SKAL ja Rahtarit: Talvihoitoon panostaminen on liikenneturvallisuusteko

Tiestön talvihoito on puhuttanut jälleen alkuvuodesta, erityisesti raskaan liikenteen ammattilaisten keskuudessa. Tieverkko ja maantiekuljetukset ovat Suomelle elinehto. Siksi kuljetusten on sujuttava turvallisesti ja luotettavasti ympäri vuoden. Tämä ei riittävästi toteudu, toteavat kuljetus- ja logistiikka-alan elinkeinopoliittinen etujärjestö SKAL ja ammattialajärjestö Rahtarit.

Tieliikenteen ammattilaiset havaitsevat työssään monesti tilanteita, joista he voivat päätellä tien pinnan olevan muutaman tunnin sisällä peilijäässä. Ammattikuljettajankaan huomiokyky ei kuitenkaan tuo suola- tai hiekoitusautoa paikalle eikä tienkäyttäjän linjaankaan soittaminen aina tuo tulosta. Kaikkeen ei voi etukäteen varautua, mutta ennakointi on haastavissa oloissa silti onnistuneen talvikunnossapidon perusta. Siihen on panostettava yhä enemmän ja sitä on parannettava, painottavat SKAL ja Rahtarit.

Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneet sään ääri-ilmiöt tuntuvat erityisesti raskaan ajoneuvon ratin takana. Lumimyräkät ja jäätävät vesisateet haastavat myös tiestön kunnossapitäjiä. Kuluvana talvena aika-ajoin reippaasti plussalle kohonneet lämpötilat ovat synnyttäneet runsaita sulamisvesiä poikkeavaan vuodenaikaan ja tämän perään jäätymistä, mikä johtaa asfaltin vaurioitumiseen. Tämä tuo ongelmia tiellä liikkujille ja haasteita tienhoidosta vastaaville urakoitsijoille.

Jotta korjausvelka tiestöllä ei kasvaisi, tulisi vuosittain päällystää vähintään 4 000 kilometriä. Vuonna 2022 päällystettiin 2300 kilometriä ja kuluvan vuoden päällystysmäärä uhkaa jäädä 1500 kilometriin. Tiestö rapistuu nyt ennätysmäistä tahtia. Yhä huonokuntoisempi tiestö on erityisen haastava talvikunnossapidolle. Reikiintynyttä tietä ei saa tasaiseksi talvellakaan, ja yllätyksiä tulee sekä kunnossapitourakoitsijalle että tien päällä ammatikseen liikkuvalle raskaalle liikenteelle. Tilanne on paitsi ammattiliikenteen, myös koko Suomen näkökulmasta täysin kestämätön.

Talvihoidon oikea-aikaisuus ja tasalaatuisuus tärkeitä

Ensiarvoisen tärkeää talvikunnossapidossa on toimenpiteiden oikea-aikaisuus. Ripeisiin, oikea-aikaisiin ja ennakoiviin talvihoidon toimiin on ryhdyttävä riittävän aikaisessa vaiheessa sujuvan ja turvallisen talviliikenteen varmistamiseksi, vaikka tämä tarkoittaisi ylimääräistä ajokertaa aurauskalustolla ja samalla pientä lisäkulua aurauksesta.

Tien hoidon laatuvaatimuksien on oltava ensin oikealla tasolla, minkä jälkeen niiden toteutumista täytyy valvoa riittävästi. Laatueroja ei saa syntyä esimerkiksi tienhoitoalueen muuttuessa, sillä se tarkoittaa tienkäyttäjälle yllättävää, potentiaalisesti vaarallista tilannetta tien päällä, kun tien pinta muuttuu esimerkiksi yllättäen jäiseksi.

Huonosta talvihoidosta kärsivät ympäristö, työturvallisuus ja työhyvinvointi

Sohjoisella tiellä ajaminen lisää aina energiankulutusta, mikä korostuu raskaalla kalustolla. Polttoaineen kulutus voi nousta jopa kolmanneksella ja samassa suhteessa kasvavat ilmastopäästöt. Tätä vahvistaa kuljetusyrittäjille tehty SKAL Kuljetusbarometrikyselykin: polttoaineen kulutus on yrityksillä kasvanut huonokuntoisen tiestön seurauksena. Samalla pitenevät ajoajat ja seurauksena on kuljettajan vaikeudet noudattaa ajo- ja lepoaikalainsäädäntöä, kun seuraavalle taukopaikalle ei ehdi lain sallimissa puitteissa.

Hyvin toteutettu tiestön talvikunnossapito on mitä suurimmassa määrin liikenneturvallisuusteko. Jokaisella tulee olla oikeus turvallisiin työoloihin työpaikallaan – näin myös tien päällä työtään tekevien kuljettajien osalta.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 100 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry

Rahtarit ry on perustettu 11.3.1973 ulkomaanliikenteen kuljettajien aloitteesta. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan yhdistävänä, kouluttavana, auttavana sekä virkistävänä tahona kaikkien kuljetusalalla toimivien kesken. Toiminta on täysin poliittisesti sitoutumatonta ja ulkopuolella ammattijärjestöllisestä toiminnasta. Jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 29 073 kattaen niin kuljettajia, yrittäjiä kuin alasta muutoin kiinnostuneita henkilöitä ympäri Suomen. www.rahtarit.fi

#tietkuntoon
#Suomiliikkeessä

Lisätietoa:

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Anssi Kujala, toimitusjohtaja, anssi.kujala@skal.fi, 0400 567 925
Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, ari.herrala@skal.fi, puhelin 050 368 4248
Heini Polamo, viestintäpäällikkö, heini.polamo@skal.fi, puhelin 040 5060 131

Rahtarit ry
Juha Nyberg, puheenjohtaja, puheenjohtaja@rahtarit.fi, puhelin 040 500 0504
Sari Nuutinen, toiminnanjohtaja, sari.nuutinen@rahtarit.fi, puhelin 050 525 7200