Yli- ja vajaakuormat kaikkien toimijoiden vastuulla

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n jäsenkunta ei halua olla osana harmaata taloutta. Suurin sallittu yleinen laillinen yhdistelmäpaino on 76 tonnia. Vastaavasti 7-akselisen ja 8-akselisen yhdistelmän maksimipainot ovat 60 tonnia ja 68 tonnia. 7- ja 8-akselisilla ajoneuvoilla on mahdollista saada aikaiseksi suhteellisesti suurempia ylikuormia kuin 9-akselisella ja valvonnan pitää olla tasapuolista kaikille ajoneuvotyypeille. Näihinkin maksimipainoihin voi olla vaikea päästä ajoneuvokohtaisesti tai/ja laillisilla akseli- ja telipainoilla. Ylikuormalla ajamisella ei pitäisi saada laitonta kilpailuetua, eikä ajoneuvon kuormittamisella saa vaarantaa liikenne- tai työturvallisuutta.

Koko kuljetusalaa ajatellen edes ylikuormista ei ole ollut kuljetusyrittäjien talouden pelastajiksi. Toisaalta laillisella toiminnalla pitää kuljetusyritykselläkin olla taloudellisen menestymisen mahdollisuus. Kuljetuksen tilaaja ei saa hyötyä ylikuormilla ajamisesta.

Vaadimme kaikkien toimijoiden sitoutuvan laillisiin ajoneuvojen kokonaispainoihin. Joka tapauksessa valvonnan ulkopuolelle ovat jäämässä toimituspisteet, joissa ei ole vaakaa.

Tiedostamme kuormakoon arvioimiseen vaikuttavat epäedulliset tekijät: lumi, jää, maa-aines, puutavaran painon vaihtelu, kuormainvaakojen toimintahäiriöt jne. Asiaa monimutkaistaa vielä vajaakuormien osuus koko kuormamäärästä. Vajaakuormien synnyttämiä tappioita on korjattu ajamalla ylikuormia. ”Ruotsin” mallissa (laillinen kuormakoko 64 tonnia) maksetaan täysi korvaus 65 tonniin ja alikuormaongelma on ratkaistu siten, että takuutonnit tulevat 62 tonnin yhdistelmäpainoon. Tällaista ”kuormahinnoittelua” kannatetaan laajasti.

Yhdistelmän ylikuormasta aiheutuviin ajokieltoihin suhtaudumme kielteisesti, koska niiden vaikutus ei ole tasapuolinen yrittäjille; joidenkin yrittäjien taloudelle ne ovat kohtalokkaita, mutta osa voi suunnata toimintansa muualle ja tällöin niiden ohjaava vaikutus on lähinnä teoreettinen. Lisäksi ajokiellot vaikuttavat erittäin negatiivisesti kuljettajiin.

Taustana ylikuorma-asiaan on hallitusohjelman kirjaus tilaajan vastuun ulottamisesta myös ajoneuvon ylikuormiin. Lisäksi lainsäädäntöä ollaan tiukentamassa: ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/719, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2015, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta.”

Lisätietoja:Toiminnanjohtaja Kari Palojärvi0500 376 618