Tiestön kunnossapitoon on saatava lisärahoitusta

Tehtävä:

Johtaja Petri Murto vastaa SKAL ry:ssä jäsenille tarjottavista asiantuntijapalveluista ja asiantuntijuuden kehittämisestä SKAL-organisaatiossa. Hän osallistuu itse mahdollisuuksien mukaan neuvontatyöhön. Lisäksi Petri toimii SKAL Kustannus Oy:n liiketoimintajohtajana. Hän työskentelee paljon myös edunvalvontateemojen parissa, erityisesti liikenteen verotukseen liittyvät kysymykset ovat hänen työpöydällään. Ennen korona-aikaa vierailut eduskunnassa ja ministeriöissä olivat viikoittaisia. Petristä olisi tärkeää, että etätapaamisten sijaan pääsisi taas tarjoamaan ratkaisuehdotuksia aidoissa, vapaamuotoisemmissalähitapaamisissa. Vaikuttavana puhujana Petri osallistuu moniin kuljetusalan tilaisuuksiin. Hänestä on erityisen mieluista tavata kuljetusyrittäjiä erilaisissa järjestö- ja infotilaisuuksissa.

Pinnalla:

Polttoaineen hinta ja odotukset valtiovallan suuntaan nykyisen tilanteen helpottamiseksi ovat olleet esillä jo pidempään. Lisäksi EU:ssa parhaillaan uudistettavana oleva mittaja massadirektiivi on todella merkityksellinen asia suomalaisille kuljetusyrityksille. Viime aikoina neuvontapalveluita on kehitetty, jotta jäsen saisi aina vastauksen kysymykseensä nopeasti ja laadukkaasti. Palvelun määrää ja vasteaikoja on myös alettu mittaamaan.

Koulutus:

Kauppatieteiden maisteri Petri työskenteli opiskeluaikoinaan maansiirtoyrityksessä, jossa pääsi tutustumaan kuljettamiseen käytännön tasolla. SKALissa Petri on ollut töissä 14 vuotta. SKALissa hän aloitti työt kuljetusasiantuntijana.

Parasta työssä:

Petrin mielestä ehdoton ykkösasia on alan puolustaminen. Alamme tärkeyttä ja merkitystä ei läheskään aina ymmärretä päätöksiä tehtäessä ja faktoihin perustuva vaikuttamistyö saa draivin päälle. On myös hienoa, kun osaavan tiimin kanssa pystyy auttamaan jäsenyrityksiä neuvonnalla ja tietoa jakamalla.

Perhe ja harrastukset:

Petrin perheeseen kuuluvat vaimo sekä 3- ja 7-vuotiaat lapset. Lasten kanssa touhuaminen antaa mukavasti vastapainoa työlle. Petri osallistui vanhemman lapsensa päiväkodin liikenneturvallisuuspäivän. Hän vei päiväkotiin kuorma-auton ja antoi innostuneelle yleisölle valistusta raskaan liikenteen näkökulmasta. Petri suosittelee kaikille kuljetusyrittäjille vastaaviin liikenneturvallisuustempauksiin osallistumista. Se on pitkäaikaista työtä alan maineen parantamiseksi. Petrin harrastuksiin kuuluu kesäisiä juttuja, kuten veneily, kalastus ja avoautoilu.

Työssä tien päällä:

Petri pyrkii liikkumaan paljon tiestöllämme säilyttääkseen käsityksen kuljetusyritysten toimintaympäristöstä ja tieverkon kunnosta. Hänestä tuntuu käsittämättömältä, että Suomella oli aikanaan varaa rakentaa kattava ja laadukas tieverkko, mutta nyt sitä ei muka ole enää rahaa pitää kunnossa ja kehittää. Tämän asian on pakko muuttua tulevaisuudessa.