Yrittäjän oikeutta työttömyysturvaan laajennetaan – auttaa turvaamaan yrittäjien toimeentuloa ja pelastamaan yrityksiä

Hallitus esittää, että yrittäjä voisi saada työttömyysturvaa ilman, että lopettaa yrityksensä. – Tämä on erittäin tarpeellinen esitys. Monen yrittäjän taloustilanne on vaikeutunut dramaattisesti koronan vuoksi. Annamme hallitukselle tunnustuksen siitä, että se laati nopeasti hyvän esityksen, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen, jolla laajennetaan yrittäjän oikeutta saada työttömyysturvaa yritystoiminnan harjoittamisen rinnalla. Lakimuutos tehdään akuutin koronakriisin vuoksi: monen yrittäjän työt loppuivat kuin seinään. Etuutta voi hakea heti, kun laki tulee lopullisesti voimaan. 

Esityksen mukaan työmarkkinatukea (724 €/kk) voitaisiin maksaa ilman omavastuuaikaa päätoimisesti yrittäjänä työllistyneelle henkilölle, jonka päätoiminen työskentely yrityksessä katsottaisiin päättyneen hyvin laajalle levinneen vakavan tartuntataudin (korona) vuoksi.

Lisäksi yrittäjän päätoimisen työskentelyn voitaisiin tietyin edellytyksin katsoa päättyneen, jos yritystoiminnasta saatava tulo on vähentynyt (alle 1089/yrittäjä/kk) koronakriisin vuoksi. Näissä tilanteissa yritystoimintaa ei tarvitsisi lopettaa. Muutos koskee kaikkia yrittäjiä yrityksen koosta ja yhtiömuodosta riippumatta. Nykyään yrittäjä voi pääsääntöisesti saada työttömyysturvaa vain, jos lopettaa yritystoiminnan. 

Lakimuutos rakentaa osana muita rahoitus- ja avustustoimenpiteitä siltaa kriisin yli. 

– Jotta Suomi nousee koronasyövereistä, tarvitsemme paljon yrittäjiä rakentamaan tätä maata ja sen palveluita. Tämä esitys auttaa siinä, että Suomessa on kriisin jälkeen enemmän yrittäjiä ja heidän kauttaan elinvoimaa, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjät teki hallitukselle esityksen yrittäjän työttömyysturvasta maaliskuussa. Nyt ehdotettu malli on hyvin lähellä sitä.

Lakimuutos säästää julkisia menoja

Muutos säästää julkisia menoja verrattuna siihen, että yrittäjä lopettaisi yritystoiminnan. 

– Tällöin työttömyysetuutta maksettaisiin työttömyyden perusteella eikä yritystoiminnasta tulisi tuloja. Nyt jos yritystoiminnasta on tuloja, ne sovitellaan työttömyysetuuden kanssa. Enintään 300 euron kuukausittaiset tulot eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti vähennä työttömyysetuutta lainkaan. Tämän jälkeen työttömyysetuus vähenee, mutta ei kokonaan leikkaannu, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo. 

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Työttömyysturvaa voisi saada takautuvasti 16.3. alkaen ja olla voimassa kesäkuun 2020 loppuun saakka.

Yrittäjän tehtävä selvitys TE-toimistolle

Yrittäjän pitää ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon 15.4. mennessä, jolloin hän voi saada etuutta jo 16.3. alkaen. Työnhakijaksi voi ilmoittautua vaikka heti.

– Ilmoittautuminen on tärkeää, jotta TE-toimisto voi antaa etuuden maksajalle työvoimapoliittisen lausunnon, jossa oikeus etuuteen todetaan. Etuuden maksaa Kela, Hellstén sanoo.

Päätoimisen työskentelyn päättyminen todetaan ensisijaisesti yrittäjän oman ilmoituksen perusteella. Yrittäjän on annettava TE-toimistolle selvitys yrityksen toimialasta ja siitä, miten vakava tartuntatauti ja siitä johtuvat rajoitukset ja suositukset ovat aiheuttaneet päätoimisen työskentelyn päättymisen. 

– Jos kyse on tulojen vähentymisestä vakavan tartuntataudin vuoksi, yrittäjän on annettava TE-toimistolle selvitys yritystoiminnasta saatavasta tulosta ja siitä, miten tulon vähentyminen johtuu vakavasta tartuntataudista.

Työttömyysturvaa voi saada muiden tukien rinnalla

Koronaepidemian ajalta maksettavat tuet herättävät runsaasti kysymyksiä yrittäjien keskuudessa siitä, kuka ja millä edellytyksillä tukea voi saada.

– Yrittäjä voi saada työttömyysturvaa sellaisten tukien rinnalla, jotka on tarkoitettu yritystoiminnan kehittämiseen tai yritystoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Yksinyrittäjätuki, jota kunnat alkavat lähiaikoina maksaa, ei Yrittäjien tietojen mukaan sulje pois oikeutta saada työttömyysturvaa, kunhan yrittäjä ei käytä yksinyrittäjätukea henkilökohtaisiin menoihinsa, vaan yritystoiminnan kustannuksiin, Harri Hellstén kertoo. 

– Yksinyrittäjätuki on tarkoitettu yritystoimintaan ja työttömyysturva yrittäjälle itselleen.

TE-toimiston ja Kelan resurssit turvattava, jotta hakemukset ehditään käsitellä nopeasti

Yrittäjät edellyttää, että TE-toimistot ohjeistetaan hyvin kevyeen ja nopeaan toimintatapaan yrittäjien omia ilmoituksia vastaanottaessaan ja työvoimapoliittisia lausuntoja laatiessaan. 

– Etuudella on monelle yrittäjälle jo kiire, ja TE-toimistot ovat jo lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden ja toimintansa lopettaneiden yrittäjien hakemusten käsittelyssä täystyöllistettyjä, Hellstén sanoo. 

Suomen Yrittäjät vaatii, että yrittäjien ilmoitukset tulee hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä matalalla kynnyksellä, jotta täystyöllistetty Kela pääsee tekemään etuuden myöntöpäätöksiä.  

– Viranomaismenettelyt eivät voi muodostua tässä pullonkaulaksi vaan heille tulee taata riittävät resurssit ja selkeät ohjeet päätösten tekemisen tueksi, Hellstén toteaa.

Lisätietoja:toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fityömarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fityömarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät, p. 050 502 0111, harri.hellsten@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 58 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.