lisäksi tuhanteen, erityisesti raskaan liikenteen ajoneuvoon. Näin saataisiin jo melko riittävä  kattavuus maamme väyliltä. Saatua tietoa kuljettajan ajotavasta ja polttoaineen kulutuksesta voidaan käyttää hyväksi myös, kun pyritään mahdollisimman taloudelliseen ajamiseen.

Järjestelmä voidaan liittää osaksi ajoneuvoa yleensä ilman erillisiä lisälaitteita pelkästään asentamalla ohjelmapäivitys, joka lukee ajoneuvon CAN-väylästä saatavaa dataa.

eGrip on esimerkki palveluista, joita voidaan hyödyntää, kun erilaiset ajoneuvot saadaan yhdistettyä toisiinsa käyttäen hyväksi jo valmiina olevia palveluita. Toistensa kanssa keskustelevat ajoneuvot keräävät yhdessä kattavan joukon erilaista tietoa, joita yhdistämällä saadaan aikaan turvallisempi työympäristö raskaan liikenteen kuljettajille.