Tiet kuntoon

Tarkastelen Rinteen hallituksen ohjelmaa suomalaistyyliin eli moitteet mielessä. Päädyn arvosanaan ”ei huono” ja ruotsalaissilmin voisin kehuakin. Hallitusohjelmassa sitoudutaan poistamaan väylien korjausvelka nostamalla pysyvästi perusväylänpidon vuotuista määrärahaa 300 miljoonalla eurolla, ja siihen sisältyen nostamaan 20 miljoonalla eurolla talvitienhoidon osuutta. Miljardin euron lisäys tiestölle jäi saamatta, mutta eniten huolettaa raideliikenteen ihannointi: investointieurot näyttäisivät valuvan kiskoille.

Hallitusohjelmasta näkee SKAL:n näkemysten mennen perille myös raskaan liikenteen käyttövoimien osalta. Henkilöliikenteessä pyritään vähentämään liikennesuoritteita ja vapautumaan fossiilisista polttoaineista samalla kun edistetään raskaan liikenteen siirtymää kestävien biopolttoaineiden käyttöön. Sähköä ja kaasua ei siis meille väkisin tuputeta.

Rinteen hallitus käynnistää liikenteen verouudistuksen, joka tähtää päästöjen vähentämiseen. Jos dieselin verotusta uudistetaan, ammattibiodieselin käyttöönoton mahdollisuuksia sitoudutaan selvittämään. Diesel säilyy pääkäyttövoimana vielä vuosikymmeniä, joten tarvitsemme ammattibiodieseliksi ristityn polttoaineveron palautusjärjestelmän kuljetuskustannusten nousun välttämiseksi. Hallitusohjelmassa sitoudutaan myös raskaan liikenteen vinjettimaksun käyttöönottoon, mikä harmittavasti jäi Sipilän hallitukselta toteuttamatta.

Myönteistä hallitusohjelmassa ovat toimet liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja sitoutuminen EU:n nollavisioon, eli liikennekuolemien eliminoimiseen vuoteen 2050 mennessä. Seuraavaksi valmistellaan liikenneturvallisuuden periaatepäätös määrittämään nollavisioon tarvittavat keinot. Meidän reseptimme on tieinvestointien voimakas lisääminen. Vakavat onnettomuudet ja liikennekuolemat aiheuttavat noin 1,4 miljardin euron kustannukset, joten tieinvestoinneille on tämänkin vuoksi erityinen tarve.

Sokerina pohjalla on panostus harmaan talouden torjuntaan, josta iso kiitos hallitusohjelmaa laatineille. Ohjelmassa todetaan, että ylikuormat saatetaan kuljetuksen tilaajan vastuun piiriin. Vastuulliseksi siis tulee myös tavarankuljetuksen tilaaja, joka ottaa ylikuorman mukisematta vastaan ja maksaa kuljetuksesta. Samalla palautetaan aikataulun laatijan ja kuljetuksen tilaajan vastuu ajo- ja lepoaikarikkomuksista.

Moitteisiin on kuitenkin turvallisinta lopettaa. Rinteen hallitus aikoo korottaa fossiilisten polttoaineiden verotusta 250 miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittanee noin viiden sentin korotusta dieselin litrahintaan ja noin 65 miljoonan euron kustannusnousua tavaraliikenteeseen. Suomi varmistaa työllisyystavoitteensa saavuttamisen paremmin pitämällä huolta kansallisesti tärkeästä maanteiden tavaraliikenteestä välttäen dieselin veronkorotukset ja laittaen tiet kuntoon.