Yrittäjän perheenjäsenen asema työttömyysturvassa paranee – yrittäjäperheille tärkeä asia

– Erinomaista, että hallitus päätti parantaa yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaa. Tätä arvostetaan laajalti yrittäjäperheissä läpi maan, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kiittää hallituksen budjettiriihipäätöstä.  

Hallitus linjaa vuoden 2019 talousarvioehdotuksessaan, että yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen asema työttömyysturvassa muutetaan yrittäjästä palkansaajaksi.   – Muutos korjaa vääryyden ja kannustaa yrittäjiä tarjoamaan töitä enemmän myös omille perheenjäsenilleen, kun heilläkin on jatkossa muutosturva, Mikael Pentikäinen sanoo.   Hallitus on jo aiemmin tehnyt yrittäjien kannalta tärkeitä muutoksia sosiaaliturvaan. Vuoden 2018 alusta tuli voimaan sairausvakuutuslain muutos, jolla yrittäjien sairauspäivärahan omavastuuaika lyheni neljästä päivästä yhteen. Suomen Yrittäjät on ajanut molempia muutoksia pitkään.  – Olemme erittäin tyytyväisiä, että nämä kaksi pienyrittäjille aivan keskeistä asiaa ovat tällä vaalikaudella edistyneet, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Työmarkkinareformi tarvitaan  

Palkkatuen käsittelyaikoja lyhennetään, prosessia yksinkertaistetaan ja yrityksille voidaan joissain tilanteissa maksaa työllistämisestä palkkio. Lisäksi työntekijöiden ja yrittäjien oleskelulupien käsittelyä sujuvoitetaan ja käsittelyaikoja lyhennetään. Lyhytkestoisen työn vastaanottamista edistetään.  – Linjaukset ovat hyviä. Yrittäjät ovat kokeneet palkkatuen byrokraattiseksi ja hankalaksi. Työvoiman saatavuuden helpottamiseksi on tärkeää myös saada oleskelupa-asiat ratkaistua nykyistä nopeammin, Makkula sanoo.   – On kuitenkin muistettava, että Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen työmarkkinareformin, jolla helpotetaan työllistämistä, lisätään paikallista sopimista ja tehdään työn vastaanottamisesta aina kannattavaa. Seuraava hallitus joutuu näiden kysymysten äärelle, Mikael Pentikäinen huomauttaa. 

Perusteltu verolinja 

Hallituksen budjettiriihessä päättämä verolinja on Suomen Yrittäjien mukaan perusteltu.  

– Tässä suhdannetilanteessa suuriin veronalennuksiin ei ole varaa. On myös työllisyyden kannalta perusteltua, että maltilliset veronkevennykset kohdentuvat pienituloisiin, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.  – On kuitenkin todettava, että valtion menoja olisi voitu katsoa kriittisemmin. Tässä suhdannetilanteessa ennakoitu valtiontalouden alijäämä 1,4 miljardia euroa on liian iso, Kuismanen sanoo. 

Osaamiseen ja omistamiseen satsaaminen järkevää 

Listaamattomien työnantajayhtiöiden osakkeiden luovuttaminen henkilöstölle tietyin edellytyksin pääomasijoittajia alemmalla arvostuksella ilman veroseuraamuksia on tervetullut uudistus. Se helpottaa muun muassa omistajanvaihdoksia. Listaamattomien start up -yritysten henkilöstön osakeomistuksen helpottaminen on myös järkevä uudistus.  – Hallitusta tulee kiittää siitä, että osaamiseen ja koulutukseen panostetaan. Osaaminen ja koulutus ovat avainasemassa, jotta työllisyysastetta saadaan nostettua pitkällä aikavälillä, Kuismanen sanoo.  Seuraavaksi hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2019 siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Eduskunta äänestää budjetista joulukuussa.  

  Lisätietoja: 

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705, mika.kuismanen@yrittajat.fi työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi