SKAL Power Truck Show’ssa: Hyväkuntoinen tieverkko ja kuljettajien saatavuus linkittyvät toisiinsa – panostusta tarvitaan

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kumppaneineen osallistuu vuoden suurimpaan kuljetusalan ulkoilmatapahtumaan Power Truck Show’hun Härmässä tulevana viikonloppuna. Kuljetusyritysten edunvalvoja SKALin pääviesteinä tapahtumassa ovat ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä tiestön kunnon parantaminen.

– Nämä kaksi teemaa nivoutuvat yhteen, sillä tieverkon sujuvuudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen parantaa kuljettajien työhyvinvointia ja työn houkuttelevuutta. Myös kuljetusalan eri tehtävien avaaminen alaa harkitseville on tärkeää. Esittelemme yhteisosastollamme muun muassa ajosimulaattoreita, kertoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Hyväkuntoinen tiestö luo pohjaa koko maan menestykselle

SKAL korostaa hyväkuntoisen tiestön merkitystä kuljetusalan ja koko Suomen menestymisen kannalta. Laadukkaat tiet lisäävät kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta ja tyytyväisyyttä sekä alentavat tutkitusti liikkumisen kustannuksia ja ilmastopäästöjä.

– Korostamme logistista tehokkuutta ja kilpailukykyä, mutta tiestön merkitys on tätä huomattavasti laajempi. Haja-asutettuna vientiriippuvaisena maana ja kaukana Euroopan päämarkkinoista tiestön kunnolla on suuri vaikutus koko maan saavutettavuuteen, sanoo tiestöaiheisen seminaarin avauspuheenvuoron pitävä toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Hallitusohjelman mukaan väyläverkon investoinnit kohdistetaan kasvun, työllisyyden ja huoltovarmuuden kannalta olennaisimmille väylille sekä väyläverkon pahimpien pullonkaulojen purkamiseen. Näin tuetaan sekä kaupunkien kasvua että koko Suomen elinvoimaa. Perusväylänpidossa huomioidaan myös alempiasteinen tieverkko.

– Hallitusohjelman panostukset väyläverkon kehittämiseen ja korjausvelan kasvun torjumiseen ovat erittäin tärkeitä, Kujala toteaa.

SKAL julkaisi kesäkuussa teiden talvihoitoon liittyvän raportin.

SKAL on myös selvittänyt WSP Finlandin kanssa tieverkon kunnon vaikutuksia päästöihin. Tutustu raporttiin ja siitä tehtyyn tiedotteeseen 3.3.2022.

Työvoiman saatavuus haastaa myös kuljetusalaa

Tavaraliikenteen kuljettajat ovat tärkeä ammattiryhmä tulevaisuudessa, sillä digitalisaatio ei poista kuljettajan tehtävää vaan päinvastoin, tekee tehtävistä entistä monipuolisempia ja mielenkiintoisempia. SKALin yhteisosastolla pääsee muun muassa keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa toimialan eri tehtävistä ja testaamaan nykyaikaisia ajo- ja kuormaussimulaattoreita.

– Ala on yhä mielenkiintoisempi. Nyt pitää tunnistaa ja houkutella potentiaaliset osaajat alalle monipuolistamalla väyliä, kuten eri koulutusmuotoja. Esitämme työvoiman saatavuuteen lukuisia keinoja raportissamme, Anssi Kujala kuvaa.

SKAL on laatinut työvoiman saatavuuteen liittyen raportin toimenpideohjelmineen. Tutustu työvoiman saatavuus -ohjelmaan ja siitä tehtyyn tiedotteeseen.

SKAL toteuttaa osaston U140 jäsenjärjestönsä Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n sekä metsäalan kumppaneiden kanssa. Tieverkolla on ratkaiseva merkitys metsäalan kuljetuksissa, sillä puunjalostus tapahtuu yleensä syrjäseudulla, alempiasteisen tieverkon varrella.

– Metsäalan kuljettajien on oltava kovan luokan ammattilaisia, sillä olosuhteet eivät ole helpoimmasta päästä metsätien päällä. Ne, joille ala sopii, eivät vaihtaisi helpompiin hommiin. Viestini nuorille on, että tule vain rohkeasti kokeilemaan alaa, tämä saattaa olla juuri sinun juttusi, vinkkaa Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Kari Palojärvi.

Power Truck Show tarjoaa mahdollisuuden nähdä huippuluokan kuljetuskalustoa, jonka tehokas toiminta perustuu osaltaan juuri laadukkaalle tiestölle.

SKALin ja kumppaneiden osasto U140 – tervetuloa!

Yhteistyössä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL & Metsäalan Kuljetusyrittäjät tuovat Power Truck Show’hun uuden tyyppisen messuosaston, jonka toivotaan olevan ensi askel uudelle kuljettajalle kohti tulevaisuutta. Tutustuminen alan ihmisiin ja koulutuskynnystä madaltaviin simulaattoreihin on tapamme tuoda esille metsäalaa työpaikkana! Osastolla tapaa alan johtoa, SKALin asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia. Tule tapaamaan kuljetusalan ammattilaisia!

Osastoamme mahdollistavat: Metsämiesten Säätiö, Metsähallitus, Metsätalous Oy, Stora Enso Suomi, UPM – The Biofore Company, Scania Suomi, Sedu ja Smart Visionary Solutions Oy.

Perjantain seminaarissa esillä tiestön kunto

SKAL on mukana järjestämässä kaikille avointa seminaaria otsikolla Suomen kivijalka kuntoon – tiestöön panostusta ja avauspuheenvuoron pitää toimitusjohtaja Anssi Kujala. Seminaarissa keskustellaan Suomen tiestön tilasta ja hoidosta nyt ja tulevaisuudessa. Tieverkon hallinnoinnista vastaavan Väyläviraston, hoidon urakointia tekevän yrityksen, tienkäyttäjän ja alan etujärjestön edustajat kertovat näkemyksistään tieverkon tilasta. Ks. seminaarin ohjelma (linkki).

Aika ja paikka: perjantai 11.8.2023 kello 11.30 Powerparkin Palace Areena, Magnum-teatteri. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Power Truck Show ja Suomen Logistiikka ja Kuljetus SKAL ry.
www.powertruckshow.fi

Power Truck Show 2023 -tapahtuman ohjelma ja liput löytyvät osoitteesta: https://www.powertruckshow.fi/

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. @SKALry 

Aiheeseen liittyvää aineistoa:

Lisätietoja

Jani Ylälehto

+358 400 922 636

jani.ylalehto@skal.fi

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Ari Herrala

Edunvalvontajohtaja

+358 9 4789 9400+358 50 368 4248

ari.herrala@skal.fi

Kari Palojärvi

Toiminnanjohtaja, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

+358 9 4789 9314+358 500 376 618

kari.palojarvi@skal.fi

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi