Kutsu koulutustilaisuuteen: Maantiekuljetusyritysten valmiussuunnittelu

Maantiekuljetusyrityksillä on keskeinen rooli yhteiskunnan toimivuuden kannalta kaikissa olosuhteissa. Tästä syystä liikenneluvan haltijoille on liikennepalvelulaissa (18 §, 30.12.2020/1256) säädetty varautumisvelvoite. Laajamittaisempaa toimintaa harjoittavien tavara- ja henkilöliikenneluvan haltijoiden tulee varautua normaaliolojen häiriötilanteisiin ja valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin. Normaaliolojen häiriötilanteita ovat esim. tilanteet, jossa yrityksen taloudellinen toimintakyky on uhattuna liikevaihdon menetyksen takia tai merkittävä osa yrityksen työntekijöistä on samalla hetkellä estynyt työskentelemästä taikka tilanteet, missä merkittävä tietoliikenne- tai sähköverkon häiriö estää tai vaikeuttaa yrityksen toiminnanohjausta.

Varautumisvelvoitteen tavoitteena on, että etukäteen tehdyn valmiussuunnittelun avulla yrityksen toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi ja sen toimintavarmuus säilyy myös poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa. Valmiussuunnittelulla varmistetaan yrityksen oman toiminnan jatkuvuuden lisäksi myös sen asiakkailleen tarjoaman palvelun jatkuvuus ja samalla edistetään laajemmin yhteiskunnallista toimintavarmuutta.

Varautumisvelvoite koskee käytännössä niitä yrityksiä, jotka harjoittavat luvanvaraista liikennettä yli 15 ajoneuvolla. Jos yrityksellä on siis voimassa oleva tavaraliikennelupa vähintään 16 ajoneuvolle tai henkilöliikennelupa vähintään 16 linja-autolle, varautumisvelvollisuus koskee yritystä.
Vaikka lakisääteinen velvoite koskee vain suurempia luvanhaltijayrityksiä, poikkeustilanteisiin ja –oloihin varautuminen on osa jokaisen yrityksen riskien ja jatkuvuudenhallintaa sekä vastuullista yrityskulttuuria. Parhaimmillaan valmiussuunnittelu, sen aktiivinen seuranta ja päivittäminen ohjaa ja hyödyttää yrityksen jokapäiväistä toimintaa.

Yrityksen, jota varautumisvelvollisuus koskee, on tullut laatia valmiussuunnitelma 1.6.2021 mennessä. Valmiussuunnitelman tulee täyttää Traficomin antaman määräyksen (TRAFICOM/308489/03.04.04.00/2019) vaatimukset ja siinä tulee muun muassa nimetä varautumisen toimenpiteistä vastaava henkilö. Suunnitelman voi tehdä Traficomin verkkosivulta löytyvälle valmiille lomakkeelle. Valmiussuunnitelma voi olla myös osana yrityksen mahdollista muuta toimintakäsikirjaa. Suunnitelmaa ei toimiteta Traficomille, vaan yrityksen on säilytettävä suunnitelma yrityksessä ja pidettävä se ajantasaisena.

Traficom kuitenkin valvoo yritysten valmiussuunnitelmia ja niiden vaatimustenmukaisuutta. Tätä valvontaa varten yrityksen tulee pyynnöstä toimittaa suunnitelma Traficomille.

Koulutustilaisuudet

Maakuljetuspooli on teettänyt kuljetusyritysten käyttöön valmiussuunnitteluohjeen, jonka avulla itse valmiussuunnitelma on helppo laatia. Valmiussuunnitteluohje sisältää myös perusteet henkilövarausten (VAP) tekemiselle. Pooli järjestää vuoden 2023 aikana kuljetusalan yrityksille koulutusta seitsemällä paikkakunnalla. Koulutustilaisuuteen osallistuminen on yrityksille maksutonta. Mahdolliset majoittumis- ja matkustuskulut jäävät osallistujan / hänen työnantajansa vastuulle.

Koulutusta järjestetään seuraavasti:

AjankohtaPaikkakuntaKoulutuspaikka
8.6.2023VantaaScandic Helsinki Aviacongress
14.6.2023TampereScandic Tampere City
16.8.2023KuopioOriginal Sokos Hotel Puijonsarvi
30.8.2023OuluOriginal Sokos Hotel Arina
13.9.2023KouvolaOriginal Sokos Hotel Vaakuna
4.10.2023JyväskyläOriginal Sokos Hotel Alexandra
18.10.2023TurkuRadisson Blu Marina Palace

 

Kunkin päivän koulutustilaisuus alkaa kello 8.30 ja päättyy kello 15 mennessä. Koulutuspäivän aikana osallistujille tarjotaan aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi. Kuhunkin tilaisuuteen on mahdollista ottaa mukaan 28 osallistujaa.

Ilmoittautumiset tulee tehdä alla olevan linkin kautta seuraavasti:
– Vantaalle 22.5.2023 mennessä
– Tampereelle 26.5.2023 mennessä
– Kuopioon 28.7.2023 mennessä
– Ouluun 11.8.2023 mennessä
– Kouvolaan 25.8. 2023
– Jyväskylään 15.9.2023 mennessä
– Turkuun 29.9.2023 mennessä

Ilmoittaudu täällä

Koulutustilaisuuden toteutuminen vaatii, että siihen on ilmoittautunut vähintään kymmenen osallistujaa.

Lisätietoja koulutustilaisuuksista
Maakuljetuspoolin valmiuspäällikkö Arto Purkunen, arto.purkunen@linja-autoliitto.fi, p. +358 44 541 6136