SKALilta uusi ohjelma: Logistiikan digitalisaatiosta tehokkuushyötyjä ja Suomelle kilpailukykyä

Digitalisaatio on olennainen apuväline kuljetusyritysten menestymisessä ja Suomen logistisen kilpailukyvyn turvaamisessa. Kuljetusten tehostamisella ja reittien optimoinnilla on suora vaikutus myös liikenteen päästöihin. SKALin uusi ohjelma listaa toimenpiteitä, joilla edistetään logistiikan digitalisaatiota.

Suomessa on tärkeää huolehtia logistisesta kilpailukyvystä, saavutettavuudesta ja ulkomaisten investointien houkuttelemisesta, toteaa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

– Digitalisaatio on yksi merkittävä tekijä kilpailukykymme rakentamisessa. Siksi meidän tulee pysyä kehityksen kärjessä logistiikan digitalisaatiossa, hän sanoo.

Kujala korostaa, että digitalisaatiosta on apua erilaisissa suunnittelu-, seuranta- ja raportointitarpeissa. Tämä on jo arkipäivää monelle yritykselle. Digitalisaatiota hyödyntämällä voidaan paitsi tehostaa toimintoja, myös parantaa liikenneturvallisuutta, asiakaspalvelua ja kuljetusten täyttöasteita. Lisäksi voidaan karsia turhia kilometrejä ja hillitä päästöjä.

– Asiakkaiden päästöraportoinnin tarpeet kasvavat ja osalla on tarvetta saada jopa lähetyskohtaisia päästötietoja. Tätä tarvetta on vaikea toteuttaa ilman digitaalisia ratkaisuja, Kujala jatkaa.

Teknologian kehitys mahdollistaa digiratkaisut kaikenkokoisille yrityksille

SKALin aiemmin julkaisema kuljetusbarometri osoittaa, että kuljetusyrittäjät ovat kiinnostuneita digitalisaation mahdollisuuksista ja valtaosa soveltaa jo niitä omassa toiminnassaan. Barometriin vastasi 545 kuljetusyrittäjää. Barometrin mukaan yli kaksi kolmesta logistiikka- ja kuljetusyrityksestä käyttää asiakaan tai päähankkijan digitaalisia ratkaisuja. Omia digitalisaatioon perustuvia ratkaisuja on 35 prosentilla.

– Tällä hetkellä isot yritykset johtavat kehitystä. Pienet yritykset kytkeytyvät usein isojen logistiikkayritysten tai asiakkaiden järjestelmiin. Näiden käyttöönotto on usein edellytys, jos halutaan toimia tiettyjen asiakkaiden ja suurempien logistiikkayritysten alihankkijana, SKALin logistiikkajohtaja Pekka Aaltonen sanoo.

Hänen mukaansa digitalisaation mahdollisuudet ovat logistiikkasektorilla suuria.

– Mitä suuremmat ovat logistiikkakustannukset, sitä tärkeämpää on saada kaikki teho irti digitalisaatiosta. Edelleen on monia yrityksiä, joilla ei ole käytössään omia digitaalisia ratkaisuja, joten kehitysmahdollisuuksia on, sanoo Aaltonen.

Aaltosen mukaan teknologinen kehitys on johtanut siihen, että digitalisaation hyödyntäminen on helpompaa kuin koskaan. Kaikenkokoisilla kuljetusyrityksillä on nyt käytössään digitaalisia sovelluksia.

– Kyberturvallisuuteen liittyvät seikat saattavat hidastaa kehitystä ja lisätä myös järjestelmien kustannuksia. Digiosaamista on tarvetta parantaa kaikissa logistiikan tehtävissä. Logistiikassa liikkuu paljon dataa ja siksi ala on houkutteleva ja monipuolinen myös digiosaajille, sanoo Aaltonen.

Aaltosen ja Kujalan mukaan Petteri Orpon hallitusohjelmassa on paljon logistiikan digitalisaation kannalta oikeansuuntaisia kirjauksia. Heidän mukaansa on tärkeää, että niitä toteutetaan ripeällä aikataululla.

Logistiikan digitalisaation toimenpideohjelma

SKAL julkaisi 8.12.2023 Logistiikan digitalisaation toimenpideohjelman. Raportissa on tarkasteltu digitalisaatiota kuljetus- ja logistiikkayritysten näkökulmasta.

SKAL on listannut ohjelmassaan kymmenen toimenpidettä, joilla luodaan edellytyksiä digitalisaation edistämiseksi logistiikassa. Tavoitteena on, että Suomen logistiikkasektori pystyy hyödyntämään digitalisaatiota mahdollisimman tehokkaasti – parantaen alan ja Suomen kilpailukykyä.

Ratkaisut voidaan tiivistää kolmeksi kokonaisuudeksi:

  1. Digitalisaatiota tulee hyödyntää liikenne- ja erityisesti tieverkon suunnittelussa, kehittämisessä ja kunnossapidossa sekä liikenteen ohjaamisessa ja valvonnassa. Erityiskohteena on talvihoidon oikean tarpeen ja ajoituksen ennakointi.
  2. Lainsäädännön ja muun viranomaistoiminnan tulee mahdollistaa digitalisaation hyödyntäminen yritysten välisessä toiminnassa. On myös tärkeää, että yritysten toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja toimintamallit vastaavat niiden todellisia tarpeita eri tilanteissa. Elinkeinoelämän tulee yhdessä määrittää keinot, joilla saavutetaan tehokkaat ja laadukkaat logistiikkapalvelut digitalisaation avulla.
  3. Julkisen sektorin omaa digitalisoitumista tulee kehittää siten, että digitaalinen asiointi on yritysten ensisijainen asiointitapa. Digitaalinen asiointi tulee tehdä yrityksille joustavaksi ja helpoksi, ja tiedon tulee kulkea eri viranomaisen välillä siten, että samojen tietojen välittäminen viranomaisille riittää tehtäväksi kerran.

Linkki digiohjelmaan

Muut SKALin ohjelmajulkaisut ovat luettavissa täällä.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. @SKALry

Lisätietoja

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Pekka Aaltonen

Logistiikkajohtaja

+358 50 349 2259

pekka.aaltonen@skal.fi

Anna Yli-Saunamäki

Viestinnän asiantuntija | Toimituspäällikkö, Kuljetusyrittäjä-lehti

+358 40 7525 222

anna.yli-saunamaki@skal.fi