Yrittäjien viesti kehysriiheen: Näillä keinoin työllisyysaste 75 prosenttiin

Suomen Yrittäjillä on hallituksen kehysriiheen liuta konkreettisia esityksiä, jotka auttavat parantamaan työllisyyttä ja sopeuttamaan julkista taloutta. – Nyt on olennaista, että kinttaat eivät tipu. Käänne on saatu aikaan. Päättäjien on jatkettava määrätietoisesti päätöksiä, jotka vahvistavat kasvua ja työllisyyttä myös tulevina vuosina, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Suomen talous on päässyt hyvän ja laajaan kasvuun. Yrittäjäjärjestö rohkaisee hallitusta tekemään huhtikuun kehysriihessä päätöksiä, jotka turvaavat kasvun ja auttavat nostamaan työllisyysastetta. Samalla julkisen talouden kriisinkestokykyä pitää vahvistaa alentamalla velkaa. Se on tehtävä, koska ensi vuosikymmenellä väestön ikääntyminen ja välttämättömät puolustushankinnat lisäävät painetta julkisiin menoihin.

– On vastuutonta talouspolitiikkaa, jos hyvän taloudellisen kehityksen vallitessa rakenteita ei muuteta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjät esittää seuraavia toimenpiteitä hallituksen harkintaan kevään 2018 kehysriiheen:

Talous- ja työmarkkinapolitiikka

Julkisia menoja karsittavaYrittäjän perheenjäsenen sosiaaliturvaa kohennettavaPaikallisen sopimisen kiellot poistettavaPaikallista sopimista edistettävä lainsäädäntömuutoksillaTyöaikalakia uudistettavaVuosilomalakia uudistettavaHenkilöperusteista irtisanomista helpotettavaYt-lain alarajaa nostettavaOmistajavaihdoksia edistettävä

Sääntelyn keventäminen

Yksi yhdestä -hanke laajennettavaOsakeyhtiöiden vähimmäispääoma poistettavaTilintarkastusvelvollisuuden raja-arvoja nostettavaYrityssaatavien perintäkuluille enimmäismäärätPakollisesta velkakonversiosta luovuttavaYrittäjän uutta alkua helpotettavaSakon muuntorangaistus rikoslakiin

Osaamisen ja innovaatioiden vahvistaminen

Tutkimus- , tuotekehitys- ja innovaatiorahoitusinstrumentit toiminimiyrittäjillePerusasteen opintojen varassa olevien osaamispalveluihin panostettavaKansallisen digipolitiikan hallintomalli valmisteluun

Lue Suomen Yrittäjien esitykset kehysriiheen tarkemmin täältä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fipääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705, mika.kuismanen@yrittajat.fityömarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 62 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.