SKAL Kuljetusbarometri 3/2015 – Kuljetusmäärät varovaisessa nousussa pitkällä aikavälillä

Kuljetusyrityksillä oli hieman enemmän kuljetettavaa kesän aikana viime vuoteen verrattuna. Joka viides yrittäjä (21 %) kertoi tonnimäärien kasvaneen, kun vuonna 2014 kasvua raportoi joka kuudes (16 %). Myös ajosuorite eli kuljetetut kilometrit oli kasvanut useammalla kuin viime vuonna samaan aikaan (21 % vs. 17 %). Yrittäjien ennusteet kuljetusmääristä ovat 5 vuoden tarkastelussa loivassa nousussa. Se kertoo, että toimiala uskoo tulevaan.

Työvoiman määrä kuljetusyrityksissä on kääntynyt loivaan kasvuun. Useampi kuin joka kuudes yrittäjä (17 %) oli palkannut lisää väkeä, kun puolestaan 12 % oli vähentänyt väkeä. Kalustomäärän kehityksessä ei ollut merkittäviä muutoksia viimevuotiseen. SKAL Kuljetusbarometriin vastanneista 8 % oli lisännyt kalustoaan (vrt. 7 % 2014). Kuljetuskaluston rekisteröintimäärissä vuoden alusta alkaen näkyy 5,6 prosentin kasvu viime vuoteen nähden. Elokuussa rekisteröitiin 234 ajoneuvoa, yli 20 prosenttia enemmän kuin elokuussa 2014*.

Asiakkaiden vaatimukset ja ratkaisut dominoivat kuljetusyritysten laatu- ja ympäristöjärjestelmiä

Noin joka toisessa vastaajayrityksessä oli käytössä laatu- tai ympäristöjärjestelmä. Joka neljännellä kaikista vastanneista oli asiakkaan tai kumppaniverkoston tarjoama järjestelmä ja joka viidennellä ISO-järjestelmä. SKAL:n tarjoaman laatuhyväksynnän oli hankkinut vajaat 6 % vastaajista. ISO-järjestelmistä yleisimmät olivat odotetusti ISO 9001 – laatujärjestelmä (17 %) ja ISO 14 001 –ympäristöjärjestelmä (9 %). Joka kolmas ISO-järjestelmään liittynyt arvioi hyötyneensä siitä ainakin jonkin verran. Sertifioinnin oli teettänyt joka kuudes. ISO-järjestelmää käyttävistä kolmannes katsoi, ettei hyötynyt siitä. Avoimissa vastauksissa sen arvioitiin nielevän turhaan aikaa ja rahaa, sillä asiakas valitsisi joka tapauksessa halvimman hinnan perusteella. Jotkut kokivat, että osaisivat toimia laadukkaasti ilman muodollisia kaupallisia järjestelmiäkin.

Vastanneilla oli eniten käytössään asiakkaiden ja kumppaniverkostojen tarjoamia tai itse räätälöityjä laatujärjestelmiä. Näistä yrittäjistä runsas neljännes oli ottanut järjestelmän käyttöön asiakkaiden vaatimuksesta. Seuraavaksi merkittävimmät motiivit olivat yritystoiminnan kehittäminen (16 %), kumppaniverkoston vaatimukset (13 %) ja turvallisuuden parantaminen (11 %).

Asiakkaiden tai kumppaniverkoston vaatimukset olisivat kyselyn perusteella merkittävin syy laatujärjestelmän käyttöönottoon niille yrittäjille, joilla ei sellaista jo ollut. Kilpailuedun saaminen ja järjestelmien vaivattomuus olisivat myös motivoivia tekijöitä.

Työtapaturmia sattuu erityisesti kuorman lastaus- ja purkutilanteissa

Toisessa ajankohtaiskysymyksessä kysyimme työtapaturmien yleisyydestä ja luonteesta, liikenneonnettomuuksista sekä työtapaturmiin varautumisesta. Kyselyn perusteella kuorman lastaus- ja purkutilanteet sekä ajoneuvoon nouseminen ja siitä laskeutuminen ovat kuljettajille vaarallisimmat työtilanteet. Lastaus- ja purkuvaiheen tapaturmia löytyi kyselyssä kahdelta viime vuodelta 141 ja ajoneuvoon nousu- tai poistumistapaturmia 61. Varastointitilanteissa sattui 30 työtapaturmaa ja huolto- sekä korjaustöissä 23 tapaturmaa.

Vakava liikenneonnettomuus oli sattunut 11 prosentissa vastaajayrityksistä, joista miltei puolessa oli seurauksena osallisen työntekijän vähintään 1-4 viikon työkyvyttömyys (39 tapausta). Pysyvä työkyvyn heikentyminen tai työtehtävien vaihto oli seuraus 4 tapauksessa. Vapaissa vastauksissa yrittäjät viittasivat muun muassa kuljettajien pelkoihin, joita aiheuttavat vastaantulevalle kaistalle ilmeisen tahallaan ajavat ajoneuvot. Parhaillaan liikenneministeriön johdolla työskentelevä työryhmä selvittää muun muassa sitä, miten tällaisia tapauksia käsitellään kuljetusyrityksissä.

Suurin osa vastaajayrityksistä (73 %) tarjoaa työntekijöilleen vähintään tavanomaiset työterveyspalvelut. Yrityksistä 55 prosentilla on vakuutusyhtiön tai työterveyspalvelujen tuottajan kanssa laadittu suunnitelma työtapaturmien varalta. Riskienkartoitusta teki 41 % kaikista vastanneista. Yksinyrittäjät eivät välttämättä pitäneet tarpeellisena varautua työtapaturmiin suunnitelmallisesti.

Barometrikyselyssä selvitettiin kuljetuselinkeinon taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Sähköinen barometrikysely lähetettiin elokuussa noin 3 900 jäsenyrittäjälle ja siihen vastasi 722 yrittäjää. Ajankohtaiskysymykset käsittelivät laatu- ja ympäristöjärjestelmiä sekä työturvallisuuskysymyksiä yrityksissä. SKAL Kuljetusbarometri julkaistaan kolme kertaa vuodessa.

Tilaisuutta isännöi SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen yrittäjien ja kuljetusyritysten sekä logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 5 500 kuorma- ja pakettiautoliikenteen kuljetusyritystä ympäri Suomea.  www.skal.fi

 

Tiedotustilaisuus maanantaina 7.9.2015 klo 11.30

Lasipalatsin Akvaariokabinetti, Mannerheimintie 22 – 24, Helsinki

*Lähde: Autoalan tiedotuskeskus.

Lisätietoja

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi