LiikenneSuomi: Julkiselle henkilöliikenteelle tarvitaan valtakunnalliset palvelutasotavoitteet – kaikkien käytettävissä oleva julkinen liikenne on Suomessa välttämätön

LiikenneSuomi -ryhmä, johon kuuluvat Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Taksiliitto, muistuttavat ammattimaisen kuljetusalan tärkeydestä. Pitkien välimatkojen Suomi elää liikenteestä. Liikenteen merkitystä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulee nostaa huomattavasti.

Julkista henkilöliikennettä varten tarvitaan valtakunnalliset palvelutasotavoitteet ja niitä vastaava rahoitus. Niillä määritetään saavutettavuuskriteerit erilaisille palveluille ja toteutetaan palvelut, kuten aikataulunmukainen linja-autoliikenne, taksipalvelut ja täydentävä kutsuliikenne.

Julkista henkilöliikennettä rahoittavat toimijat – valtio, kaupungit ja kunnat sekä Kela – ovat osa monikanavarahoitteista järjestelmää. Tulevalla hallituskaudella tarvitaan valtakunnalliset palvelutasotavoitteet sekä riittävä ja pitkäjänteinen rahoitus liikenteen hankintaan ja kehittämiseen. Näillä tavoitellaan julkisen liikenteen houkuttelevuuden lisäämistä, saatavuuden varmistamista ja käytön sekä liikennöinnin edistämistä.

Liikenteen yhteensovittaminen ja eri toimijoiden rahoitusosuuksien määrittäminen edellyttää myös julkisen liikenteen järjestämisen mallin ja hallinnoinnin uudelleenarviointia. Hyvinvointialueet ovat myös merkittäviä julkisten henkilöliikennepalvelujen ostajia ja tilaajia. Liikenne12 -suunnitelman linjauksissa on hyvä alku rahoituksen tason parantamiseen.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tulee varmistaa liikennöintikaluston uudistuminen kestävällä tavalla.

Yhdenmukaisuutta julkisen liikenteen palvelumuotoihin

Valtion ja hyvinvointialueiden julkisen liikenteen hankintoja tulee yhdenmukaistaa siten, että julkisen liikenteen eri muodot – taksiliikenne mukaan lukien – muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia. Myös kaupunkien ja maaseudun julkinen liikenne tulee saattaa yhtenäisempään muotoon mahdollistaen mm. sujuvat matkaketjut.

Tavoitteemme:

  • Julkiselle henkilöliikenteelle tulee määritellä palvelutasotavoitteet koko maassa.
  • Tavoitteita vastaava realistinen rahoitus ja yhtenevät hankintamenettelyt mahdollistavat liikkumisen sujuvasti myös ilman omaa autoa.
  • Yhdessä nämä toimet edistävät konkreettisesti myös ilmastopolitiikan toteuttamista jo hallituskauden aikana.

Ammattiliikennettä edustavan LiikenneSuomi-ryhmän verkkosivuilla liikennesuomi.fi on lisätietoa ammattiliikenteen merkityksestä, kipukohdista ja ratkaisuehdotuksista.

Lisätietoja

Mika Mäkilä, toimitusjohtaja, Linja-autoliitto ry, mika.makila@linja-autoliitto.fi, p. 040 060 6750
Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL ry, anssi.kujala@skal.fi, p. 0400 567 925
Jenni Salonen, laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö, Suomen Taksiliitto ry, p. 020 775 6810

Viestintä

Linja-autoliitto ry, Kristiina Manninen, kristiina.manninen@linja-autoliitto.fi, p. 040 529 2079
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Heini Polamo, heini.polamo@skal.fi, p. 040 506 0131
Suomen Taksiliitto ry, Elina Ala-Heikkilä, elina.ala-heikkila@taksiliitto.fi, p. 040 544 9728

www.liikennesuomi.fi

LiikenneSuomi edustaa yrittäjävetoista ammattimaista kuljetusliikennettä. LiikenneSuomi-ryhmän muodostavat Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Taksiliitto. Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa ammattimaisen, luotettavan, turvallisen ja kaikkien saatavilla olevan kuljetustoimialan toimintaedellytyksiä.

Linja-autoliitto ry
Linja-autoliitto ry on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten ammatillinen yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö markkinaehtoisessa, sopimus- ja matkailuliikenteessä.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 100 kuljetusyritystä ympäri Suomea.

Suomen Taksiliitto ry
Suomen Taksiliitto on taksiyrittäjien edunvalvontajärjestö ja liikennepalvelualan asiantuntija. Valvomme taksiyrittäjyyden tasapuolisten toimintaedellytysten toteutumista Suomessa, ja edustamme suurta osaa suomalaisista taksiyrittäjistä.