Yrittäjille luvassa apua jo ennen talousvaikeuksia

Suomen Yrittäjät on mukana kokoamassa yrittäjille neuvontaverkostoa, joka auttaa välttämään talousvaikeudet varhaisella puuttumisella.

Liikeidean toteuttamiseen liittyy aina riskejä, ja siksi keskeinen osa yritystoimintaa on taloudellisten ongelmien ennakointi ja ratkaiseminen. Yritysten talous- ja maksuvaikeuksista aiheutuu yhteiskunnalle merkittäviä taloudellisia seurauksia vuosittain muun muassa verotulojen ja työpaikkojen menetyksinä sekä erilaisten sosiaali- ja terveysmenojen lisääntymisenä.

Siksi Suomen Yrittäjät on mukana TEM-vetoisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on yhdistää Suomessa olevat yritysten talous- ja jaksamispalvelut yhden luukun taakse. Tässä työssä myös Suomen Yrittäjien aluejärjestöillä on mahdollisuus olla näkyvästi mukana.

Taustana on EU-direktiivi ennaltaehkäisevistä uudelleenjärjestelyistä ja veloista vapautumisesta. Sen 3. artikla velvoittaa jäsenvaltiot auttamaan yrityksiä jo ennen kuin niillä on talousvaikeuksia. Palvelusta kerrotaan tänään Suomen Early Warning -toimintamallin käynnistystilaisuudessa.

– Jotta mahdollisimman moni yritys menestyy ja työllistää, on kehitettävä toimintatapoja, joiden avulla yrittäjää autetaan tunnistamaan odotettavissa olevat vaikeudet ja hakemaan apua ajoissa, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Suomen Early Warning -hanke saa tukea EU:n rakenneuudistusten tukiohjelmasta, jota Euroopan komissio hallinnoi yhdessä konsulttiyhtiö AARC:n kanssa.

Vauhtiin vuoden 2021 aikana

Uudistettu palveluverkosto käynnistetään vuoden 2021 aikana. Se muodostuu jo olemassa olevista valtakunnallisista ja alueellisista palveluista, joiden toimijat kootaan tiiviimmin yhteen. Verkosto tarjoaa yrittäjälle alueellisesti kattavasti henkilökohtaista talousneuvontaa ja mentorointia yrityksen talousvaikeuksien selättämiseksi ja yrityksen ohjaamiseksi uudestaan kasvuun. Viime kädessä se tarjoaa myös apua yritystoiminnan hallittuun lopettamiseen.

– Palvelu tähtää myös yleisen yritysilmapiirin muuttamiseen: konkurssihäpeästä pitää päästä eroon. Yritystoiminnan lopettaminen ei ole häpeä vaan mahdollisuus uudelle alulle, projektipäällikkö Hanna Tarvainen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestöä ovat tärkeä osa verkostoa.

Eroon konkurssihäpeästä

Suomen Yrittäjät on ollut aktiivisesti vaikuttamassa EU-direktiiviin, joka velvoittaa jäsenvaltiot mahdollistamaan yritysten pääsyn talousapuneuvontapalveluiden piiriin sekä on ollut edistämässä suomalaisyritysten talousapupalveluverkoston vahvistamista Early Warning-hankkeen avulla.

Yrittäjät on lisäksi mukana EU-tason kansainvälisessä yhteistyöverkostossa, jonka tavoite on jakaa parhaita käytäntöjä talousvaikeuksissa olevien yrityksien tukemiseksi, poistaa konkurssihäpeää ja kannustaa yrityksiä uuteen alkuun.

Ongelma oli pinnalla jo ennen koronakriisiä

– Koronakriisi toi korostetusti esiin palvelun tarpeen. Pitkällä aikavälillä tavoite on kehittää yrittäjien maksuvaikeuksien ennakointia ja kykyä ratkaista ongelmat nopeasti, Tarvainen kertoo.

Asiasta on meneillään lainsäädäntöuudistuksia.

Valtakunnallisesti kehittämistä koordinoi TEM:n alainen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus, joka on jo kymmenen vuoden ajan vastannut puhelimitse tarjottavasta yrittäjän Talous- ja velkaneuvontapalvelusta. Oikeusministeriössä tehdään puolestaan juridista valmistelua yrityssaneerauksiin ja velkajärjestelyihin liittyen.

Tällä hetkellä yrittäjä voi hakea tukea talous- ja maksuvaikeuksiinsa Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalvelusta ja useista Yrittäjien aluejärjestöistä.

Lisätietoja:toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fiprojektipäällikkö Hanna Tarvainen, Suomen Yrittäjät, p. 040 7511166, hanna.tarvainen @ yrittäjät.filainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät, p. 041 528 5679, tiina.toivonen @ yrittajat.fiasiantuntija Mira-Maria Kontkanen, Suomen Yrittäjät, p. +32 497 394 802, mira-maria.kontkanen @ yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 59 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.