LiikenneSuomi-ryhmä: Ammattimainen kuljetusala turvaa Suomen kriisinkestävyyden

LiikenneSuomi-ryhmä, johon kuuluvat Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Taksiliitto, muistuttavat ammattimaisen kuljetusalan kestokyvyn tärkeydestä. Ensin pandemia, sitten polttoaine- ja energiakriisit rasittavat alaa, joka laajalti vastaa koko maan saavutettavuudesta ja huoltovarmuudesta. Pitkien välimatkojen Suomi elää liikenteestä. Liikenteen merkitystä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulee nostaa huomattavasti, korostaa kolmen järjestön yhteinen LiikenneSuomi-ryhmä.

– Painotamme yhdessä, että ammattiliikenne varmistaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet sekä tavaroiden saatavuuteen että henkilöiden liikkumiseen. Koko kuljetusala on kriittinen koko maan toimivuudelle myös erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeavissa oloissa, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo.

– Kuljetusalan yritykset varmistavat ihmisten ja yritysten toimintamahdollisuudet kautta maan. Siksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on otettava kuljetus- ja logistiikka-alan toimintaedellytykset huomioon kattavasti varsinkin nyt, kun energiakriisi on aiheuttanut todellisia ongelmia, SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala toteaa.

– Mikä olisi tilanne, jos viljaa ei enää ajettaisi jatkojalostettavaksi tai jos syrjäkylältä ei taksi vie linja-autolle, eikä linja-auto kulkisi naapurikunnan lentokentälle. Näihin kaikkiin tarvitaan hyvin toimivaa ja kaikkien saatavilla olevaa ammattiliikennettä, Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä havainnollistaa.

Ammattimainen, luotettava ja turvallinen kuljetusverkosto on myös huoltovarmuuden perusta. LiikenneSuomi-ryhmä listaa ammattiliikenteen kipukohtia ja keinoja, joilla yhteiskunta voi vahvistaa ammattimaisen liikenteen toimintaedellytyksiä.

Verotus kohtuullistettava

LiikenneSuomi-ryhmän mukaan ammattiliikenteen verotusta on kohtuullistettava, ja kuljetusalan kustannukset on pidettävä kurissa silloinkin, kun dieselkalustosta siirrytään vähäpäästöisempiin käyttövoimiin.

– Siirtymävaiheessa on raskaassa ammattiliikenteessä otettava käyttöön ammattidiesel. Koko ammattiliikenteen tulee olla uusiutuvia käyttövoimia käyttävien ajoneuvojen hankintatukien piirissä, ja sähköistyvälle ammattiliikenteelle tulee turvata kattava ja nopea latausverkosto, SKALin Anssi Kujala sanoo.

Suomella on paljon voitettavaa siirtymässä vähähiiliseen yhteiskuntaan, mutta kuljetuskustannukset on pidettävä kurissa myös siirtymävaiheessa. Kustannustehokkaat kuljetukset ovat paitsi Suomen vientiteollisuuden elinehto, ne heijastuvat myös jokaisen suomalaisen arkeen kaiken kulutuksen ja tuotteiden hinnoissa.

Välttämätön julkinen liikenne

Kaikkien käytettävissä oleva julkinen liikenne, taksit mukaan lukien, on Suomessa välttämätön. LiikenneSuomi-ryhmä vaatii, että julkista henkilöliikennettä varten laaditaan valtakunnalliset palvelutasotavoitteet ja niitä vastaava realistinen rahoitus.

– Palvelutasomäärittelyssä käydään läpi niin linja-autoliikenne, taksipalvelut kuin täydentävä kutsuliikenne. Jos yhteiskunta haluaa varmistaa tietyn tason liikkuvuuden ja saavutettavuuden, niihin täytyy myös panostaa. Yrittäjät tarjoavat palveluitaan yritystoiminnalle suotuisina aikoina, muu palvelutaso on yhteiskunnan harkittavissa, Taksiliiton Timo Koskinen toteaa.

Tiestön kunto myös turvallisuuskysymys

LiikenneSuomi-ryhmä painottaa hyvän tiestön merkitystä. Tieliikenteen osuus Suomessa kuljetetuista tavaratonneista sekä henkilöiden liikkumisesta on noin 90 prosenttia. Kunnossa olevat tiet ovat myös turvallisuuskysymys.

– Olipa kyse maitotilasta, rehuviljasta tai puutavarasta, raaka-aineet ja tuotteet kuljetetaan maanteitä pitkin jatkojalostukseen. Valmiit tuotteet kuljetetaan kauppoihin ja sieltä koteihin teitä pitkin. Samoja teitä ajavat linja-autot ja taksitkin. Olemassa olevan tiestön kunnossapito ei ole menoerä valtiolle, vaan investointi tulevaisuuden elinvoimaan. Ylläpitotoimia lykkäämällä tienpidon kustannukset kohoavat tulevaisuudessa moninkertaisiksi korjaustoimien myötä, Mika Mäkilä korostaa.

Ammattiliikennettä edustavan LiikenneSuomi-ryhmän verkkosivuilla liikennesuomi.fi on lisätietoa ammattiliikenteen merkityksestä, kipukohdista ja ratkaisuehdotuksista.

Lisätietoja:

Mika Mäkilä, toimitusjohtaja, Linja-autoliitto ry, mika.makila@linja-autoliitto.fi, p. 040 0606750
Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL ry, anssi.kujala@skal.fi, p. 0400 567 925
Timo Koskinen, toimitusjohtaja, Suomen Taksiliitto ry, timo.koskinen@taksiliitto.fi, p. 040 570 9070

Viestintä
Linja-autoliitto ry, Kristiina Manninen, kristiina.manninen@linja-autoliitto.fi, p. 040 529 2079
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Heini Polamo, heini.polamo@skal.fi, p. 040 506 0131
Suomen Taksiliitto ry, Elina Ala-Heikkilä, elina.ala-heikkila@taksiliitto.fi, p. 040 544 9728

www.liikennesuomi.fi

LiikenneSuomi-ryhmän muodostavat Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Taksiliitto. Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa ammattimaisen, luotettavan, turvallisen ja kaikkien saatavilla olevan kuljetustoimialan toimintaedellytyksiä.

Linja-autoliitto ry
Linja-autoliitto ry on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten ammatillinen yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö markkinaehtoisessa, sopimus- ja matkailuliikenteessä.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 100 kuljetusyritystä ympäri Suomea.

Suomen Taksiliitto ry
Suomen Taksiliitto on taksiyrittäjien edunvalvontajärjestö ja liikennepalvelualan asiantuntija. Valvomme taksiyrittäjyyden tasapuolisten toimintaedellytysten toteutumista Suomessa, ja edustamme suurta osaa suomalaisista taksiyrittäjistä.