Tieliikenteen erikoiskuljetukset haltuun uudella työkalulla

Muita hitaammin liikkuva vilkkuauto saattue perässään kertoo tavallisesti erikoiskuljetuksesta. Siellä kuljetetaan tuulivoimalan osaa, talopakettia tai tehtaanpiippuelementtiä kohteeseen. Erikoiskuljetukset ovat vaativa tavaraliikenteen laji, jonka suunnittelu sekä toteutus vaativat korkeaa erityisosaamista. SKAL on kehittänyt kaikille avoimen ratkaisun helpottamaan erikoiskuljetusten vaatimusten selvittämistä.

SKALin kehittämä erikoiskuljetuskonfiguraattori (https://www.erikuapu.fi/) on graafinen, netissä ja matkapuhelimessa toimiva sovellus, jolla voidaan varmistaa, että suunniteltu kuljetus vastaa tarkkoja erikoiskuljetusmääräyksiä. Sen avulla voi mallintaa eli konfiguroida erikoiskuljetuksen eri vaatimukset.

Kun kuljetus on mallinnettu, erikoiskuljetuskonfiguraattori havainnollistaa kuljetuksen vastaavuuden erikoiskuljetusmääräyksiin sekä erilaiset vaatimukset tai rajoitukset. Sen avulla voidaan sujuvasti selvittää kuljetuksesta seuraavat:

 • onko kuljetus sallittu kyseisellä kalustolla
 • tarvitseeko kuljetus erikoiskuljetusluvan
 • ajoneuvon ja kuorman merkintävaatimukset
 • varoitusautovaatimukset
 • liikenteenohjaajavaatimukset

Maksuton palvelu säästää aikaa ja työtä

Erikoiskuljetuskonfiguraattori on loppukäyttäjälle maksuton.

– Erikoiskuljetukonfiguraattori säästää aikaa ja rahaa, kun monimutkaiset vaatimukset voi selvittää palvelussa kellonajasta riippumatta. Kun erikoiskuljetukset merkitään vaatimusten mukaan, myös liikenneturvallisuus paranee, arvioi SKALin johtaja Petri Murto.

– Konfiguraattori voi parhaimmillaan säästää merkittävästi työtunteja niin kuljetusyrityksissä kuin ELY-keskuksen neuvontapalvelussakin, kun luvan tarvetta ja muita velvoitteita voi arvioida itsepalveluna, arvioidaan Liikenteen asiakaspalvelusta, joka vastaa erikoiskuljetuslupien hakijoiden neuvonnasta, arvioi lupa-asiantuntija Aki Hylkilä Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Erikoiskuljetuskonfiguraattorin hyödyt:

 • Parantaa erikoiskuljetusten suorittajien tietämystä säädöksistä
 • Parantaa erikoiskuljetuksiin liittyvää tiedonsaantia, lainmukaisuutta ja liikenneturvallisuutta
 • Vähentää viranomaisen neuvontatarvetta
 • Valvovalle viranomaiselle (Poliisi, tulli & raja) apuväline erikoiskuljetusten valvontaan
 • Mahdollisuus parantaa erikoiskuljetuslupahakemusten laatua
 • Mahdollisuus parantaa erikoiskuljetuslupien laatua
 • Apuväline kuljettajien kouluttamiseen erikoiskuljetussäädöksiin

Erikoiskuljetuskonfiguraattori on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n omistaman SKAL Kustannus Oy:n tuote, jonka teknisestä toteutuksesta vastaa suomalainen Steve the Clerk. Palvelu toimii osoitteessa https://www.erikuapu.fi. Käyttö edellyttää päätelaitetta ja nettiyhteyttä. Palvelun tietoja ei tallenneta eikä henkilötietoja käsitellä. Loppukäyttäjälle maksuton palvelu toteutetaan yhteistyössä Traficomin ja ELY-keskusten kanssa.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry

Lisätietoja

ELY-keskus: Pirkanmaan ELY-keskus, Liikenteen asiakaspalvelukeskus 0295 020 600 ma-pe klo 9–15
Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9–15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)

Lisätietoja

Petri Murto

Johtaja, asiantuntijapalvelut | Liiketoimintajohtaja, SKAL Kustannus Oy

+358 9 4789 9334+358 40 762 2140

petri.murto@skal.fi