SKALin liittokokous: EU-sääntelyn on mahdollistettava yritysten kilpailukyky

Liittokokouksen julkilausuma

Euroopan unionin suuntaa määritetään 9.6.2024 järjestettävissä europarlamenttivaaleissa. Tulevalla kaudella on kiinnitettävä huomio yritysten kilpailukykyyn. Sääntelyn on mahdollistettava suomalaisten yritysten toimintamahdollisuudet ja logistisen kilpailukyvyn tulee olla uuden komission keskeinen prioriteetti. Ennakkovaikuttamisessa on huomioitava vahvemmin Suomen erityispiirteet, toteaa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n Kuopion Tahkolla koolla oleva liittokokous.

Päättyvällä EU-kaudella erityisesti päästövähennyksiin liittyvä sääntely on lisääntynyt. Liittokokous korostaa, että sääntelyn sijaan on kiinnitettävä huomiota siihen, miten olemassa oleva lainsäädäntö vaikuttaa päästöihin sekä jäsenmaiden ja yritysten kilpailukykyyn.

Liittokokouksen mukaan aloittavan uuden EU-komission on kiinnitettävä huomiota siihen, että sääntely ei rapauttaisi yritysten kilpailukykyä. Sääntelyä pitää tarvittaessa uskaltaa myös purkaa.

Lisäksi liittokokous korostaa, että EU-sääntelyn on mahdollistettava liikenteessä useampia käyttövoimia, mukaan lukien biokaasu – muuten teknologianeutraalius ei voi toteutua.

Katse kustannuskilpailukykyyn

EU:n perusajatus ihmisten ja tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta on tärkeä. Toimiva logistiikka vahvistaa sisämarkkinoita, mutta turvaa myös Suomen huoltovarmuuden ja saavutettavuuden.

Meriliikenteen toimivuus on Suomesta lähtevän viennin ja tuonnin edellytys. Vastaavasti tieliikenne on näiden Suomen sisällä tapahtuvien kuljetusten tärkein kulkumuoto. Suomen on kaikissa ratkaisuissaan parannettava logistiikan kustannuskilpailukykyä.

Maanteiden tavaraliikenteen kustannukset vaikuttavat suoraan Suomen kaupan ja teollisuuden logistiikkakustannuksiin. Siksi Suomen seuraavan kauden kärkitavoitteena tulee olla EU:n CEF- ja MilitaryMobilityn rahoitusosuuden kasvattaminen.

Suomen etu on, että CEF-rahoitusinstrumentti on seuraavalla EU-kaudella tasapainoisempi ja huomioi myös tieinfran rahoittamistarpeet aiempaa paremmin. Päättyvällä kaudella rahoitusinstrumentti on ollut liian raidepainotteinen. EU-sääntelyn tulee olla liikennemuotoneutraalia: kutakin liikennemuotoa on kehitettävä tasavertaisesti.

Lisää ennakkovaikuttamista

Kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää myös vahvaa ennakkovaikuttamista. Jatkossa Suomen on valvottava kansallisia etujaan voimakkaammin.

EU:ssa on valtavia alueellisia eroja, mikä vaikuttaa päätösten tekemiseen. Ennakkovaikuttamista on kehitettävä siten, että Suomi on entistä varhaisemmassa vaiheessa tuomassa näkökantojaan EU-pöytiin.

Suomalaisen elinkeinoelämän kannalta on varmistettava, että kuljetuskustannuksia merkittävästi lisääviä muutoksia ei toteuteta ilman, että maan erityispiirteet huomioidaan.

Kaikissa liikennepolitiikan ehdotuksissa, toimenpiteissä ja lakimuutoksissa on pääperiaatteena oltava käynnistämisvaiheesta asti mukana Suomen logistisen kilpailukyvyn vahvistaminen.

SKALin EU-ohjelma ja sen tiivistelmä on luettavissa SKALin verkkosivuilla. Kaikki ohjelmajulkaisut.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 3 900 kuljetusyritystä ympäri Suomea. skal.fi; @SKALry

Suomen logististen erityispiirteiden tunnustaminen on esillä SKALin liittokokoustapahtumassa Tahkolla 7.–8.6. Viikonlopun aikana valitaan myös SKALin uusi puheenjohtaja, vahvistetaan SKAL uusi strategia ja julkaistaan visuaalinen ilme.

Lisätietoja

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi

Anna Yli-Saunamäki

Viestinnän asiantuntija | Toimituspäällikkö, Kuljetusyrittäjä-lehti

+358 40 7525 222

anna.yli-saunamaki@skal.fi