SKAL ja Suomen Tieyhdistys hallitusneuvotteluihin: Panostukset tiestöön mahdollistavat talouskasvun ja päästövähennykset

SKAL ja Suomen Tieyhdistys muistuttavat hallitusneuvottelijoita siitä, että Suomen kilpailukyky rapistuu, jos tiestöön ei satsata. Hyväkuntoinen tiestö on myös toimiva päästövähennyskeino. Joukko yrityksiä järjestöjä luovuttivat Tievetoomuksen hallitusohjelmaneuvottelijoille maanantaina 8.5.2023. Yhteensä 1 072 yritystä ja järjestöä jakavat yhteisen huolen tiestön nykykunnosta ja siihen osoitetuista resursseista. Ne vaikuttavat kaikkiin autoa käyttäviin suomalaisiin.

Hallitusohjelmaneuvotteluissa on ratkaistavana mittavia haasteita. Suomen julkinen talous tulee saada kestävälle pohjalle ja myös ilmastotoimia on tehtävä. SKAL ja Suomen Tieyhdistys korostavat, että neuvotteluissa ei tule unohtaa Suomen logistisesta kilpailukykyä. Elinvoimamme syrjäisenä maana on siitä riippuvainen.

– Peräti 70 prosenttia Suomen pinta-alasta on sellaista, että maantiet ovat ainut käytettävissä oleva liikkumisen alusta. Kun hallitusneuvotteluissa pohditaan keinoja talouden tasapainottamiseksi, on muistettava, että tiet pitävät Suomen teollisuuden, kaupan ja yritysten tuotteet liikenteessä, sanoo Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Simo Takalammi.

Järjestöt vetoavat päättäjiin, jotta he tunnistavat tiestön merkityksen ja siihen tarvittavat panostukset investointina tulevaisuuteen, ei vain kulueränä. Tiestön kunnossapito tulee halvemmaksi kuin jälkijättöinen korjailu.

– Tiestön kunto huononee ennätysvauhtia ja Suomessa ei ole pystytty investoimaan riittävästi uusiin väyliin. Myös päästövähennystavoitteiden saavuttaminen ja liikenteen vaihtoehtoiset energiamuodot edellyttävät meiltä nykyistä parempikuntoisia teitä. Panostukset tiestöön maksavat itsensä takaisin pidemmällä tähtäimellä, tekemättä jättäminen maksaa vielä enemmän, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

1072 allekirjoitusta kerännyt Tievetoomus luovutettiin hallitusneuvottelijoille

Suomen Tieyhdistys ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry käynnistivät helmikuussa Tievetoomuksen, jonka suosio ylitti kaikki odotukset. Sen on allekirjoittanut yhteensä 1072 yritystä ja järjestöä.

– Yhteiskunnassamme ei ole toimintoja, jotka eivät teitä käyttäisi tai niitä tarvitsisi. Vetoomuksen suosio osoittaa, että tiestön kunto koskettaa laajasti kaikkia teollisuuden eri aloja sekä yksittäisiä autoa käyttäviä suomalaisia, Kujala ja Takalammi sanovat.

Vetoomus luovutettiin 8.5. hallitusneuvotteluiden Rakennettu ympäristö -ryhmän puheenjohtajalle, kansanedustaja Heikki Autolle ja muille neuvotteluihin osallistuvien puolueiden edustajille.

Lisätietoja:

Tievetoomuksen sisältö
Kaikki allekirjoittaneet

Yhteystiedot:

Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL ry,  0400 567 925, anssi.kujala@skal.fi
Simo Takalammi, toimitusjohtaja, Suomen Tieyhdistys ry, 0400 167 170, simo.takalammi@tieyhdistys.fi