Kuljetukset kasvussa – SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen

Ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen SKAL Kuljetusbarometri osoittaa kuljetusyrittäjien tavaramäärien ja liikevaihdon selvää kasvua. Tulos vahvistaa käsitystä noususuhdanteen alkamisesta ja Suomen kuljetusmarkkinoiden normalisoitumisesta. Noususuhdannetta tulee vauhdittaa hyvällä tienpidolla ja rakentamisella sekä varmistamalla kuljettajien ammattikoulutus myös tulevaisuudessa.

Joka kolmas kuljetusyritys on kasvattanut kuljetusmääriään kevään aikana. Viidenneksellä kuljetettava tavara on vähentynyt. Vuosi sitten sekä kasvua että laskua oli noin neljänneksellä vastanneista. Kuljetusmäärät säilyivät vakaalla tasolla puolella yrityksistä. Useampi kuin viidennes vastanneista odottaa alkavalta kesältä kuljetusmäärän kasvua. Toimeliaisuuden lisääntyminen näkyi myös kilometreissä mitattuna (ajosuorite, kasvua 29 % vs. 24 % v. 2/2016) sekä henkilöstön ja kaluston kehityksessä.  Kuljetusmäärien kehitys jakaantui varsin tasaisesti ympäri Suomea ja kuljetuslajien kesken.

Kasvaneet tavaramäärät heijastuivat myönteisesti liikevaihtoon, joka oli noussut useammalla kuin kolmanneksella vastanneista (38 % vs. 33 % 2/2016). Myynnin laskusta raportoi joka neljäs vastanneista (26 % vs. 33 % 2/2016). Noin 35 % odottaa liikevaihdon kasvua ja 19 % laskua kesän aikana. Kappaletavarakuljetukset ovat lisääntyneet erityisen paljon kevään aikana.

Kannattavuuden kehitys on ollut useamman vuoden varovaista, ja niin tässäkin Kuljetusbarometrissa. Runsas kuudennes (17 % vs. 29 % 2/2017) yrityksistä on parantanut kannattavuuttaan keväällä, kun sitä vastoin heikennystä oli runsaalla viidenneksellä (27 % vs. 29 % 2/2016). Luvut ovat kuitenkin vertailukautta 2016 positiivisemmat, ja kannattavuuden kasvua ennusti joka neljäs.

Epäkohtina korkeat kustannukset, epäreilu kilpailu sekä joustamattomat ajo- ja lepoajat

Uudistimme vuosien 2012 ja 2014 barometrikysymyksen yritystoiminnan suurimmista haasteista. Vastaajat valitsivat viisi suurinta haastetta ja asettivat ne tärkeysjärjestykseen. Kolmen kärki oli yhteneväinen viiden vuoden takaisen kyselyn kanssa. Eniten kärkisijoja keräsivät korkeat kustannukset (79 %), epäreilu kilpailu kuljetusmarkkinoilla (71 %) sekä joustamattomat ajo- ja lepoajat (70 %). Myös sanelupolitiikka kuljetussopimuksissa (54 %) ja tiestön huono kunto (53 %) säilyivät listan kärjessä.

Ajo- ja lepoaikasääntöjen jäykkyys harmittaa kuljetusyrittäjiä vuodesta toiseen. Kuljetustehtävät ovat moninaisia ja pakollisten taukojen ajoittaminen täsmällisesti koetaan haastavaksi. SKAL on yhdessä Autoliikenteen Työnantajaliiton ja Linja-autoliiton kanssa esittänyt, että 45 minuutin tauko voitaisiin tarvittaessa jaksottaa kolmeen viidentoista minuutin taukoon, ja lisäksi kuljettaja voisi ajaa yhden pidemmän rupeaman viikossa ehtiäkseen viikonlopuksi kotiin. Joustojen lisääminen tehostaisi töiden suunnittelua ja parantaisi kannattavuutta sekä kuljettajien työhyvinvointia.

Työhyvinvointi kiinnostaa

Kysyimme yleisesti työhyvinvoinnista yhteistyössä eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa. Kuljetusyrittäjien asenteet ovat vastausten perusteella myönteisiä. Yli 80 % kertoi kannustavansa työntekijöitään huolehtimaan työkyvystään ja yhtä moni koki, että panostus henkilöstön työkyvyn ylläpitoon parantaa yrityksen kannattavuutta. Kolme neljästä ilmoitti pyrkivänsä puuttumaan varhain, mikäli havaitsevat työhyvinvointia alentavia tekijöitä. Varsinaista tyky-toimintaa harjoittaa kyselyn perusteella runsas kolmannes kuljetusyrityksistä.

Noususuhdanteelle lisävauhtia

Kuljetusbarometrissa näkyvä kevään ja kesän vilkastunut tavaraliikenne elää alkavaa noususuhdannetta, joka normalisoi markkinoita pitkän hiljaiselon jälkeen. Markkinoilla on myös oireita kuljettajapulasta, joka on torjuttava turvaamalla kuljettajakoulutus.

–        Panostamalla tiestöön ja rakentamiseen Suomi ylläpitää toimeliaisuutta, joka puolestaan ruokkii työllisyyttä ja kasvua. Kuljetuskalustolle on nyt kysyntää ja kuljetusyrityksissä on työtä tarjolla. Ammattitaitoisen työvoiman saanti on varmistettava, muistuttaa toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

SKAL:n Kuljetusbarometriin 2/2017 vastasi yhteensä 546 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. SKAL:n Kuljetusbarometri toteutetaan kolme kertaa vuodessa, neljän kuukauden välein. Sähköinen kysely lähetetään noin 4300 jäsenyrittäjälle. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Kysely toteutettiin 17.–31.5.2017.

Lisätietoja

Petri Murto

Johtaja, asiantuntijapalvelut | Liiketoimintajohtaja, SKAL Kustannus Oy

+358 9 4789 9334+358 40 762 2140

petri.murto@skal.fi

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi