Yrittäjiltä raportti yrityspalveluista: palvelut uudistettava, neuvonta samalle luukulle

– Yrittäjän on saatava palvelut nopeasti yhdeltä luukulta. Kun kunta satsaa tähän, alue houkuttelee yrityksiä, uusia yrityksiä perustetaan ja jo toimivat yritykset voivat kasvaa, varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Julkisen hallinnon rooleja ollaan muuttamassa työllisyyspalveluiden siirtyessä kuntien vastuulle samaan aikaan kun kunnilta poistuu soten järjestämisvastuu.

– Samalla yrityspalveluita pitää uudistaa ja niiden toimivuus pitää varmistaa, Kujala vaatii. 

Jokainen yritys tarvitsee jossakin kohti elinkaartaan neuvontaa ja ohjausta: perustamisvaiheessa, tuotekehityksessä, kasvussa tai kansainvälistymisessä. Lähes jokainen yritys tarvitsee vähintäänkin erilaisia lupia. Yrityspalvelut ovat kunnassa yrittäjän lähipalvelu.

Suomen Yrittäjät esittää tuoreessa ”Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu” -raportissaan, miten nämä palvelut tulisi tulevaisuudessa järjestää. Raportti on keskustelunavaus jokaiselle yrityspalveluita tuottavalle taholle. Se käsittelee myös maakunnallisten ja valtakunnallisten palveluiden tuottamisesta.

– Kunnan on kerrottava yrityksille yritysneuvonnan, lupapalveluiden ja muiden toimijoiden verkosto, josta paikallinen yrittäjä voi saada palvelut. Tähän palettiin on sisällytettävä valtion palvelut, kuten ely-keskus ja Business Finland. Yrittäjälle hallinnollisten raja-aitojen on oltava huomaamattomia, Kujala sanoo.

Tarkoitus on varautua erityisesti alkaneen kuntavaalikauden muutoksiin: sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen, kuntien kiristyvään taloustilanteeseen ja valtion työllisyys- ja yrityspalveluiden siirtoon kunnille.

Kujalan mukaan aloittavan yrittäjän pitää saada perusneuvonta samanlaisena ja yhtä laadukkaana eri puolilla maata.

– Tasalaatuiset palvelut pitää varmistaa nyt, kun hallitus valmistelee jättimäistä työllisyys- ja yrityspalveluiden hallintoreformia valtiolta kunnille.

Kunnan kannattaa järjestää yrityspalvelut yhtiömuotoisesti

Yrittäjien mielestä kunnan kannattaa järjestää yritys- ja elinkeinopalvelut kehitysyhtiön pohjalta.

– Kehitysyhtiö tarjoaa kunnalle laajemman pohjan elinkeinopolitiikan tekemiseen ja yrityksille kontakteja ja apua yritystoiminnan edistämiseen. Kehitysyhtiö on alueensa elinvoiman edistämisen moottori ja usein näkyvä tekijä. Kehitysyhtiön kannattaa toimia mahdollisimman laajalla alueella, jotta riittävän monialaiset palvelut ovat yrityksille tarjolla, Kujala sanoo.

Suomen Yrittäjät esittää, että myös maakuntien liittojen on otettava isompi rooli alueensa yritystoiminnan vahvistamisessa.

– Esimerkiksi maakuntaliittojen on varmistettava, että alkavalla EU:n rakennerahastokaudella rahat suunnataan entistä enemmän suoraan yrityksille ja yrityksiä hyödyntäviin hankkeisiin.

Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu -raportti on tarkoitettu päättäjien ja virkakunnan käsikirjaksi yritys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä.

Lisätietoja:

Tutustu Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu -raporttiin: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/raportti_ypalvelut.pdfvaratoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala(a)yrittajat.fikunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 866 648, tanja.matikainen(a)yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 63 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.