Sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma- ja pakettiautojen hankintatukeen muutoksia vuoden vaihteessa

Kaasukuorma-autojen tukea rajoitetaan ainakin alkuvuoden ajaksi vain muutamiin rajattuihin käyttökohteisiin

Lakia vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta ollaan muuttamassa. Muutos tulisi voimaan 31.12.2023.

Lakimuutoksen mukaan kaasuautoille ei voi enää 31.12.20023 alkaen jakaa tukea aiemman perusteen mukaisesti, sillä aiemmin perusteena ollutta ryhmäpoikkeusasetusta on muutettu. Uudessa ryhmäpoikkeusasetuksessa ajoneuvojen hankintatuki on rajattu vain sähkö- ja vetykäyttöisille ajoneuvoille. Jatkossa kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen tuki jaetaan vähämerkityksisenä tukena ns. de minimis -asetuksen perusteella. Kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukea ei jatkossa myönnetä yrityksille maanteiden tavarakuljetuksiin, sillä voimassa olevan de minimis -asetus rajaa ne tuen ulkopuolelle. Tuki rajautuu 31.12.2023 alkaen vain niille yrityksille, jotka tekevät ns. yhdistettyjä palveluja, kuten muuttopalvelut, posti- tai kuriiripalvelut ja jätteiden keruu- tai käsittelypalvelut.

Tämä nykyinen de minimis -asetus on voimassa vuoden 2023 loppuun asti, ja komission odotetaan julkaisevan asetuksen muutokset lähiviikkoina. Asetus on tämänhetkisen tiedon mukaan muuttumassa siten, että tukea voitaisiin myöntää jatkossa myös tieliikenteen tavarankuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan. Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut valmistelevansa kaasukuorma-autojen tuen rajaukset poistavan lakimuutoksen heti, kun uusi asetus on hyväksytty.

Käytännössä hankintatukea ei tulla myöntämään alkuvuonna muiden kuin jäte-, posti-, muutto- tai kuriiripalvelujen käyttöön tulevien kaasukuorma-autojen hankintaan. Näin ollen kaikista alkuvuonna tilattavaksi suunnitelluista kaasukuorma-autoista on jätettävä hakemus viimeistään 30.12.2023, sillä hakemukset käsitellään hakemuksen jättöpäivänä voimassa olleen lain mukaisesti.

Tuki laajenee koskemaan myös vetykäyttöisiä paketti- ja kuorma-autoja

Lakiin on lisätty uusi tukikategoria vetykäyttöisille paketti- ja kuorma-autoille. Vetykäyttöisten autojen hankintatuki on samansuuruinen kuin sähköautojen.

Sähkö- ja vetykäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen tuki-intensiteetti muuttuu

Tuen enimmäismäärä on aiemmin ollut 40 prosenttia tukikelpoisesta kustannuksesta, eli hankittavan sähkö- tai kaasuauton ja dieselauton välisestä hinnan erosta. Jatkossa sähkö- ja vetykäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuen enimmäismäärää laskettaisiin 30 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista muille kuin keskisuurille tai pienille yrityksille. Sähkö- ja vetykäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuen enimmäismäärää nostettaisiin keskisuurille yrityksille yhteensä 50 prosenttiin ja pienille yrityksille yhteensä 60 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista. Koska tukisummat ovat olleet verrattain maltillisia ja sähköautot ovat suhteellisen kalliita dieselautoihin nähden, muutos ei käytännössä vaikuta tukisummiin merkittävästi leasingillä hankittavia sähköpakettiautoja lukuun ottamatta. Jatkossa myös niissä on useammin mahdollisuus saada ajoneuvoille tuen maksimimäärä.

Leasingillä hankittujen autojen tukikelpoisten kustannusten laskentatapa muuttuu

Tukikelpoisilla kustannuksilla tarkoitetaan ajoneuvon ostamisesta tai pitkäaikaisvuokraamisesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia verrattuna tavanomaiseen teknologiaan – käytännössä yleensä dieselautoon. Tukikelpoiset kustannukset lasketaan ostettaessa ajoneuvo vähentämällä kaasu-, sähkö- tai vetykäyttöisen ajoneuvon hankkimisesta aiheutuvat investointikustannukset dieselauton hankintakustannuksista.

Leasingautoilla tukikelpoisiin kustannuksiin ei jatkossa lasketa käyttökustannuksia, joihin kuuluvat muun muassa energia-, vakuutus- ja ylläpitokustannukset. Rahoitusleasingin kannalta hakemusten tekeminen on selväpiirteistä, koska hinta ei sisällä huolto- tai ylläpitokustannuksia. Huoltoleasing sisältää lähtökohtaisesti huolto- ja korjauskulut sekä rengaskustannukset ja muut mahdolliset lisäpalvelut. Jatkossa hakemusten liitteeksi tuleviin huoltoleasingtarjouksiin tulee eritellä pääoma- ja rahoituskustannukset sekä käyttökustannukset.

Pakettiautojen alimmasta tukiluokasta poistuu hintarajaus

Pakettiautojen alimmasta 2 000 euron tukiluokasta poistetaan hintarajaa (50 000 euroa) koskeva rajoitus. Jatkossa kaikki sähkö- ja vetypakettiautot saisivat 2 000 euron tuen, vaikka ne eivät täyttäisi 680 kg:n kantavuusrajaa.

Lisätietoja

Ari Herrala

Edunvalvontajohtaja

+358 9 4789 9400+358 50 368 4248

ari.herrala@skal.fi